TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/27 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ:

Tekirdağ ili Hayrabolu ilçesi Küçükkarakarlı mahallesi İnlik mevkiinde kain tarla (Kaya Hatun Vakfı) vasıflı 31.091,09 m2 yüzölçümlü 104 ada 8 parsel sayılı taşınmaz 3.109.109,00 TL muhammen bedelle satışa çıkartılmıştır.KDV Oranı: %8
Taşınmazın tapu kütüğünde Kaya Hatun Vakfı ibaresi bulunduğundan, taşınmazın satılması durumunda ihale alıcısı tarafından KDV ve damga vergisine ek olarak taşınmazın satış bedeli üzerinden %10 oranında Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne taviz bedeli yatırılmadığı takdirde tapuya tescil işlemi yapılamayacaktır.
Kaydındaki Şerhler: Büyükova koruma alanı içerisinde kalmaktadır. 3402 Sayılı Kanunun 22. Maddesinin 2. Fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 12/07/2023 - 10:54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 19/07/2023 - 10:54
2.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 04/08/2023 - 10:54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/08/2023 - 10:54
13/05/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

ilan için

Editör: Cem Özer