TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/2 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tokat İl, Zile İlçe, ALACAMESCİT ZİR Mahalle/Köy, 34 Ada, 59 Parsel, 2 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz
Adresi : Kislik Mahallesi Şehit Bekir Karakaş Sokak Bina/D2 Merkez / Zile
Yüzölçümü : 131,65 m2
Arsa Payı : 1/2
İmar Durumu :İnşaat tarzı Zile Belediyesi Koruma Amaçlı İmar Planı içerisinde ayrık nizam 2 katlı mesken yeri
Kıymeti : 760.041,20 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/07/2023 - 10:04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/07/2023 - 10:04

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/08/2023 - 10:04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/08/2023 - 10:04

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tokat İl, Zile İlçe, ZİNCİRLİ SÜFLA Mahalle/Köy, 112 Ada, 6 Parsel, Taşınmaz
Adresi : Meydanlık Mevki Zile Zile / TOKAT
Yüzölçümü : 5.244,12 m2
İmar Durumu :İnşaat tarzı Belediye mücavir alanı içerisinde imar planı dışındadır
Kıymeti : 524.400,00 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/07/2023 - 10:24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/07/2023 - 10:24

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/08/2023 - 10:24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/08/2023 - 10:24

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tokat İl, Zile İlçe, DEREBAŞI Mahalle/Köy, Sıtmapanarı Mevkii, 312 Parsel
Adresi : Sıtmapınarı Mevki Derebaşı Köyü Zile / TOKAT
Yüzölçümü : 8.550 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 213.750,00 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/07/2023 - 10:44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/07/2023 - 10:44

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/08/2023 - 10:44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/08/2023 - 10:44

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

ilan için

Editör: Cem Özer