İZTO’ya Şehir Plancılarından tepki: Askeri alanlar ranta konu edilemez İZTO’ya Şehir Plancılarından tepki: Askeri alanlar ranta konu edilemez

Türkiye genelinde kentlerin neden dönüşemediğini, kentsel dönüşümün aslında nasıl olması gerektiğini ve kentlerdeki mevcut sorunların neler olduğunu sürekli gündeminde tutan Şehir Plancıları Odası (ŞPO), Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kentlerin yeniden inşası sürecinde alınan kararlarla planlamanın devre dışı kaldığına sosyal medyadan dikkat çekti. Kentsel dönüşümün ne olduğunu anlatan görselde ŞPO, “Adil, özgür, dirençli, sağlıklı ve ekolojik bir kent mümkün” diyerek mesaj verdi. ŞPO’nun kentsel dönüşümle ilgili gündeme getirdiği paylaşımlarda şu noktalara dikkat çekildi:

“Kentsel Dönüşüm nedir, ne değildir?

1-    Kentsel Dönüşüm; askeri alanları, tarım ve mera alanlarını, 2B arazilerini rezerv yapı alanı ilan edip TOKİ eliyle yapılaşmaya açmak, gelir elde etmek amacıyla bu alanları özelleştirip lüks rezidanslar, AVM`ler inşa etmek değildir.

2-    Kentsel Dönüşüm, riskli yapılarda yaşamak zorunda olan yoksulları yerinden ederek kilometrelerce uzakta niteliksiz yapılara zorla gönderip, kentsel rant değeri yüksek bu alanlarda korunaklı siteler, prestijli konutlar inşa etmek değildir.

3-     Kentsel Dönüşüm, sırf müteahhitler kar etsin diye kat yüksekliklerini ve inşaat emsallerini artırarak yurttaşları girişimcilerin insafına bırakmak; bunu yaparken de yeterli sosyal ve teknik altyapı alanı ayırmadan kentlerimizi daha da yaşanmaz hale getirmek değildir.

4-    Kentsel Dönüşüm, yeterli kira yardımı ve erişilebilir geçici barınma alanları sunulmayan; bu sebeple sırf yerinden yurdundan edilmemek için direnen yurttaşları suçlayarak yürütülecek bir süreç de değildir.

5-    Devletin tüm yurttaşlarına güvenli, sağlıklı barınma olanaklarını sunma sorumluluğu çerçevesinde, kamu bütçesinden ayrılacak paylarla, kimseyi yerinden etmeden, yoksulları, mülksüzleri önceleyen bir dönüşüm mümkün.

6-    Rezerv yapı alanlarında kamuya ait erişilebilir konutlar inşa ederek, yurttaşların dönüşüm sürecinde bu alanlarda geçici olarak barınmasına; süreç tamamlanınca kendi yerlerine, yurtlarına dönmelerine olanak sağlayacak bir model mümkün.

7-    Milyonlarca boş konutu, vergilendirme yöntemleriyle, konutları dönüşüm sürecine alınan  yurttaşların kullanımına açmak; elde edilecek gelirleri afetlere dirençli yaşam alanları inşa etmek için kullanmak mümkün.

8-     Milyonlarca yurttaşın riskli yapılarda ikamet ettiği gerçeğini gözeterek, bu denli büyük bir sorunun çözümünü serbest piyasaya, müteahhitlere devretmeden; bilimsel yöntemlerle riskli olduğu tespit edilmiş alanlardan başlayarak güvenli yerleşimler yaratmak için taleplerimizi yükseltmek, onurlu yaşama hakkımıza sahip çıkmak mümkün.

9-    Devlet kurumlarını, gelir elde etmek için proje yürüten, halka ait olanı satan şirketler haline getiren anlayışı sonlandırıp, devletin insan yaşamını önceleyen bir yapıya evrilmesini sağlamak mümkün.”