Utku ÇELİK- Karaca, soru önergesinde, AKP iktidarının eğitim ve ekonomi politikalarının bir sonucu olarak öğretmenlerin kadrolu, ücretli, sözleşmeli gibi parçalara bölünmüş olduğunu vurguladı. Karaca, aynı eğitimi görüp aynı işi yapmalarına karşın ayrı statülerde çalıştırılan öğretmenler arasında ücret ve diğer haklarda ayrılık yaratıldığını ifade etti.

Ücretli Öğretmenler Asgari Ücrete Bile Ulaşamıyor

Karaca, ücretli öğretmenlerin kölelik koşullarında çalıştırıldığına dikkat çekerek, haftada yalnızca 30 saat ders verebilen ücretli öğretmenlerin asgari ücrete dahi yaklaşmayan ücretler karşılığında ve açlık sınırında çalıştırıldığını söyledi. Karaca, bir ayda yalnızca 16 gün üzerinden SGK primlerinin yatırıldığını, tatil dönemlerinde ücret alamayan ve SGK primleri ödenmeyen ücretli öğretmenlerin kurs açma yetkilerinin de olmadığını hatırlattı. Karaca, bu güvencesiz çalıştırma koşullarının mobbing ve işten çıkartma tehdidiyle ücret verilmeksizin nöbet tutturma ve sınıf rehber öğretmenliği yaptırılma gibi sonuçlara yol açtığını belirtti.

Ücretli Öğretmenlerin Talepleri Görmezden Geliniyor

Karaca, sayısı günden güne artan ve uzun yıllardır iş güvencesi ve eşit hak talep eden ücretli öğretmenlerin taleplerinin görmezden gelindiğini kaydetti. Karaca, aynı eğitimi alan ve aynı işi yapan öğretmenlerin neden farklı ücret ve haklara tabii tutulduğunu, ücretli öğretmenlerin seyyanen zamdan neden faydalandırılmadıklarını sordu.

Ücretli Öğretmenler Suç Mu İşliyor?

Karaca, asgari ücretin altında çalıştırmanın uluslararası sözleşmeler ve yasalarla yasaklanmasına karşın ücretli öğretmenlerin asgari ücretin altında ve eksik sigorta pirimi ile çalıştırılmasının suç olup olmadığını sorarak, norm kadro açıklarına karşın eğitim fakültesi mezunu olan ve formasyon eğitimi almış ücretli öğretmenlere kadro verilmemesinin sebebinin açıklanmasını istedi.

MEB duyurdu! Okullar o tarihte tatil olacak! İlköğretim ve ortaöğretim tatil takvimi açıklandı! MEB duyurdu! Okullar o tarihte tatil olacak! İlköğretim ve ortaöğretim tatil takvimi açıklandı!

Ücretli Öğretmenler Mobbinge Maruz Kalıyor

Karaca, mobbing ve tehdit karşısında hiçbir güvenceye sahip olmayan ücretli öğretmenlerin keyfi uygulamalardan korunması için nasıl önlemler alındığını ve mobbing sonucu intihar eden öğretmen sayısının verilmesini istedi. Karaca, öğretmenler arasında neredeyse kast sistemine dönen parçalı istihdam halinin çalışma barışına etkilerini de sorarak, eğitimde saygınlık ve disiplin gibi başat konularda özellikle veliler ve öğrenciler açısından ne tür sorunların doğduğunu sordu.

Soruların tamamı şöyle:

  • Aynı eğitimi alarak aynı işi yapmalarına karşın öğretmenler neden çeşitli sınıflandırmalarla farklı ücret almakta ve farkı haklardan faydalandırılmaktadır?
  • Ücretli öğretmenler Temmuz 2023’te düzenlenen seyyanen zamdan neden faydalandırılmamıştır?
  • Asgari ücretin altında çalıştırma uluslararası sözleşmeler ve yasalarla yasaklanmasına karşın ücretli öğretmenlerin asgari ücretin altında ve eksik sigorta pirimi ile çalıştırılması suç değil midir?
  • Araştırmalar, yaklaşık 80 bin norm kadro ihtiyacına karşılık 80 bine yakın ücretli öğretmen olduğunu gösterirken; eğitim fakültesi mezunu olan ve formasyon eğitimi almış ücretli öğretmenlere kadro verilmemesinin açıklaması nedir?
  • Mobbing ve tehdit karşısında hiçbir güvenceye sahip olmayan ücretli öğretmenlerin bu keyfi uygulamalardan korunması için nasıl önlemler alınmaktadır? İntihar eden ücretli öğretmen sayısı kaçtır?
  • Öğretmenler arasında neredeyse kast sistemine dönen parçalı istihdam hali çalışma barışını nasıl etkilemektedir? Eğitimde saygınlık ve disiplin gibi başat konularda özellikle veliler ve öğrenciler açısından ne tür sorunlar doğurmaktadır?
  • Farklı statüdeki öğretmenlerin özlük hakları ve disiplin hukukları neden farklı şekillerde düzenlenmektedir? Birden fazla yasa ve yönetmelik ile düzenlenen; genelgelerle şekil verilmeye çalışılan ve bu sebeple hem angarya hem de gelişigüzel tariflere yol açan öğretmenlik mesleğinin parçalı halini ortadan kaldırmak için uzmanlar, emek ve meslek örgütlerinin görüşleriyle oluşturulacak yeni bir Öğretmenlik Meslek Kanunu düzenlemesi ihtiyacına ilişkin nasıl adımlar atmayı planlıyorsunuz?
Kaynak: Utku ÇELİK