Tarım ve Orman Bakanlığı bin 500 işçi alacak Tarım ve Orman Bakanlığı bin 500 işçi alacak

Tekirdağ Marmaraereğlisi'nde 4.200 m² yüzölçümlü tarla ihale edilecek (çoklu satış)

T.C.
MARMARAEREĞLİSİ
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2023/8 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

 

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/8 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tekirdağ İl, Marmaraereğlisi İlçe, YENİÇİFTLİK Mahalle/Köy, KARAALİ KAYNAĞI Mevkii, 3056 Parsel, Dosyasında mevcut tapu kaydına göre Tekirdağ ili, Marmaraereğlisi ilçesi, Yeniçiftlik Mahallesi, Karaali Kaynağı mevkiinde bulunan tarla vasıflı 5.980,00 m2 yüzölçümüne sahiptir.Taşınmaz Tapu kayıtlarında her ne kadar tarla vasıflı olsa da, keşif tarihi itibariyle zeminde yapılan incelemelerde üzerinde buğday bitkisi ekili olduğu, tarımsal bir yapı olmadığı boş olduğu, fakat Dosyada mevcut Marmaraereğlisi Belediye Başkanlığının yazısına gore İmar planı içerisindde kaldığı tespit edilmiştir.Dosya da mevcut Marmaraereğlisi Belediye Başkanlığının 26/05/2022 tarih ve 21132 sayılı yazılarına gore taşınmazın bulunduğu alan 1/1000 ölçekli imar planı içerisinde, Kısmen Yerlerşik Konut Alanını, Kısmen Park ve Kısmen yolda kalnaktadır.TAKS (Taban Alanı Kat Sayısı;): 0:25, KAKS ( Kat Alanın Kat Sayısı) 0:75ayrık nizam 3 kat konut alanında kalmaktadır.Henüz zeminde Park ve yola terkleri yapılmamış yani imar uygulaması yapılmamış imar parseli oluşmamıştır. İmar uygulaması yapıldıktan sonra arsa vasfını alarak değeri yükselecektir. Taşınmazın Coğrafi Koordinatları 41°0'49.291" N 27°50'21.131" E Şeklindedir.Taşınmaz, Tekirdağ İlinin, sahil şeridi 30 km olan, İstanbul İline 90 km mesafede ve turizm ve sayfiye merkezlerinden olan,yerli ve yabancı yatırımcıların her geçen gün daha fazla rağbet ettikleri ve bu nedenle arazi fiyatlarının sürekli yükseldiği Marmaraereğlisi İlçesinde yer almaktadır. Taşınmazın bulunduğu alan Marmaraereğlisi İlçesi, YeniçiftlikMahallesi sınırları içerisinde, Tekirdağ-İstanbul bölünmüş karayoluna yaklaşık 1.990,00 m, Marmara Denizine yaklaşık 2.160,00 m, Marmaraereğlisi İlçe merkezine yaklaşık 10.900,00 m mesafededir. Belediye hizmetlerinden yaralanabilir konumda ve ulaşımı kolaydır. Bu özellikleri ve henüz imar parseli oluşturulmamış olsa da, uygulanabilecek İmar planları içinde olması, değerini olumlu yönde etkileyebileceği kanaatine varılmıştır.Taşınmazın kaydında toplulaştırma şerhi bulunmakla;Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği 8.maddesinin 3.alt başlığında; " Toplulaştırma belirtmesinden sonra araziyi satın alan malik, önceki malikin taahhütlerini aynen kabul etmiş sayılır" .Marmaraereğlisi İlçe Tarim İl Müdürlüğü 05/09/2023 Tarihli yazısı gereğince, ihaleye hisseli katılmak mümkün değildir. İhaleyeTürkiye Cumhuriyeti gerçek kişi veya bir tüze kişiler katılabilir. Taşınmaz kaydında Marmaraereğlisi Sulh Hukuk Mahkemesi 2022/346 Esas sayılı dosyasında davalıdır şerhi bulunmakla, bu şerhin cebri icra yoluyla satışa engel olmadığına ilişkin mahkeme yazısı dosyada mevcuttur. Bu şerhin kaldırılmasında tescil aşamasında sorumluluk ihale alıcısına aittir. Taşınmaz tapu kaydında 3194/18 .Maddeye göre imar düzenlemesine alınmıştır " şehi bulunmaktadır. İHALEYE TEMİNATSIZ GİRME HAKKI OLAN HİSSEDARLARIN TAŞINMAZIN İHALESİNI ALMASI DURUMUNDA, HİSSESİ DÜŞÜLDÜKTEN SONRA VERİLEN YASAL SÜREDE YATIRMASI GEREKEN MİKTARI YATIRMAMASI HALİNDE, İKİNCİ İHALEYE VE BU TAŞINMAZ İÇİN MEMURLUĞUMUZCA BU DOSYADAN YAPILACAK BAŞKA İHALELERE NAKİT TEMİNAT YATIRMASI HALİNDE GİREBİLECEKTİR. İHALEDEN SONRA YAPILAN PAYLAŞTIRMA CETVELİNDE , İ.İ.K 115/3 MADDESİ GEREĞİNCE TEMİNAT MİKTARI PAYINDAN DÜŞÜLEREK DİĞER HİSSEDARLAR ARASINDA PAYLAŞTIRILACAKTIR.

Adresi : Yeniçiftlik Mahallesi ,Tekirdağ Marmaraereğlisi / TEKİRDAĞ
Yüzölçümü : 5.980,00 m2
İmar Durumu :-
Kıymeti : 25.116.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: -

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/02/2024 - 10:00
------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 22/02/2024 - 10:00
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/03/2024 - 10:00
-------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 22/03/2024 - 10:00


