banner112
banner111

İzmir'in 11 sağlık örgütü 'Beyaz Miting' yolcusu

Türk Tabipler Birliği'nin (TTB) 29 Mayıs pazar günü Ankara'da düzenleyeceği “Emek Bizim Söz Bizim, Sağlık Hepimizin” mitingine İzmir'den 11 sağlık örgütü birden katılacak İzmir Tabip Odası Konferans Salonu'nda bilgilendirme toplantısı düzenleyen İzmir Tabip Odası Başkanı Süleyman Kaynak, kentin sağlık konusunda faaliyet gösteren 11 örgütünün 29 Mayıs'ta Ankara'da olacağını söyledi.

İzmir'in 11 sağlık örgütü 'Beyaz Miting' yolcusu

Sağlık sisteminin artık alarm verdiğini ve krizin her geçen gün derinleştiğini açıklayan Kaynak, “Hastane kapısında kuyruk dönemi bitti diyenler 3 aydan önce randevu alınamadığını ve artık kuyrukların telefon başındaki sanal kuyruklara dönüştüğünü gayet iyi bilmekte. Muayene olacaklar, ameliyat sırası bekleyenler ya evlerinde kaderine ya da özel hastanelerin insafına mahkûm edilmekte” diye konuştu.
 

'HEMŞİRESİZ ÇALIŞIYORLAR'

Sağlığın piyasalaştırılıp hastanın müşteri, hastanelerin ise ticarethane haline geldiğini belirten Süleyman Kaynak, yurttaşların daha çok hastalanması üzerine hasta garantili bir sistem getirildiğini iddia etti. Kaynak, “Böylece sağlık hizmetinin kalitesi düşmekte. Hekimlik mesleği değersizleştirilip hekimler ve sağlık çalışanları yoksullaştırılıyor. Ağır çalışma koşulları nedeniyle emekli olan, istifa eden hekimlerimize 'giderlerse gitsinler' denilmekte. Hekimler artık kritik branşlarda çalışmak istemiyor. İzmir'de bile yüzde 20 oranında hemşiresiz çalışan aile hekimliği birimlerimiz var. Aile hekimlerinin iş güvencesi de sağlık müdürlüğünün keyfine kalmış durumda” dedi.
 

5 HEKİMDEN 4'Ü ŞİDDET GÖRDÜ

Sağlıkta dönüşüm projesiyle sağlık çalışanlarının yüzde 46'sının aylık ücretini tamamen harcamasına rağmen yetmediğinin görüldüğünü de sözlerine ekleyen İzmir Tabip Odası Başkanı Süleyman Kaynak, emekli ve ek bir işte çalışmayanlarda ise bu oranın yüzde 63'e çıktığının altını çizdi. Kaynak konuşmasını şöyle sürdürdü: “Sağlıkçılarımızın yüzde 85'i daha önce hasta veya yakını tarafından sözel veya fiziksel şiddete uğramış durumda. TBMM’de görüşülen sağlıkta şiddet düzenlemesinin sağlıkta şiddeti yeterince azaltabileceğine ise sadece yüzde 1'lik kesim inanıyor. Hekimlerin sadece 4'te 1'i bir daha meslek seçme hakkı olsa hekimliği seçeceğini söylüyor. Sorunların kaynağı ortadadır ve iktidar da dahil herkesçe bilinmektedir. Sağlıklı bir gelecek için, bu topraklarda hekimlik yapabilmek için 29 Mayıs’ta Ankara’da tüm sağlık emek meslek örgütleriyle buluşuyoruz.
 

İŞTE İZMİR'İN 11'İ

İzmir Tabip Odası, İzmir Dişhekimleri Odası, Sağlık Emekçileri Sendikası (SES), Birinci Basamak Birlik ve Dayanışma Sendikası, Genel Sağlık İş Sendikası, Dev Sağlık İş Sendikası, Tarım Orkam Sendikası, İzmir Aile Hekimleri Derneği (İZAHED), Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (TÜMRAD-DER), Belediye Veteriner Hekimler Derneği

YORUM EKLE

banner101

banner100