banner112

DTÖ;'Kadınlar ekonomik kalkınmada kritik önem taşıyor'

DTÖ;'Kadınlar ekonomik kalkınmada kritik önem taşıyor'
Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), kadınların ekonomik yaşama katılımlarının önündeki engellerin kaldırılması çağrısında bulundu. DTÖ’nün düzenlediği 2017 Küresel değerlendirme toplantısında kadınların ekonomiye katılımının önündeki engellerini kaldırmanın "ekonomik kalkınmada kritik önem taşıdığı"na dikkat çekildi.

Kadınların ekonomik yaşama tam olarak katılmasını engelleyen unsurların kaldırılmasının, sadece kadınların güçlendirilmesi için değil, genel olarak ekonomik büyüme ve gelişme açısından da öneminin vurgulandığı Genel Kurul toplantısı, DTÖ'nün Ticaret İçin Küresel İnceleme Yardımları 2017 oturumunun bir parçası olarak gerçekleştirildi.

DTÖ Genel Sekreteri Roberto Azevêdo, açılış konuşmasında, ticarete konu olan sektörlerin büyük kadın istihdam kaynakları olduğunu ve ihracatçı şirketlerin gelişmekte olan ülkelerde bunu yapanlardan daha fazla kadını çalıştırdıklarını belirtti.

Azevêdo, "Ticaretin toplumsal cinsiyetin güçlendirmesinde önemli bir rol oynadığından hiç kuşku yok" diyerek konuşmasına şöyle devam etti:"İş imkanları yaratmaya ve maaşların iyileştirilmesine yardımcı oluyor. Eğitim ve becerilerin geliştirilmesini teşvik ederek ekonomik bağımsızlığı artırmaya yardımcı oluyor. Örneğin, Ruanda'da sınır ötesi ticaret yapanların yüzde 74'ü kadın, yüzde 90'ı ise tek gelir kaynağı olarak sınır ötesi ticarete güveniyor. Çin'de dijital girişimcilerin yüzde 55'i kadındır."

Azevêdo, bütün bunların yanında büyük dengesizliklerin ve sorunların da varlığına işaret ederek, "Genel olarak, kadınlar uluslararası ticarette az temsil edilmektedir, yalnızca beş ihracatçı firmanın birinde bir kadın girişimci bulunmaktadır. Hukuksal ve düzenleyici engeller kadınlar için daha yüksektir ve kadın liderliğindeki işletmeler finansman sağlamada daha büyük zorluklarla karşı karşıyadır" dedi.

Küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) kadınlar için önemli bir istihdam kaynağı olduğunun vurgulandığı toplantıda ve 2005 yılından 2013 yılına kadar KOBİ gelişimine destek ticaret desteğine yüzde 50 bir artış olduğu belirtilirken, bu girişimlerin dijital bölünmede bir köprü kurarak kadınlara büyük bir fark yaratabileceğine işaret edildi.

Azevêdo, "İnternet, kadın girişimcilere dış pazarlara girmek için daha kolay ve daha ucuz yollar sunuyor. Bu fırsatı tam olarak anlamak, gerekli beceri ve eğitimle eşleştirilmiş daha iyi bağlantı altyapısı gerektiriyor" dedi.

Madagaskar Ticaret Bakanı Armand Tazafy ise kadınların ülke ekonomisine ve kalkınmasına verdiği katkının öneminin altını çizdi.

"Kadınlar, tekstil ve tarım gibi ekonomik sektörlerde 'kilit aktörler'dir; ancak, girişimciler olarak rolleri ve potansiyelleri kabul edilmiyor ve uygulama fırsatı bulamıyorlar" diyen Bakan Tazafy, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Herkesin kadınların sıkıntılarını ortadan kaldırmak ve ekonomik büyümeyi sağlamak için bunları acil bir mesele olarak ele alması gerekiyor."

Gambiya Ticaret Bakanı Alsatou Touray, özellikle turizm ve balıkçılık gibi sektörlerde kadınların ülke ekonomisine olan önemini vurguladı. Yine de, finansman söz konusu olduğunda, kadın girişimcilerin krediler için yüzde 98 geri ödeme oranına sahip olmalarına rağmen, kadınlar "tamamen arka planda" kaldığını söyledi.

İsveç'in Avrupa Birliği İşleri ve Ticaret Bakanı Ann Linde, kadınlar için dijital bölünmede köprü olma işlevinin önemini vurguladı.

"Kadınların dijital dünyada, özellikle de gelişmekte olan ülkelerde erkeklerden yüzde 31 daha az online oluyor" diyen Linde, "Toplumsal cinsiyet eşitliği yalnızca kadınların hayatını iyileştirmekle kalmaz, ekonomik büyüme ve gelişme için temel oluşturur" dedi.

Dünya Bankası Grubu Ticaret ve Rekabetçilik Küresel Uygulamaları Genel Müdürü Anabel Gonzalez, Dünya Bankası'nın yeni Toplumsal Cinsiyet Stratejisi aracılığıyla kadınların ekonomik güçlenmesini artırmak için başlattığı çabalara dikkat çekti ve ekledi:

"Cinsiyet eşitliği, aşırı yoksulluğun sona erdirilmesi ve ortak refahın sürdürülebilir bir biçimde artırılmasına yönelik Dünya Bankası Grubu'nun ikiz hedeflerine ulaşılmasında kilit önem taşıyor."
Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2017, 11:46
YORUM EKLE

banner97

banner96