2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tekirdağ İl, Marmaraereğlisi İlçe, YENİÇİFTLİK Mahalle/Köy, ESKİ BAĞLAR Mevkii, 1262 Parsel, Dosyasında mevcut tapu kaydına göre Tekirdağ ili, Marmaraereğlisi ilçesi, Yeniçiftlik Mahallesi, Eski Bağlar mevkiinde bulunan bağ vasıflı 490,00 m2 yüzölçümüne sahiptir. Taşınmaz Tapu kayıtlarında her ne kadar bağ vasıflı olsa da, keşif tarihi itibariyle zeminde yapılan incelemelerde üzerinde herhangi bir asma bitkisinin dikili olmadığı boş olduğu, tarımsal bir yapı olmadığı tespit edilmiştir.Dava konusu taşınmaz, Tekirdağ İlinin, sahil şeridi 30 km olan, İstanbul İline 90 km mesafede ve turizm ve sayfiye merkezlerinden olan,yerli ve yabancı yatırımcıların her geçen gün daha fazla rağbet ettikleri ve bu nedenle arazi fiyatlarının sürekli yükseldiği Marmaraereğlisi İlçesinde yer almaktadır. Taşınmazın bulunduğu alan Marmaraereğlisi İlçesi, YeniçiftlikMahallesi sınırları içerisinde,Yeniçiftlik Mahalle merkezine 1.350,00 İlçe merkezi meydanına 8.700,00 metre, Tekirdağ-İstanbul bölünmüş karayoluna 2.300,00 metre, Marmara Denizine 1.500,00 metre mesafede olduğu tespit edilmiştir.Taşinmazin etrafında tek katlı ve iki katlı bağ evi olarak kullnalan konutların mevcut olması elektrik hattının olması değerini olumlu, kadastral yola cephesi olmaması olumsuz yönde etkileyebileceği kanaatine varılmıştır.Taşınmazın kaydında toplulaştırma şerhi bulunmakla;Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği 8.maddesinin 3.alt başlığında; " Toplulaştırma belirtmesinden sonra araziyi satın alan malik, önceki malikin taahhütlerini aynen kabul etmiş sayılır" .Marmaraereğlisi İlçe Tarim İl Müdürlüğü 05/09/2023 Tarihli yazısı gereğince, ihaleye hisseli katılmak mümkün değildir. İhaleyeTürkiye Cumhuriyeti gerçek kişi veya bir tüze kişiler katılabilir. Taşınmaz kaydında Marmaraereğlisi Sulh Hukuk Mahkemesi 2022/346 Esas sayılı dosyasında davalıdır şerhi bulunmakla, bu şerhin cebri icra yoluyla satışa engel olmadığına ilişkin mahkeme yazısı dosyada mevcuttur. Bu şerhin kaldırılmasında tescil aşamasında sorumluluk ihale alıcısına aittir.İHALEYE TEMİNATSIZ GİRME HAKKI OLAN HİSSEDARLARIN TAŞINMAZIN İHALESİNI ALMASI DURUMUNDA, HİSSESİ DÜŞÜLDÜKTEN SONRA VERİLEN YASAL SÜREDE YATIRMASI GEREKEN MİKTARI YATIRMAMASI HALİNDE, İKİNCİ İHALEYE VE BU TAŞINMAZ İÇİN MEMURLUĞUMUZCA BU DOSYADAN YAPILACAK BAŞKA İHALELERE NAKİT TEMİNAT YATIRMASI HALİNDE GİREBİLECEKTİR. İHALEDEN SONRA YAPILAN PAYLAŞTIRMA CETVELİNDE , İ.İ.K 115/3 MADDESİ GEREĞİNCE TEMİNAT MİKTARI PAYINDAN DÜŞÜLEREK DİĞER HİSSEDARLAR ARASINDA PAYLAŞTIRILACAKTIR..

Adresi : Yeniçiftlik Mahallesi, Tekirdağ Marmaraereğlisi / TEKİRDAĞ
Yüzölçümü : 490 m2
İmar Durumu : Taşınmazın bulunduğu alan imar planı dışında olduğu belirtilmiştir.Taşınmazın Coğrafi Koordinatları 41°0'26.427" N 27°52'3.815" E Şeklindedir
Kıymeti : 882.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Diğer : 6200 Sayılı kanununun Ek 9 maddesi gereğince arazi toplulaştırma kapsamındadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/02/2024 - 10:15
------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 22/02/2024 - 10:15
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/03/2024 - 10:15
------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 22/03/2024 - 10:15


3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tekirdağ İl, Marmaraereğlisi İlçe, YENİÇİFTLİK Mahalle/Köy, KÖY ALTI Mevkii, 3089 Parsel, :Dosyasında mevcut tapu kaydına göre Tekirdağ ili, Marmaraereğlisi ilçesi, Yeniçiftlik Mahallesi, Köy Altı mevkiinde bulunan tarla vasıflı 4.200,00 m2 yüzölçümüne sahiptir. Taşınmaz Tapu kayıtlarında her ne kadar tarla vasıflı olsa da, keşif tarihi itibariyle zeminde yapılan incelemelerde üzerinde buğday bitkisi ekili olduğu, tarımsal bir yapı olmadığı boş olduğu, fakat Dosyada mevcut Marmaraereğlisi Belediye Başkanlığının yazısına gore İmar planı içerisindde kaldığı tespit edilmiştir. Dosya da mevcut Marmaraereğlisi Belediye Başkanlığının 26/05/2022 tarih ve 21132 sayılı yazılarına gore taşınmazın bulunduğu alan 1/1000 ölçekli imar planı içerisinde, Kısmen Yerlerşik Konut Alanını, Kısmen Park ve Kısmen yolda kalnaktadır.TAKS (Taban Alanı Kat Sayısı;): 0:25, KAKS ( Kat Alanın Kat Sayısı) 0:75ayrık nizam 3 kat konut alanında kalmaktadır.Henüz zeminde Park ve yola terkleri yapılmamış yani imar uygulaması yapılmamış imar parseli oluşmamıştır. İmar uygulaması yapıldıktan sonra arsa vasfını alarak değeri yükselecektir. Taşınmazın Coğrafi Koordinatları 41°0'36.441" N 27°50'17.224" E Şeklindedir.Taşınmaz, Tekirdağ İlinin, sahil şeridi 30 km olan, İstanbul İline 90 km mesafede ve turizm ve sayfiye merkezlerinden olan,yerli ve yabancı yatırımcıların her geçen gün daha fazla rağbet ettikleri ve bu nedenle arazi fiyatlarının sürekli yükseldiği Marmaraereğlisi İlçesinde yer almaktadır. Taşınmazın bulunduğu alan Marmaraereğlisi İlçesi, YeniçiftlikMahallesi sınırları içerisinde, Tekirdağ-İstanbul bölünmüş karayoluna yaklaşık 1.560,00 m, Marmara Denizine yaklaşık 1.740,00 m, Marmaraereğlisi İlçe merkezine yaklaşık 10.85,00 m mesafededir. Belediye hizmetlerinden yaralanabilir konumda ve ulaşımı kolaydır. Bu özellikleri ve henüz imar parseli oluşturulmamış olsa da, uygulanabilecek İmar planları içinde olması, değerini olumlu yönde etkileyebileceği kanaatine varılmıştır..Taşınmazın kaydında toplulaştırma şerhi bulunmakla;Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği 8.maddesinin 3.alt başlığında; " Toplulaştırma belirtmesinden sonra araziyi satın alan malik, önceki malikin taahhütlerini aynen kabul etmiş sayılır" .Marmaraereğlisi İlçe Tarim İl Müdürlüğü 05/09/2023 Tarihli yazısı gereğince, ihaleye hisseli katılmak mümkün değildir. İhaleyeTürkiye Cumhuriyeti gerçek kişi veya bir tüze kişiler katılabilir. Taşınmaz kaydında Marmaraereğlisi Sulh Hukuk Mahkemesi 2022/346 Esas sayılı dosyasında davalıdır şerhi bulunmakla, bu şerhin cebri icra yoluyla satışa engel olmadığına ilişkin mahkeme yazısı dosyada mevcuttur. Bu şerhin kaldırılmasında tescil aşamasında sorumluluk ihale alıcısına aittir.İHALEYE TEMİNATSIZ GİRME HAKKI OLAN HİSSEDARLARIN TAŞINMAZIN İHALESİNI ALMASI DURUMUNDA, HİSSESİ DÜŞÜLDÜKTEN SONRA VERİLEN YASAL SÜREDE YATIRMASI GEREKEN MİKTARI YATIRMAMASI HALİNDE, İKİNCİ İHALEYE VE BU TAŞINMAZ İÇİN MEMURLUĞUMUZCA BU DOSYADAN YAPILACAK BAŞKA İHALELERE NAKİT TEMİNAT YATIRMASI HALİNDE GİREBİLECEKTİR. İHALEDEN SONRA YAPILAN PAYLAŞTIRMA CETVELİNDE , İ.İ.K 115/3 MADDESİ GEREĞİNCE TEMİNAT MİKTARI PAYINDAN DÜŞÜLEREK DİĞER HİSSEDARLAR ARASINDA PAYLAŞTIRILACAKTIR.

