TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/6 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sinop İl, Gerze İlçe, Belören Köyü, Soğuksu Mevkii, 143 Ada, 27 Parsel

Adresi : Belören Köyü Gerze / SİNOP
Yüzölçümü : 16.396,72 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 1.086.938,57 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 01/06/2023 - 10:08
Bitiş Tarih ve Saati : 08/06/2023 - 10:08

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 05/07/2023 - 10:08
Bitiş Tarih ve Saati : 12/07/2023 - 10:08

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sinop İl, Gerze İlçe, Belören Köyü, Soğuksu Mevkii, 143 Ada, 19 Parsel,

Adresi : Belören Köyü Gerze / SİNOP
Yüzölçümü : 11.239,04 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 745.035,96 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 01/06/2023 - 11:08
Bitiş Tarih ve Saati : 08/06/2023 - 11:08

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 05/07/2023 - 11:08
Bitiş Tarih ve Saati : 12/07/2023 - 11:08

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

ilan için

Editör: Cem Özer