Mesire yeri işletme hakkı kiraya verilecek

Seydikemer Orman İşletme Müdürlüğü mesire yeri işletme hakkını kiraya verecek.

Mesire yeri işletme hakkı kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre teklifler 18.01.2022 Salı günü saat 13:59’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında, İdarenin adresindeki İhale Birimine teslim edilmelidir.

İsteklilerin ihaleye katılabilme şartları ve yeterlik kriterleri ile istenilen belgeler:
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan bilgi ve belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.
İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak, tüzel kişi olması halinde ise T.C. kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak,
Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,
Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, ayrıca irtibat için telefon numarası ile faks numarası ve/veya  e-mail adreslerini bildirmeleri,
Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
İhale tarihinden en fazla 30 gün önceki tarih esas alınmak kaydıyla kesinleşmiş vergi borcu olamadığına dair, bağlı olduğu vergi dairesinden alınan belge (kamu kurumları hariç)
İhale tarihinden en fazla 30 gün önceki tarih esas alınmak kaydıyla kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) dan alınan belge ( kamu kurumları hariç ),

Detaylar için tıklayınız.

YORUM EKLE

banner101

banner100