Adresi : Yeniçiftlik Mahallesi, Tekirdağ Marmaraereğlisi / TEKİRDAĞ
Yüzölçümü : 4.200 m2
İmar Durumu :-
Kıymeti : 17.640.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Diğer : 6200 Sayılı Kaunun Ek 9 maddesi gereğince arazi toplulaştırma kapsamındadır.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/02/2024 - 10:30
------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 22/02/2024 - 10:30
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/03/2024 - 10:30
-------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 22/03/2024 - 10:30


4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri Tekirdağ İl, Marmaraereğlisi İlçe, YENİÇİFTLİK Mahalle/Köy, AĞIL YANI Mevkii, 438 Parsel, Dosyasında mevcut tapu kaydına göre Tekirdağ ili, Marmaraereğlisi ilçesi, YeniçiftlikMahallesi,Ağıl yanı mevkiinde bulunan tarla vasıflı44.600,00 m2 yüzölçümüne sahiptir.
Tarımsal Özellikleri :Toprak yapıları killi-tınlı bünyeli, her türlü makineli tarıma müsait, erozyon ve drenaj gibi sorunları bulunmayan her türlü zirai faaliyete elverişli kuru tarım arazisi olduğu, uygun tarım teknikleri tatbikiyle ekonomik ve rasyonel olarak nadasa bırakılmaksızın münavebeli bir yıl buğday, bir yıl ayçiçeği üretimine imkân tanımaktadır.İlçemizde genellikle ayçiçeği, kanola, buğday ve arpa ekilişi yapılmaktadır. Keşif tarihinde üzerinde buğday hasadı yapılmış olduğu tespit edilmiştir.Taşınmazın etrafında tarla vasıflı normal tarım arazileri olduğu, Marmaraereğlisi İlçe Merkezine 9.685,00 metre, Tekirdağ-İstanbul bölünmüş karayoluna 4.185,00 metre, Marmara Denizine 4.425,00 metre mesafede olduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın kadastral yola cephesi bulunmamaktadır..Taşınmazın kaydında toplulaştırma şerhi bulunmakla;Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği 8.maddesinin 3.alt başlığında; " Toplulaştırma belirtmesinden sonra araziyi satın alan malik, önceki malikin taahhütlerini aynen kabul etmiş sayılır" .Marmaraereğlisi İlçe Tarim İl Müdürlüğü 05/09/2023 Tarihli yazısı gereğince, ihaleye hisseli katılmak mümkün değildir. İhaleyeTürkiye Cumhuriyeti gerçek kişi veya bir tüze kişiler katılabilir. Taşınmazda, " Büyük ova koruma alanı içerisinde kalmaktadır " şerhi bulunmakla,"Taşınmazın tarımsal amacı dışında kullanılmaması, parseller üzerinde yapılması planlanan her türlü yapının (tarımsal yapı dahi olsa) Tekidağ İl Tarım Müdürlüğünden izin alınmadan yapılmaması gerekmektedir.Taşınmaz kaydında Marmaraereğlisi Sulh Hukuk Mahkemesi 2022/346 Esas sayılı dosyasında davalıdır şerhi bulunmakla, bu şerhin cebri icra yoluyla satışa engel olmadığına ilişkin mahkeme yazısı dosyada mevcuttur. Bu şerhin kaldırılmasında tescil aşamasında sorumluluk ihale alıcısına aittir. "İHALEYE TEMİNATSIZ GİRME HAKKI OLAN HİSSEDARLARIN TAŞINMAZIN İHALESİNI ALMASI DURUMUNDA, HİSSESİ DÜŞÜLDÜKTEN SONRA VERİLEN YASAL SÜREDE YATIRMASI GEREKEN MİKTARI YATIRMAMASI HALİNDE, İKİNCİ İHALEYE VE BU TAŞINMAZ İÇİN MEMURLUĞUMUZCA BU DOSYADAN YAPILACAK BAŞKA İHALELERE NAKİT TEMİNAT YATIRMASI HALİNDE GİREBİLECEKTİR. İHALEDEN SONRA YAPILAN PAYLAŞTIRMA CETVELİNDE , İ.İ.K 115/3 MADDESİ GEREĞİNCE TEMİNAT MİKTARI PAYINDAN DÜŞÜLEREK DİĞER HİSSEDARLAR ARASINDA PAYLAŞTIRILACAKTIR.

