Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, 'Yeni Konut Finansman Programı'na ilişkin 'Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi'ni görüşerek kabul etti.

Kabul edilen teklifle, 'Yeni Konut Finansman Programı'nın genel çerçevesi belirlendi. Program kapsamında, ilk üç yıldaki finansman taksit tutarı gerçek kişinin hane gelirinin yüzde 30'unu aşmayacak. Finansmanı sağlamak için Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenek tertibinden katkı olarak aktarılacak. Konut satış bedeli üzerinden yüzde 5 katkı payı yüklenicilerin hesabından veya finansman tutarından tahsil edilerek finansmanı sağlayan bankalarda geçici hesaplara aktarılacak.

Cumhurbaşkanı, 'Yeni Konut Finansman Programı'nın uygulaması ve denetimine ilişkin kuralları belirleyecek ve ortaya çıkabilecek herhangi bir tereddüdü giderecek. Konut finansmanları 31 Aralık 2023 tarihine kadar verilebilecek ve Cumhurbaşkanı bu süreyi 31 Aralık 2024'e kadar uzatma yetkisi olacak. Gerçek kişilerin konut finansmanı taksit ödemelerini kolaylaştırmak için Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek bir kamu bankası aracılığıyla ilgili bankalara nakit kaynak sağlanacak. Bu katkının toplam anapara tutarı bir yıl içinde 220 milyar lirayı geçmemesi planlandı. Belirlenen kamu bankası her ay ilk 5 iş günü içinde, o ay için toplam katkı tutarını bakanlığa bildirecek. Bakanlık, talep edilen katkı tutarını, bildirim yapılan ayın 15'inden sonraki ilk iş gününde bankaya aktaracak. Bu katkının aktarımı ile finansmana ilişkin taksit ödemeleri bankalarca aynı gün olarak belirlenecek.