Kulu Devlet Hastanesi kantini ihaleyle kiraya verilecek

Konya Kulu Devlet Hastanesi kantini ihaleyle kiraya verileceği duyuruldu. İhalenin 28 Mayıs'ta 'açık teklif usulü olacağı belirtildi.

Kulu Devlet Hastanesi kantini ihaleyle kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile ihale yapılarak, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Yönetmeliği çerçevesinde üçüncü şahıslara kiralamak suretiyle işletilecektir. İhaleye ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale 28 Mayıs'ta başlayıp işin süresi 36 ay sürecektir.

İhaleye katılabilme şartları ve istenen belgeler;
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları;
Tebligat için Türkiye de Adres beyanı T.C. Kimlik Numarası Telefon ve Faks numaraları;
Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
bTüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

Detaylar için tıklayınız.

YORUM EKLE

banner97

banner96