TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/1539 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Şırnak İl, Silopi İlçe, ŞEHİTHARUNBOY Mahallesi 157 Ada, 20 Parselde bulunan taşınmazın tam hissesi satışa çıkarılmıştır. Taşınmaz üzerinde taban alanı 250m2 ,zemin kat+1 normal kat (300m2) olmak üzere 2 katlı yapının toplam yapı alanı 550m2 olduğu, yapının yaklaşık 10 yıllık betonarme bir yapı olduğu, yapının 3-A yapı sınıfında olduğu, taşınmaz vasfının avlulu kargir ev olarak kayıtlı olduğu, taşınmaz üzerinde iki katlı yapı için herhangi bir kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edilmediği, satışa konu taşınmaz imarlı olup dikdörtgen bir arazi yapısına sahip olduğu tespit edilmiştir.
İmar Durumu : Taşınmaz konut alanında, ayrık nizam, 3 kat yapılaşma şartlarına sahiptir (tespitler bilirkişi raporundan yapılmıştır), 410,32 m2 yüzölçümü, Karşıyaka Mahallesi 711 Sokak No: 11Silopi / ŞIRNAK adresli

Adresi : Karşıyaka Mahallesi 711 Sokak No: 11Silopi / ŞIRNAK
Yüzölçümü : 410,32 m2
İmar Durumu: Yukarıda belirtilmiştir
Kıymeti : 1.195.160,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler: 1-) Askeri Güvenlik Bölgesi İçerisinde yer almaktadır.
2-) Diğer şerh ve beyanlar tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 04/07/2023 - 14:25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/07/2023 - 14:25
2.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 31/07/2023 - 14:25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 07/08/2023 - 14:2516/05/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

ilan için

Editör: Cem Özer