Adresi : Yeniçiftlik Mahallesi, Tekirdağ Marmaraereğlisi / TEKİRDAĞ
Yüzölçümü : 44.600,00 m2
İmar Durumu : Taşınmaz imar planında dışındadır. Taşınmazın Coğrafi koordinatları 41°1'36.151" N 27°52'7.690" EŞeklindedir.
Kıymeti : 17.840.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/02/2024 - 11:00
------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 22/02/2024 - 11:00
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/03/2024 - 11:00
------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 22/03/2024 - 11:00


5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tekirdağ İl, Marmaraereğlisi İlçe, YENİÇİFTLİK Mahalle/Köy, DEMİRAĞANIN Mevkii, 482 Parsel, Dosyasında mevcut tapu kaydına göre Tekirdağ ili, Marmaraereğlisi ilçesi, Yeniçiftlik Mahallesi, Demrağanın mevkiinde bulunan tarla vasıflı 7.500,00 m2 yüzölçümüne sahiptir. Toprak yapıları killi-tınlı bünyeli, her türlü makineli tarıma müsait, erozyon ve drenaj gibi sorunları bulunmayan her türlü zirai faaliyete elverişli kuru tarım arazisi olduğu, uygun tarım teknikleri tatbikiyle ekonomik ve rasyonel olarak nadasa bırakılmaksızın münavebeli bir yıl buğday, bir yıl ayçiçeği üretimine imkân tanımaktadır .İlçemizde genellikleayçiçeği, kanola, buğday ve arpa ekilişi yapılmaktadır. Keşif tarihinde üzerinde buğday bitkisi ekili olduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın etrafında tarla vasıflı normal tarım arazileri olduğu, Marmaraereğlisi İlçe Merkezine 9.655,00 metre, Tekirdağ-İstanbul bölünmüş karayoluna 4.135,00 metre, Marmara Denizine 4.380,00 metre mesafede olduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın kadastral yola cephelidir..Taşınmazın kaydında toplulaştırma şerhi bulunmakla;Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği 8.maddesinin 3.alt başlığında; " Toplulaştırma belirtmesinden sonra araziyi satın alan malik, önceki malikin taahhütlerini aynen kabul etmiş sayılır" .Marmaraereğlisi İlçe Tarim İl Müdürlüğü 05/09/2023 Tarihli yazısı gereğince, ihaleye hisseli katılmak mümkün değildir. İhaleyeTürkiye Cumhuriyeti gerçek kişi veya bir tüze kişiler katılabilir. Taşınmazda, " Büyük ova koruma alanı içerisinde kalmaktadır " şerhi bulunmakla,"Taşınmazın tarımsal amacı dışında kullanılmaması, parseller üzerinde yapılması planlanan her türlü yapının (tarımsal yapı dahi olsa) Tekidağ İl Tarım Müdürlüğünden izin alınmadan yapılmaması gerekmektedir.Taşınmaz kaydında Marmaraereğlisi Sulh Hukuk Mahkemesi 2022/346 Esas sayılı dosyasında davalıdır şerhi bulunmakla, bu şerhin cebri icra yoluyla satışa engel olmadığına ilişkin mahkeme yazısı dosyada mevcuttur. Bu şerhin kaldırılmasında tescil aşamasında sorumluluk ihale alıcısına aittir. "İHALEYE TEMİNATSIZ GİRME HAKKI OLAN HİSSEDARLARIN TAŞINMAZIN İHALESİNI ALMASI DURUMUNDA, HİSSESİ DÜŞÜLDÜKTEN SONRA VERİLEN YASAL SÜREDE YATIRMASI GEREKEN MİKTARI YATIRMAMASI HALİNDE, İKİNCİ İHALEYE VE BU TAŞINMAZ İÇİN MEMURLUĞUMUZCA BU DOSYADAN YAPILACAK BAŞKA İHALELERE NAKİT TEMİNAT YATIRMASI HALİNDE GİREBİLECEKTİR. İHALEDEN SONRA YAPILAN PAYLAŞTIRMA CETVELİNDE , İ.İ.K 115/3 MADDESİ GEREĞİNCE TEMİNAT MİKTARI PAYINDAN DÜŞÜLEREK DİĞER HİSSEDARLAR ARASINDA PAYLAŞTIRILACAKTIR.

Adresi : Yeniçiftik Mahallesi, TekirdağMarmaraereğlisi / TEKİRDAĞ
Yüzölçümü : 7.500,00 m2
İmar Durumu : Taşınmaz imar planı dışındadır. Taşınmazın Coğrafi koordinatları 41°1'20.513" N 27°52'22.775" E Şeklindedir.
Kıymeti : 4.125.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/02/2024 - 11:30
------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 22/02/2024 - 11:30
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/03/2024 - 11:30
------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 22/03/2024 - 11:30


