TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/6 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Yozgat İl, Merkez İlçe, EVCİ Köyü, ADA Mevkii, 124 Ada, 18 Parselde kayıtlı tarla

Adresi : Evci Köyü Yozgat Merkez
Yüzölçümü : 43.148,92 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 172.595,68 TL
KDV Oranı : %8

Artırma Bilgileri

1.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 15/06/2023 - 10:07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 22/06/2023 - 10:07
2.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 11/07/2023 - 10:07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 18/07/2023 - 10:0724/05/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

detay için tıklayınız

Editör: Cem Özer