İttihat ve Terakki'ye ve Cumhuriyete, II.Abdülhamid  üzerinden ne kadar husumet kusan varsa; bakıyorum da, Kuttülamere Zaferi'nin yıldönümünü kutlama yarışına giriyorlar.

Bu kafalara birisi hatırlatsın: Kuttülamere İttihat ve Terakki'nin zaferidir, II. Abdülhamid'in değil. Tıpkı Çanakkale gibi...

Evet Sarıkamış yenilgisi de aynı hükumetindir, Sivas'tan öteye Bağımsız ve Büyük Ermenistan projesini 1915 Tehcir kararı ile tarihe gömme başarısı da aynı kadronundur.

Kurtuluş Savaşı'nı örgütleyen Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin neredeyse bütün kadrosu İttihat ve Terakki Fırkası'nın mahalli teşkilâtlarıdır.

Ben aynaya her baktığımda bir Karslı olarak, “Aldığım her nefesi İttihat ve Terakki geleneğine borçluyum” diyorum.

Kimse kusura bakmasın; birileri “Aman ne aydın çocuk, ne vicdanlı insan” diyecek diye bizleri ateşten almak için canlarını ateşlere atan insanlara Adranik'lerin çocuklarının ağzıyla saldır(a)mayacağım. Talat Paşa'yı ve tüm İttihat Terakki'yi bir bütün olarak bağrımıza basıyoruz.

İçimizde o dönemde de siyasi husumet saikiyle, Taşnak dilinden daha katmerli bir üslupla bu insanlara saldıranlar vardı. Bugün de Ermeni iddialarını Cumhuriyetle hesaplaşma aracı olarak kullanan bol miktarda Türk ulus devlet karşıtı var aramızda. En son Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarma harekatında içlerindeki Türk düşmanlığını en çirkin şekilde sergilemekten geri kalmadılar.

FETÖ yurt dışında Ermeni lobileri ile ittifak yaptı yurt içinde de İttihatçılara sövme ve Cumhuriyete saldırma derdindeki siyasal islamcı ve liberaller “Empati ve acıları anlamak” kavramları üzerinden manipülasyona başladılar. En dürüstleri hdp, tavrıyla net bir şekilde “Ben Taşnak-Hınçak misyonlarının devamıyım” diyor.

Eh, doğudaki müslüman halkı Ermeni çetelerinden kurtaran (içinde Kürtler de var) Techir kararını kabul ederse Türkiye Cumhuriyeti'ne ayrılıkçılık temelinde düşmanlık etmesini nasıl açıklayacak?

“Kürtler bugün varsa bunu Talat Paşa'ya ve Tehcire borçludurlar, çünkü Büyük Ermenistan Projesi bölgenin müslüman nüfustan arındırılmasını içeriyordu” dediğinizde Türk Devletine yönelik ürettiğiniz bütün cümleler çöplük olur. Ermenistan Projesi başarılı olsa kıyımdan arda kalan Türk unsur İç Anadoluya, Kürtler bugünkü Kuzey Irak'a sürülecek, büyük ihtimal Kafkas göçmeni Çerkez ve diğer unsurlar Rusları tatmin için kâmilen kıyımdan geçirilecekti. Hiçbir vilayette 1/3'den fazla nüfusa sahip olmayan azınlık bir halkın kuracağı ulus devletin başka türlü yaşama şansı da esasen yoktur.

1881 Berlin Anlaşmasından sonra Ermeni milliyetçiliği hızla örgütlenmiştir. Kaldı ki Ermeni nüfus, ticarete hakim ve eğitim düzeyi yüksek, dünyayı takip eden bir nüfustu. Sınıfsal olarak Ermeni burjuvazisi oluşmuştu ve nüfus olarak azınlıkta olmalarına rağmen bölgedeki Türk, Kürt ve Çerkez grupları (anasır-î İslamı) tehcir ve kıyımla tasfiye edecek güçte görüyorlardı kendilerini. Bu mesele  Doğunun Kürt yoğun bölgelerinde bir Kürt - Ermeni çatışması şeklinde cereyan etmiştir. Gerek Sultan Hamid gerekse İttihat Terakki hükümetleri Berlin Anlaşması'nın Ermenilere ilişkin maddelerini uygulamada ayak diremişler yani Rus ve İngilizlerin desteklediği Ermenilerin karşısında Türklerin ve diğer İslam ahalisinin hak ve hukukunu korumuşlardır. Osmanlı Hükümeti  Kürtleri Ermenilere ezdirmediği için suç mu işlemiştir? HDP, Van'ı yerle bir eden Ermeni katillerin öldürdüğü Kürt çocukları hakkında ne düşünmektedir?

Özetle, İttihatçıların yanlışları onlara sövmeyi adet haline getirenlerin doğrularından bin katlı değerlidir. Çünkü İttihatçı gelenek ve onların kurduğu Cumhuriyete doğrultulan namlular Türk kimliğini ve varlığını işaretliyorlar, istisnasız...

Varlıklarını Türk varlığına armağan edenleri saygıyla anmaya devam edeceğiz: Türk halklarının ne geçmişte ne de günümüzde uğradığı hiçbir haksızlığa tek kelime etmeyenlere inat...