6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Tekirdağ İl, Marmaraereğlisi İlçe, YENİÇİFTLİK Mahalle/Köy, KÖY BATISI Mevkii, 2773 Parsel, Dosyasında mevcut tapu kaydına göre Tekirdağ ili, Marmaraereğlisi ilçesi, Yeniçiftlik Mahallesi, Köy batısı mevkiinde bulunan tarla vasıflı 1.129,40 m2 yüzölçümüne sahiptir.Taşınmaz Tapu kayıtlarında her ne kadar ahır ve tarla vasıflı olsa da, keşif tarihi itibariyle zeminde yapılan incelemelerde üzerinde buğday bitkisi ekili olduğu, tarımsal bir yapı olmadığı boş olduğu, fakat Dosyada mevcut Marmaraereğlisi Belediye Başkanlığının yazısına gore İmar planı içerisindde kaldığı tespit edilmiştir. Dosya da mevcut Marmaraereğlisi Belediye Başkanlığının 26/05/2022 tarih ve 21132 sayılı yazılarına gore taşınmazın bulunduğu alan 1/1000 ölçekli imar planı içerisinde, Kısmen Yerlerşik Konut Alanını, Kısmen Park ve Kısmen yolda kalnaktadır.TAKS (Taban Alanı Kat Sayısı;): 0:30, KAKS ( Kat Alanın Kat Sayısı) 0:90ayrık nizam 3 kat konut alanında kalmaktadır.Henüz zeminde Park ve yola terkleri yapılmamış yani imar uygulaması yapılmamış imar parseli oluşmamıştır. İmar uygulaması yapıldıktan sonra arsa vasfını alarak değeri yükselecektir. Taşınmazın Coğrafi Koordinatları 41°0'54.809" N 27°50'44.465" E Şeklindedir.Taşınmaz, Tekirdağ İlinin, sahil şeridi 30 km olan, İstanbul İline 90 km mesafede ve turizm ve sayfiye merkezlerinden olan,yerli ve yabancı yatırımcıların her geçen gün daha fazla rağbet ettikleri ve bu nedenle arazi fiyatlarının sürekli yükseldiği Marmaraereğlisi İlçesinde yer almaktadır. Taşınmazın bulunduğu alan Marmaraereğlisi İlçesi, YeniçiftlikMahallesi sınırları içerisinde, Tekirdağ-İstanbul bölünmüş karayoluna yaklaşık 2.330,00 m, Marmara Denizine yaklaşık 2.540,00 m, Marmaraereğlisi İlçe merkezine yaklaşık 10.550,00 m mesafededir. Belediye hizmetlerinden yaralanabilir konumda ve ulaşımı kolaydır. Bu özellikleri ve henüz imar parseli oluşturulmamış olsa da, uygulanabilecek İmar planları içinde olması, değerini olumlu yönde etkileyebileceği kanaatine varılmıştır.Taşınmazın kaydında toplulaştırma şerhi bulunmakla;Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği 8.maddesinin 3.alt başlığında; " Toplulaştırma belirtmesinden sonra araziyi satın alan malik, önceki malikin taahhütlerini aynen kabul etmiş sayılır" .Marmaraereğlisi İlçe Tarim İl Müdürlüğü 05/09/2023 Tarihli yazısı gereğince, ihaleye hisseli katılmak mümkün değildir. İhaleyeTürkiye Cumhuriyeti gerçek kişi veya bir tüze kişiler katılabilir.Taşınmaz kaydında Marmaraereğlisi Sulh Hukuk Mahkemesi 2022/346 Esas sayılı dosyasında davalıdır şerhi bulunmakla, bu şerhin cebri icra yoluyla satışa engel olmadığına ilişkin mahkeme yazısı dosyada mevcuttur. Bu şerhin kaldırılmasında tescil aşamasında sorumluluk ihale alıcısına aittir. İHALEYE TEMİNATSIZ GİRME HAKKI OLAN HİSSEDARLARIN TAŞINMAZIN İHALESİNI ALMASI DURUMUNDA, HİSSESİ DÜŞÜLDÜKTEN SONRA VERİLEN YASAL SÜREDE YATIRMASI GEREKEN MİKTARI YATIRMAMASI HALİNDE, İKİNCİ İHALEYE VE BU TAŞINMAZ İÇİN MEMURLUĞUMUZCA BU DOSYADAN YAPILACAK BAŞKA İHALELERE NAKİT TEMİNAT YATIRMASI HALİNDE GİREBİLECEKTİR. İHALEDEN SONRA YAPILAN PAYLAŞTIRMA CETVELİNDE , İ.İ.K 115/3 MADDESİ GEREĞİNCE TEMİNAT MİKTARI PAYINDAN DÜŞÜLEREK DİĞER HİSSEDARLAR ARASINDA PAYLAŞTIRILACAKTIR.

Adresi : Yeniçiftlik Mahallesi, Tekirdağ Marmaraereğlisi / TEKİRDAĞ
Yüzölçümü : 1.129,40 m2
İmar Durumu :-
Kıymeti : 4.743.480,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Diğer : 6200 Sayılı kanunun Ek 9 maddesi gereğince arazi toplulaştırma kapsamındadır.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/02/2024 - 13:30
------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 22/02/2024 - 13:30
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/03/2024 - 13:30
-------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 22/03/2024 - 13:30


7 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tekirdağ İl, Marmaraereğlisi İlçe, YENİÇİFTLİK Mahalle/Köy, YENİ BAĞLAR Mevkii, 2847 Parsel, Dosyasında mevcut tapu kaydına göre Tekirdağ ili, Marmaraereğlisi ilçesi, Yeniçiftlik Mahallesi, Yeni bağlar mevkiinde bulunan meyvelik vasıflı 1.880,00 m2 yüzölçümüne sahiptir. Taşınmaz Tapu kayıtlarında her ne kadar meyvelik vasıflı olsa da, keşif tarihi itibariyle zeminde yapılan incelemelerde üzerinde herhangi bir meyve ağacı ekili olmadığı, buğday bitkisi hasadı yapılmış olduğu, tarımsal bir yapı olmadığı boş olduğu tespit edilmiştir. Taşınmaz, Tekirdağ İlinin, sahil şeridi 30 km olan, İstanbul İline 90 km mesafede ve turizm ve sayfiye merkezlerinden olan,yerli ve yabancı yatırımcıların her geçen gün daha fazla rağbet ettikleri ve bu nedenle arazi fiyatlarının sürekli yükseldiği Marmaraereğlisi İlçesinde yer almaktadır.Taşınmazın etrafında bağ evleri olarak adlandırılan konutların olması ve imar parsellerine yakın olması değerini olumlu yönde etkilemektedir. Taşınmazın bulunduğu alan Marmaraereğlisi İlçesi, Yeniçiftlik Mahallesi sınırları içerisinde, Tekirdağ-İstanbul bölünmüş karayoluna yaklaşık 2.925,00 m, Marmara Denizine yaklaşık 3.135,00 m, Marmaraereğlisi İlçe merkezine yaklaşık 10.480,00 m mesafededir. Taşınmazın kaydında toplulaştırma şerhi bulunmakla;Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği 8.maddesinin 3.alt başlığında; " Toplulaştırma belirtmesinden sonra araziyi satın alan malik, önceki malikin taahhütlerini aynen kabul etmiş sayılır" .Marmaraereğlisi İlçe Tarim İl Müdürlüğü 05/09/2023 Tarihli yazısı gereğince, ihaleye hisseli katılmak mümkün değildir. İhaleyeTürkiye Cumhuriyeti gerçek kişi veya bir tüze kişiler katılabilir. Taşınmaz kaydında Marmaraereğlisi Sulh Hukuk Mahkemesi 2022/346 Esas sayılı dosyasında davalıdır şerhi bulunmakla, bu şerhin cebri icra yoluyla satışa engel olmadığına ilişkin mahkeme yazısı dosyada mevcuttur. Bu şerhin kaldırılmasında tescil aşamasında sorumluluk ihale alıcısına aittir.İHALEYE TEMİNATSIZ GİRME HAKKI OLAN HİSSEDARLARIN TAŞINMAZIN İHALESİNI ALMASI DURUMUNDA, HİSSESİ DÜŞÜLDÜKTEN SONRA VERİLEN YASAL SÜREDE YATIRMASI GEREKEN MİKTARI YATIRMAMASI HALİNDE, İKİNCİ İHALEYE VE BU TAŞINMAZ İÇİN MEMURLUĞUMUZCA BU DOSYADAN YAPILACAK BAŞKA İHALELERE NAKİT TEMİNAT YATIRMASI HALİNDE GİREBİLECEKTİR. İHALEDEN SONRA YAPILAN PAYLAŞTIRMA CETVELİNDE , İ.İ.K 115/3 MADDESİ GEREĞİNCE TEMİNAT MİKTARI PAYINDAN DÜŞÜLEREK DİĞER HİSSEDARLAR ARASINDA PAYLAŞTIRILACAKTIR..

