İzmir Fenerbahçeliler Derneği'nden 1300 öğrenciye bayramlık İzmir Fenerbahçeliler Derneği'nden 1300 öğrenciye bayramlık

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yayımlanan genelgeyle ilk olarak tekstil tesislerinden kaynaklı enerji tüketimi ve hava emisyonlarının azaltılması amacıyla Türkiye'de tekstil üretiminin yapıldığı illerde yoğun şikayete neden olan tekstil fabrikalarının bacalarından atmosfere salınan yağ buharının azaltılması amaçlanıyor. Genelgeyle uçucu organik bileşik ve toz emisyonlarının sektör özelinde azaltımı konusunda ilk defa sınır değer belirlendi. Bu değere uyulması, üretim başına enerji tüketiminin azaltılması ve raporlanması, toz emisyonlarının azaltımının sağlanması için uygun arıtım sistemlerinin uygulanması ve uygun bilgi teknolojileri kullanılarak emisyonların çevrim içi izlenmesi zorunlu hale getirildi. Ayrıca tekstil atık sularından kaynaklanan renk giderimi ve arıtılmış atık suların yeniden kullanımı için tekstil işletmelerinde boya banyo atık sularında renk giderimi yapılarak tuzlu suyun kumaş boyama ve yıkamada yeniden kullanılmasını sağlayan teknikler, zorunlu hale getirildi. Su ve enerji tasarrufu sağlamak amacıyla atık suların arıtıldıktan sonra mümkün olan alanlarda yeniden kullanımının sağlanması, soğutma sularının ve kirletici yükü düşük olan atık suların mümkün olduğunca ayrı toplanması ve yeniden kullanılması da zorunlu tutuldu.

YER ALTI SULARININ TÜKETİMİ KONTROL ALTINA ALINACAK

Öte yandan su tüketiminin yoğun olduğu tekstil sektöründe, su tüketiminin azaltımı ve bilinçsiz yer altı suyu tüketimini engellemek açısından işletmede tüketilen su miktarının ölçülmesi, izlenmesi ve debisi cihazlar ve otomatik kapatma vanalarıyla kontrol altına alınacak. Yine su kaynaklarının kıt olduğu bölgelerde Organize Sanayi Bölgesi içerisinde faaliyet gösteren tesislerin proses suyu ihtiyaçlarının OSB'den temin edilmesi ve OSB'ye ait atık su arıtma tesisi çıkış sularının yeniden kullanımının geri kazanılması sağlanacak. 

Genelgede, kurulu kapasitesi 10 ton/gün ve üzerinde olan tekstil tesislerinde 15 Ocak 2024, 5 ton/gün-10 ton/gün arasında olan tekstil tesislerinde 15 Ocak 2025, 5 ton/gün altında olan tekstil tesislerinde 15 Ocak 2026 tarihine kadar söz konusu tekniklerin uygulanacağı duyuruldu.