banner112
banner111

Aile Hekimleri iş bıraktı

İzmir’de Aile Hekimleri, 1 Temmuz 2021 tarihiyle yürürlüğe giren Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ne ‘Ceza Yönetmeliği’ diyerek tepki gösterdi.

Aile Hekimleri iş bıraktı

Haber / Didar DEMİRCİ

İzmir Aile Hekimleri Derneği, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ne tepki göstermek amacıyla Konak Eski Sümerbank önünde basın açıklaması düzenledi. Basın açıklamasına, AHESEN, Birlik Dayanışma Sendikası, Birlik Sağlık Sendikası, Genel Sağlık İş Sendikası, İzmir Aile Sağlığı Çalışanları Derneği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası temsilcileri katılım sağladı. İzmir Aile hekimleri Derneği Başkanı Funda Müftüoğlu, ortak basın açıklamasını okudu. Müftüoğlu, söz konusu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte Aile Hekimliği Uygulamasında karanlık bir süreç başladığını vurgulayarak, “Sağlık Bakanlığı, 29.06.2021 tarihinde bir gece yarısı, toplum sağlığının mihenk taşı olan birinci basamakta, görev yapan Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Merkezi Çalışanı Sağlık emekçilerinin temsilcisi olan sendika, dernek, federasyon ve demokratik kitle örgütlerini muhatap almadan, sahanın sorunlarını en iyi bilen sağlık çalışanlarının toplum sağlığının kalitesini en üst seviyeye çıkarmayı önceleyen görüş ve değerlendirmelerinden yararlanılmaksızın bir yönetmelik yayınlamıştır. ‘Ben yaptım, oldu!’ mantığı ile, sahanın gerçekliklerinden uzak ve kapalı kapılar ardında hazırlanan bu yönetmeliğin adı her ne kadar,' Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği' olsa da aslında Ceza Yönetmeliğidir” dedi.

Keyfi uygulamaların önünü açıyor

Müftüoğlu, söz konusu yönetmeliğin uygulamada Aile Hekimlerine ne gibi cezalar getireceğini sıralayarak, “Bu yönetmelikle keyfi uygulamaların önü açılmakta, yasalarla güvence altına alınmış olan hakların önü kapatılmaya çalışılmaktadır” dedi. Yönetmeliği kabul etmeyeceklerinin altını çizen Müftüoğlu, “Sahanın dinamikleri göz önünde bulundurularak ve sağlık emekçilerinin geri bildirimlerinden yararlanılarak, cezai uygulamaları değil, çalışanların hak ve hukukunu ve çalışma barışını gözeten, adil, uygulanabilir bir yönetmelik yürürlüğe girene dek, sahadan aldığımız güçle, iş bırakma dahil her tür eylemle, mücadeleye devam edeceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz” diye konuştu.

YORUM EKLE

banner101

banner100