Adresi : Yeniçiftlik Mahallesi, Tekirdağ Marmaraereğlisi / TEKİRDAĞ
Yüzölçümü : 1.880,00 m2
İmar Durumu : Taşınmaz İmar planı dışındadır. Taşınmazın Coğrafi Koordinatları 41°1'12.296" N 27°51'0.022" E Şeklindedir
Kıymeti : 4.700.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Diğer : 6200 Sayılı kanunun Ek 9 maddesi gereğince arazi toplulaştırma kapsamındadır.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/02/2024 - 13:50
------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 22/02/2024 - 13:50
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/03/2024 - 13:50
-------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 22/03/2024 - 13:50


8 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tekirdağ İl, Marmaraereğlisi İlçe, YENİÇİFTLİK Mahalle/Köy, KARAALİ KAYNAĞI Mevkii, 3044 Parsel, Dosyasında mevcut tapu kaydına göre Tekirdağ ili, Marmaraereğlisi ilçesi, Yeniçiftlik Mahallesi, Karaali Kaynağı mevkiinde bulunan tarla vasıflı 1.360,00 m2 yüzölçümüne sahiptir. Taşınmaz Tapu kayıtlarında her ne kadar tarla vasıflı olsa da, keşif tarihi itibariyle zeminde yapılan incelemelerde üzerinde buğday bitkisi ekili olduğu, tarımsal bir yapı olmadığı boş olduğu, fakat Dosyada mevcut Marmaraereğlisi Belediye Başkanlığının yazısına gore İmar planı içerisindde kaldığı tespit edilmiştir. Dosya da mevcut Marmaraereğlisi Belediye Başkanlığının 26/05/2022 tarih ve 21132 sayılı yazılarına gore taşınmazın bulunduğu alan 1/1000 ölçekli imar planı içerisinde, Kısmen Yerlerşik Konut Alanını, Kısmen Park ve Kısmen yolda kalnaktadır.TAKS (Taban Alanı Kat Sayısı;): 0:25, KAKS ( Kat Alanın Kat Sayısı) 0:75ayrık nizam 3 kat konut alanında kalmaktadır.Henüz zeminde Park ve yola terkleri yapılmamış yani imar uygulaması yapılmamış imar parseli oluşmamıştır. İmar uygulaması yapıldıktan sonra arsa vasfını alarak değeri yükselecektir. Taşınmazın Coğrafi Koordinatları 41°0'51.111" N 27°50'18.888" E Şeklindedir.: Dava konusu taşınmaz, Tekirdağ İlinin, sahil şeridi 30 km olan, İstanbul İline 90 km mesafede ve turizm ve sayfiye merkezlerinden olan,yerli ve yabancı yatırımcıların her geçen gün daha fazla rağbet ettikleri ve bu nedenle arazi fiyatlarının sürekli yükseldiği Marmaraereğlisi İlçesinde yer almaktadır. Taşınmazın bulunduğu alan Marmaraereğlisi İlçesi, YeniçiftlikMahallesi sınırları içerisinde, Tekirdağ-İstanbul bölünmüş karayoluna yaklaşık 1.995,00 m, Marmara Denizine yaklaşık 2.165,00 m, Marmaraereğlisi İlçe merkezine yaklaşık 11.000,00 m mesafededir. Belediye hizmetlerinden yaralanabilir konumda ve ulaşımı kolaydır. Taşınmazın kaydında toplulaştırma şerhi bulunmakla;Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği 8.maddesinin 3.alt başlığında; " Toplulaştırma belirtmesinden sonra araziyi satın alan malik, önceki malikin taahhütlerini aynen kabul etmiş sayılır" .Marmaraereğlisi İlçe Tarim İl Müdürlüğü 05/09/2023 Tarihli yazısı gereğince, ihaleye hisseli katılmak mümkün değildir. İhaleye Türkiye Cumhuriyeti gerçek kişi veya bir tüze kişiler katılabilir.Taşınmaz kaydında Marmaraereğlisi Sulh Hukuk Mahkemesi 2022/346 Esas sayılı dosyasında davalıdır şerhi bulunmakla, bu şerhin cebri icra yoluyla satışa engel olmadığına ilişkin mahkeme yazısı dosyada mevcuttur. Bu şerhin kaldırılmasında tescil aşamasında sorumluluk ihale alıcısına aittir. İHALEYE TEMİNATSIZ GİRME HAKKI OLAN HİSSEDARLARIN TAŞINMAZIN İHALESİNI ALMASI DURUMUNDA, HİSSESİ DÜŞÜLDÜKTEN SONRA VERİLEN YASAL SÜREDE YATIRMASI GEREKEN MİKTARI YATIRMAMASI HALİNDE, İKİNCİ İHALEYE VE BU TAŞINMAZ İÇİN MEMURLUĞUMUZCA BU DOSYADAN YAPILACAK BAŞKA İHALELERE NAKİT TEMİNAT YATIRMASI HALİNDE GİREBİLECEKTİR. İHALEDEN SONRA YAPILAN PAYLAŞTIRMA CETVELİNDE , İ.İ.K 115/3 MADDESİ GEREĞİNCE TEMİNAT MİKTARI PAYINDAN DÜŞÜLEREK DİĞER HİSSEDARLAR ARASINDA PAYLAŞTIRILACAKTIR..

