TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

ilan.govtr'de yer alan bilgilere göre, Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/407 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Tapu Kaydı ve Özellikleri: İstanbul İl, Sarıyer İlçe , Rumelikavağı Mahalle , 900 Ada No, 6 Parsel No , 14.887,62 m² Yüz Ölçümü Bağımsız Bölüm Niteliği Kır Kahvesi Olan Taşınmazın Borçluya Ait 3/64 Hissesi. Taşınmaz Boğaziçi sahil şeridi ile yol arasında kalan ve üzerinde restoran ve barınak olarak kullanılan yapıların bulunduğu arsadır. Adresi: Rumelikavağı Mah. Liman Cad Ve Karakütük Cad.Cepheli Dış Kapı Numaraları: 96,98, 98/1, 19, 15, 15/1, 13/1, 13, 11, 9, 7, 5, 3 Sarıyer / İSTANBUL
İmar Durumu:22.07.1983 tarih tasdikli, 1/1000 ölçekli Boğaziçi Sahil şeridi ve Öngörünüm Bölgesi Uygulama İmar Planı
Kıymeti: 5.156.250,00 TL KDV Oranı: %18

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 11/07/2023 - 11:40
Bitiş Tarih ve Saati : 18/07/2023 - 11:40

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 11/08/2023 - 11:40
Bitiş Tarih ve Saati : 18/08/2023 - 11:40

24/05/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

detay için

Editör: Cem Özer