Arf değişmezi, Arf halkaları, Arf sabiti, Arf kapanışları, Hasse–Arf teoremi ve onlarca matematik alanında dünyaca kabul görünen değerlerin, denklemlerin, teoremlerin sahibi; dünya tarafından tanınan bir matematikçimiz ayrıldı 26 yıl önce bugün aramızdan…

Matematiği bir meslek dalı olarak değil, bir yaşam tarzı olarak gören ve öğrencilerine, "Matematiği ezberlemeyin, kendiniz yapın ve anlayın." diyen bilim insanımız, 26 Aralık 1997’de…

"Matematik esas olarak sabır olayıdır. Belleyerek (ezberleyerek) değil, keşfederek anlamak gerekir" diyen hani...

"Matematik de resim, müzik ve heykel gibi bir sanattır." diyerek matematiğin sanatsal yönünü vurgulayan...

Ve "Matematik endüktif (tümevarımsal) bir bilimdir ve bu endüktif bilim sonsuz kümeler için geçerlidir. Bu sonsuzlukları endüktif bir şekilde kavrarız ve kavradığımız andan itibaren o sonsuzluğu hissederiz. Sınırsızlığı... Ve bu bize mutluluk verir çünkü ölümü unuturuz. Herkes ölümsüz olduğunu hissettiği alanda çalışmak ister. Ben de matematikte kendimi ölümsüz hissettim" diyen Cahit Arf, İstanbul’da…

*****

Osmanlı İmparatorluğu iken henüz vatan toprakları, 24 Ekim 1910’da, Selânik’te doğar Cahit… İlkokulu o yıllarda “Sultani” adı verilen liselerin ilk kısmında okur. Daha beşinci sınıftayken tanıştığı genç bir öğretmen onun matematikle ilgilenmesini sağlar. Lisenin orta kısmına geldiğinde artık okul arkadaşlarının çözemediği matematik sorularını çözmeye başlamıştır. Bu yeteneği fark eden hocalarının teşviğiyle ailesi tarafından eğitim görmek üzere Paris’teki St. Louis Lisesi'ne yollanır. Buradaki üç yıllık lise tahsilini iki yılda bitirip Türkiye’ye geri döner. Döner dönmesine de, bu sefer de Türk hükümeti tarafından başarılı öğrencilerin yurt dışında yüksek öğrenimi sürdürmesi kararıyla yine Fransa'daki Ecole Normale Superieure'e gönderilir. 1932 yılında bu okuldan dereceyle mezun olur.

***

Bir süre Galatasaray Lisesi'nde matematik öğretmenliği yaptıktan sonra İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nde doçent adayı olarak çalışır. Doktorasını yapmak için Almanya'ya gider. 1938 yılında Göttingen Üniversitesi'nde doktorasını bitirir ve yeniden yurduna döner. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nde profesör ve ordinaryüs profesörlüğe yükselir ve 1962 yılına kadar çalışır. Daha sonra Robert Koleji'nde matematik dersleri vermeye başlar. Hemen ertesi yıl, 1963’te gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nde araştırma ve incelemelerde bulunur; Kaliforniya Üniversitesi'nde konuk öğretim üyesi olarak görev yapar. Vatan hasreti ağır basar, 1967 yılında yurduna döner. Ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde göreve başlar. ODTÜ’den 1980 yılında emekliye ayrılan Cahit Arf’in, TÜBİTAK'ın kurulmasında çok emeği vardır. Yaptığı çalışmalar nedeniyle birçok ödülü bulunan ve 1983-1989 yılları arasında Türk Matematik Derneği’nin başkanlığını da yapan Cahit Arf’in, 2009 yılından itibaren basılan 10 Türk lirası üzerinde sureti yer almaktadır.

“Gerçekten evrenin sırrını arıyorsanız, benim yaptığım gibi sayılara gelin” diyen bir Cahit Arf gelip geçti bu coğrafyadan. Bir gurur vesilemiz…

Zincirlikuyu Mezarlığı’nda yatar şimdi ebedi istirahatgâhında. Anısına ve bilime, ülkemize katkısına minnet ve saygıyla…