Adresi : Yeniçiftlik Mahallesi, Tekirdağ Marmaraereğlisi / TEKİRDAĞ
Yüzölçümü : 1.360,00 m2
İmar Durumu :-
Kıymeti : 5.712.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Diğer : 6200 Sayılı Kanunun Ek 9 maddesi gereğince arazi toplulaştırma kapsamındadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/02/2024 - 14:05
-------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 22/02/2024 - 14:05
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/03/2024 - 14:05
------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 22/03/2024 - 14:05


9 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Tekirdağ İl, Marmaraereğlisi İlçe, YENİÇİFTLİK Mahalle/Köy, ESKİ BAĞLAR Mevkii, 1248 Parsel, Dosyasında mevcut tapu kaydına göre Tekirdağ ili, Marmaraereğlisi ilçesi, Yeniçiftlik Mahallesi, Eski Bağlar mevkiinde bulunan bağ vasıflı 480,00 m2 yüzölçümüne sahiptir. Taşınmaz Tapu kayıtlarında her ne kadar bağ vasıflı olsa da, keşif tarihi itibariyle zeminde yapılan incelemelerde üzerinde herhangi bir asma bitkisinin dikili olmadığı boş olduğu, tarımsal bir yapı olmadığı tespit edilmiştir. Taşınmaz, Tekirdağ İlinin, sahil şeridi 30 km olan, İstanbul İline 90 km mesafede ve turizm ve sayfiye merkezlerinden olan,yerli ve yabancı yatırımcıların her geçen gün daha fazla rağbet ettikleri ve bu nedenle arazi fiyatlarının sürekli yükseldiği Marmaraereğlisi İlçesinde yer almaktadır. Taşınmazın bulunduğu alan Marmaraereğlisi İlçesi, YeniçiftlikMahallesi sınırları içerisinde,Yeniçiftlik Mahalle merkezine 1.350,00 İlçe merkezi meydanına 8.700,00 metre, Tekirdağ-İstanbul bölünmüş karayoluna 2.300,00 metre, Marmara Denizine 1.500,00 metre mesafede olduğu tespit edilmiştir.Belediye hizmetlerinden yaralanabilir konumda ve ulaşımı kolaydır. Bu özellikleri ve henüz imar parseli oluşturulmamış olsa da, uygulanabilecek İmar planları içinde olması, değerini olumlu yönde etkileyebileceği kanaatine varılmıştır. Taşınmazın kaydında toplulaştırma şerhi bulunmakla;Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği 8.maddesinin 3.alt başlığında; " Toplulaştırma belirtmesinden sonra araziyi satın alan malik, önceki malikin taahhütlerini aynen kabul etmiş sayılır" .Marmaraereğlisi İlçe Tarim İl Müdürlüğü 05/09/2023 Tarihli yazısı gereğince, ihaleye hisseli katılmak mümkün değildir. İhaleyeTürkiye Cumhuriyeti gerçek kişi veya bir tüze kişiler katılabilir.Taşınmaz kaydında Marmaraereğlisi Sulh Hukuk Mahkemesi 2022/346 Esas sayılı dosyasında davalıdır şerhi bulunmakla, bu şerhin cebri icra yoluyla satışa engel olmadığına ilişkin mahkeme yazısı dosyada mevcuttur. Bu şerhin kaldırılmasında tescil aşamasında sorumluluk ihale alıcısına aittir. İHALEYE TEMİNATSIZ GİRME HAKKI OLAN HİSSEDARLARIN TAŞINMAZIN İHALESİNI ALMASI DURUMUNDA, HİSSESİ DÜŞÜLDÜKTEN SONRA VERİLEN YASAL SÜREDE YATIRMASI GEREKEN MİKTARI YATIRMAMASI HALİNDE, İKİNCİ İHALEYE VE BU TAŞINMAZ İÇİN MEMURLUĞUMUZCA BU DOSYADAN YAPILACAK BAŞKA İHALELERE NAKİT TEMİNAT YATIRMASI HALİNDE GİREBİLECEKTİR. İHALEDEN SONRA YAPILAN PAYLAŞTIRMA CETVELİNDE , İ.İ.K 115/3 MADDESİ GEREĞİNCE TEMİNAT MİKTARI PAYINDAN DÜŞÜLEREK DİĞER HİSSEDARLAR ARASINDA PAYLAŞTIRILACAKTIR.

Adresi : Yeniçiftlik Mahallesi, TekirdağMarmaraereğlisi / TEKİRDAĞ
Yüzölçümü : 480 m2
İmar Durumu : Taşınmazimarplanı dışındadır.Taşınmazın Coğrafi Koordinatları 41°0'26.427" N 27°52'3.815" E Şeklindedir
Kıymeti : 864.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Diğer : 6200 Sayılı kanunun Ek 9 maddesi gereğince arazi toplulaştırma kapsamındadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/02/2024 - 14:30
------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 22/02/2024 - 14:30
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/03/2024 - 14:30
------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 22/03/2024 - 14:30


