TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/1780 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Satışa konu taşınmazın özellikleri:Satışa konu taşınmaz İstanbul İli, Tuzla İlçesi , Merkez Mahallesi, 7577 Ada , 8 Parsel sayılı 1.973,27 m² arsa miktarlı, '' Arsa '' vasıflı ana taşınmazın üzerinde bulunan binada ; N Blok , zemin kat, 1 no’lu, '' Konut '' nitelikli ve 386913 / 13155200 arsa paylı bağımsız bölüm olup borçlu adına tam hisse kayıtlıdır.

Taşınmazın adresi:

Evliya Çelebi Mahallesi , Ela Sokak , Ekşioğlu Obaköy Sitesi, No: 1, N BlokZemin Kat - D: 1 , Tuzla – İstanbulolarak tespit edilmiştir.
Beyanlar Hanesi : Otopark bedeline ilişkin taahhütname bulunmaktadır. (11/04/2012 tarih ve 4377 yev. İle ) - Yönetim Planı : 26/07/2012 kaydı vardır
Konum : İstanbul İli, Tuzla İlçesi , Merkez Mahallesi, 7577 Ada , 8 Parsel ; Batı cephesiPertev Sokak ve komşu parsel, doğu cephesi Yurdakul Sokak , Kuzey cephesi komşu parseve güney cephesi Ela Sokak ile çevrilidir. Taşınmazın yakın çevresinde Rauf Orbay Caddesi, Hat Boyu Caddesi , HızırReis Caddesi , Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü , Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesive Huzur Parkı yer almaktadır. Taşınmaz Belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır.

TAŞINMAZLARINÖZELLİKLERİ (YERİNDE YAPILAN İNCELEME)

Ana Taşınmaz Özellikleri ( Tuzla İlçesi , Merkez Mahallesi, 7577 Ada , 8 Parsel )
Yapı ruhsatı: Tuzla Belediyesi İmar Müdürlüğü tarafından, tarafıma dijital ortamda paylaşılan, dijital imar işlem dosyasında yapılan incelemede; 8 parsel N Blok için düzenlenen04.06.2012 tarihli 327/12 sayılı Yapı Ruhsatı (Mevcut yapı için ) bulunduğu görülmüş olup ,2.688,52 m² inşaat alanlı, yol kotu altı 1 , yol kotu üstü 4 olmak üzere toplam 5 katlı , 3B yapı sınıfı, toplam 16 konut üniteli yapı için onaylanmış olduğu görülmüştür.

Mİmari proje:

N Blok için 09.04.2012 tarih ve 2012/100 sayı ile kat irtifakına esas onaylı mimari uygulama projesi Tuzla belediyesi dijital imar arşiv dosyasında görülmüş ve incelenmiş olup , projedeki vaziyet planlanında ana taşınmazın konumu, kat planlarında bulunan bağımsız bölümlerin kattaki konumu, kullanım alanı hesaplamaları ve kullanım hacimleri teyit edilmiştir. Mevcut onaylı mimariprojeye görebodrum kat , zemin kat , 3 normal kat olmak üzere toplam 5 katlı , toplam 16 konut ünite bulunmakta olup , projesinde ve mahallinde bina girişi zemin kattan yapılmaktadır.

Yapı kullanma izin belgesi:

Tuzla Belediyesi İmar Müdürlüğü tarafından, tarafımaortamda paylaşılan, dijital imar işlem dosyasında yapılan incelemede kıymet takdiri yapılan bağımsız bölümlerin bulunduğu yapı için düzenlenmiş yapı kullanım izin belgesi (iskan)rastlanmamıştır.N Blok için 09.04.2012 tarih ve 2012/100 sayı ile kat irtifakına esas onaylı mimari uygulama projesigöre;bodrum katta apartmana ait depo , elektrik odası , su deposu , sığınak ,zemin kat ve 3 normal katta ( her katta 4 adet daire olmak üzere )toplam16 adet ünite bulunmaktadır. Vaziyet planında bina girişi açıkça belirtilmiş olup, mahallinde vaziyet planına uygun olarak, parsel içinden ve zemin kat seviyesinden sağlanmaktadır.

Bahçe peyzajı bulunmamakta olup, taş kaplamalı ve yürüyüş yolu bulunmaktadır. Dış cephesi sıvalı üzeri boyalı ile kaplıdır.Bina kapısı demir çerçeve kapı dır. Binada bir adet çalışır durumda asansör , açık otopark bulunmakta olup, yangın merdiveni, kapalı otopark, güvenlik ve sosyal donatılar bulunmamaktadır.Binada ısınma sistemi, kombi doğalgaz ile sağlanmaktadır.

BAĞIMSIZ BÖLÜM ÖZELLİKLERİ :

N Blok , Zemin Kat , 1 Nolu B.B. Konut : Taşınmaz projesine göre, mesken zemin katta , binanın girişinin olduğu cephesinden binaya bakıldığında binanın sağ ön köşe tarafında konumludur. Bağımsız bölüm daire onaylı mimari projesine göre 3 oda , salon , antre , mutfak , banyo +wc ve 2 adet balkon alanı olmak üzere yaklaşık net 90,00 m², brüt 104,00 m²alanlıdır. Daire içi standart daire özelliklerindedir.

İmar Durumu: Şartname ilan ve dosyasındadır
Kıymeti : 2.500.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Takyidattaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2023 - 12:00
Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2023 - 12:00

2.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 29/08/2023 - 12:00
Bitiş Tarih ve Saati : 05/09/2023 - 12:00

23/05/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

ilan için

Editör: Cem Özer