10 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tekirdağ İl, Marmaraereğlisi İlçe, YENİÇİFTLİK Mahalle/Köy, KÖY BATISI Mevkii, 2772 Parsel, Dosyasında mevcut tapu kaydına göre Tekirdağ ili, Marmaraereğlisi ilçesi, Yeniçiftlik Mahallesi, Köy batısı mevkiinde bulunan Ahır ve tarla vasıflı 3.320,00 m2 yüzölçümüne sahiptir.Taşınmaz Tapu kayıtlarında her ne kadar ahır ve tarla vasıflı olsa da, keşif tarihi itibariyle zeminde yapılan incelemelerde üzerinde buğday bitkisi ekili olduğu, tarımsal bir yapı olmadığı boş olduğu, fakat Dosyada mevcut Marmaraereğlisi Belediye Başkanlığının yazısına gore İmar planı içerisindde kaldığı tespit edilmiştir.Dosya da mevcut Marmaraereğlisi Belediye Başkanlığının 26/05/2022 tarih ve 21132 sayılı yazılarına gore taşınmazın bulunduğu alan 1/1000 ölçekli imar planı içerisinde, Kısmen Yerlerşik Konut Alanını, Kısmen Park ve Kısmen yolda kalnaktadır.TAKS (Taban Alanı Kat Sayısı;): 0:30, KAKS ( Kat Alanın Kat Sayısı) 0:90ayrık nizam 3 kat konut alanında kalmaktadır.Henüz zeminde Park ve yola terkleri yapılmamış yani imar uygulaması yapılmamış imar parseli oluşmamıştır. İmar uygulaması yapıldıktan sonra arsa vasfını alarak değeri yükselecektir. Taşınmazın Coğrafi Koordinatları 41°0'37.567" N 27°50'35.943" E Şeklindedir.: Dava konusu taşınmaz, Tekirdağ İlinin, sahil şeridi 30 km olan, İstanbul İline 90 km mesafede ve turizm ve sayfiye merkezlerinden olan,yerli ve yabancı yatırımcıların her geçen gün daha fazla rağbet ettikleri ve bu nedenle arazi fiyatlarının sürekli yükseldiği Marmaraereğlisi İlçesinde yer almaktadır. Taşınmazın bulunduğu alan Marmaraereğlisi İlçesi, YeniçiftlikMahallesi sınırları içerisinde, Tekirdağ-İstanbul bölünmüş karayoluna yaklaşık 2.330,00 m, Marmara Denizine yaklaşık 2.540,00 m, Marmaraereğlisi İlçe merkezine yaklaşık 10.550,00 m mesafededir. Belediye hizmetlerinden yaralanabilir konumda ve ulaşımı kolaydır. Bu özellikleri ve henüz imar parseli oluşturulmamış olsa da, uygulanabilecek İmar planları içinde olması, değerini olumlu yönde etkileyebileceği kanaatine varılmıştır.Marmaraereğlisi İlçe Tarim İl Müdürlüğü 05/09/2023 Tarihli yazısı gereğince, ihaleye hisseli katılmak mümkün değildir. İhaleyeTürkiye Cumhuriyeti gerçek kişi veya bir tüze kişiler katılabilir. Taşınmaz kaydında Marmaraereğlisi Sulh Hukuk Mahkemesi 2022/346 Esas sayılı dosyasında davalıdır şerhi bulunmakla, bu şerhin cebri icra yoluyla satışa engel olmadığına ilişkin mahkeme yazısı dosyada mevcuttur. Bu şerhin kaldırılmasında tescil aşamasında sorumluluk ihale alıcısına aittir.İHALEYE TEMİNATSIZ GİRME HAKKI OLAN HİSSEDARLARIN TAŞINMAZIN İHALESİNI ALMASI DURUMUNDA, HİSSESİ DÜŞÜLDÜKTEN SONRA VERİLEN YASAL SÜREDE YATIRMASI GEREKEN MİKTARI YATIRMAMASI HALİNDE, İKİNCİ İHALEYE VE BU TAŞINMAZ İÇİN MEMURLUĞUMUZCA BU DOSYADAN YAPILACAK BAŞKA İHALELERE NAKİT TEMİNAT YATIRMASI HALİNDE GİREBİLECEKTİR. İHALEDEN SONRA YAPILAN PAYLAŞTIRMA CETVELİNDE , İ.İ.K 115/3 MADDESİ GEREĞİNCE TEMİNAT MİKTARI PAYINDAN DÜŞÜLEREK DİĞER HİSSEDARLAR ARASINDA PAYLAŞTIRILACAKTIR.

Adresi : Yeniçiftlik Mahallesi, TekirdağMarmaraereğlisi / TEKİRDAĞ
Yüzölçümü : 3.320,00 m2
İmar Durumu :-
Kıymeti : 13.944.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: -

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/02/2024 - 14:45
------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 22/02/2024 - 14:45
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/03/2024 - 14:45
------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 22/03/2024 - 14:45


11 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Tekirdağ İl, Marmaraereğlisi İlçe, YENİÇİFTLİK Mahalle/Köy, DOKUZLUK Mevkii, 353 Ada, 2 Parsel, Tapu kaydı:Dosyasında mevcut tapu kaydına göre Tekirdağ ili, Marmaraereğlisi ilçesi, Yeniçiftlik Mahallesi, Dokuzluk mevkiinde bulunan arsa vasıflı 897,00 m2 yüzölçümüne arsa vasfına sahiptir.Dava konusu taşınmaz, Tekirdağ İlinin, sahil şeridi 30 km olan, İstanbul İline 90 km mesafede ve turizm ve sayfiye merkezlerinden olan,yerli ve yabancı yatırımcıların her geçen gün daha fazla rağbet ettikleri ve bu nedenle arazi fiyatlarının sürekli yükseldiği Marmaraereğlisi İlçesinde yer almaktadır. Taşınmazın bulunduğu alan Yeniçiftlik Mahallesi Bulvar Caddesine 90,00 metre, Tekirdağ-İstanbul bölünmüş yoluna 1.510,00 metre, Marmara Denizine 1.750,00 metre, İlçe merkezine ise yaklaşık 9.940,00 metre uzaklıkta ve tüm belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. İHALEYE TEMİNATSIZ GİRME HAKKI OLAN HİSSEDARLARIN TAŞINMAZIN İHALESİNI ALMASI DURUMUNDA, HİSSESİ DÜŞÜLDÜKTEN SONRA VERİLEN YASAL SÜREDE YATIRMASI GEREKEN MİKTARI YATIRMAMASI HALİNDE, İKİNCİ İHALEYE VE BU TAŞINMAZ İÇİN MEMURLUĞUMUZCA BU DOSYADAN YAPILACAK BAŞKA İHALELERE NAKİT TEMİNAT YATIRMASI HALİNDE GİREBİLECEKTİR. İHALEDEN SONRA YAPILAN PAYLAŞTIRMA CETVELİNDE , İ.İ.K 115/3 MADDESİ GEREĞİNCE TEMİNAT MİKTARI PAYINDAN DÜŞÜLEREK DİĞER HİSSEDARLAR ARASINDA PAYLAŞTIRILACAKTIR.

Adresi : Yeniçiftilk Mahallesi, Tekirdağ Marmaraereğlisi / TEKİRDAĞ
Yüzölçümü : 897,00 m2
İmar Durumu :1/1000 Ölçekli imar planı içerisinde 3 kat imarlıdır.Taşınmazın Coğrafi koordinatları 41°0'24.936" N 27°50'50.922" E Şeklindedir.
Kıymeti : 7.624.500,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/02/2024 - 15:00
------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 22/02/2024 - 15:00
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/03/2024 - 15:00
-------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 22/03/2024 - 15:00


23/11/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Kaynak: İLAN.GOV.TR