Sağlık teknikerlerinin maaşı, çalıştıkları kurum, pozisyon, deneyim, eğitim ve bölge gibi birçok faktöre bağlı olarak değişebilir. Türkiye'de Sağlık Teknikerleri, sağlık hizmetleri sınıfında yer alır ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından belirlenen taban puan üzerinden maaş alırlar. 

Sağlık teknikerlerinin aldığı net maaş miktarı, bu taban puana göre belirlenir ve vergi, sosyal güvenlik kesintileri gibi diğer faktörler de göz önünde bulundurulur. Örneğin, 2023 yılı için Türkiye'de çalışan bir sağlık teknikeri için net aylık maaşlar, yaklaşık 13 bin TL civarındadır. Her sağlık teknikerinin aldığı maaş farklı olabilir.

SAĞLIK TEKNİKERİ NEDİR, NE İŞ YAPAR?

Sağlık teknikeri, sağlık sektöründe çalışan bir sağlık personelidir. Genellikle tıbbi cihazların kullanımı, bakımı ve onarımı gibi teknik işlerle ilgilenirler. Sağlık teknikerleri; hastanelerde, sağlık merkezlerinde, özel kliniklerde ve diğer sağlık hizmeti veren kurumlarda çalışabilirler.

Sağlık teknikerleri, kendi alanlarında uzmanlaşmıştır ve farklı alanlarda çalışabilirler. Örneğin;

 • Tıbbi Görüntüleme Teknikeri: Röntgen, manyetik rezonans görüntüleme (MR), bilgisayarlı tomografi (BT) ve ultrasonografi (USG) gibi tıbbi görüntüleme cihazlarını kullanarak hastalara teşhis ve tedavi hizmeti verirler.

 • Biyomedikal Tekniker: Tıbbi cihazların bakım, onarım ve kalibrasyon işlemlerini yaparlar. Ayrıca hastanelerde kullanılan tıbbi cihazların satın alma, kurulum ve kullanım talimatlarını hazırlarlar.

 • Diyaliz Teknikeri: Böbrek yetmezliği olan hastaların tedavisinde kullanılan diyaliz cihazlarının kullanımı ve bakımını yaparlar.

 • Tıbbi Laboratuvar Teknikeri: Tıbbi laboratuvarlarda hastalara yapılan kan testleri, idrar testleri ve diğer tıbbi testlerin yapılmasını sağlarlar.

Sağlık teknikerleri, sağlık sektöründe önemli bir rol oynarlar ve sağlık hizmetlerinin verimli ve etkili bir şekilde sunulmasına yardımcı olurlar.

SAĞLIK TEKNİKERLERİ NERELERDE ÇALIŞABİLİR?

Sağlık teknikerleri, sağlık sektöründe birçok farklı alanda çalışabilirler. Bu alanlar şunları içerebilir:

 • Hastaneler: Sağlık teknikerleri, hastanelerde çeşitli bölümlerde çalışabilirler. Örneğin; tıbbi görüntüleme teknikerleri radyoloji bölümlerinde, laboratuvar teknikerleri tıbbi laboratuvarlarda çalışabilirler.

 • Sağlık Merkezleri: Sağlık teknikerleri, sağlık merkezlerinde de çalışabilirler. Özellikle özel sağlık merkezleri, tıbbi görüntüleme, diyaliz, laboratuvar ve rehabilitasyon gibi hizmetler sunarlar.

 • Özel Klinikler: Sağlık teknikerleri, özel kliniklerde de iş bulabilirler. Bu klinikler genellikle tek bir alana odaklanır ve örneğin, tıbbi görüntüleme, diyaliz veya fizyoterapi gibi hizmetler sunarlar.

 • Ambulans Hizmetleri: Acil sağlık hizmetleri, ambulanslarla sağlanır ve ambulanslar genellikle bir sağlık teknikeri veya paramedik tarafından yönetilir.

 • Sağlık Bakanlığı ve Diğer Kamu Kurumları: Sağlık teknikerleri, Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurumlarında da iş bulabilirler. Bu kurumlar sağlık hizmetleri sunar ve sağlık teknikerleri, özellikle tıbbi cihazların bakımı ve onarımı gibi teknik işlerde çalışabilirler.

Sağlık teknikerleri, genellikle sağlık sektöründe çalışırlar ancak özel sektörde de iş bulabilirler. Ayrıca, bazı sağlık teknikerleri, tıbbi cihazlar üreten veya satan şirketlerde de çalışabilirler.

NASIL SAĞLIK TEKNİKERİ OLUNUR?

Sağlık teknikeri olmak için aşağıdaki adımları takip etmek gerekmektedir:

 1. Meslek Yüksek Okulu veya MYO'ların Sağlık Teknolojileri bölümlerine kayıt olmak gerekir. Bu bölümlerde tıbbi cihaz teknolojisi, tıbbi laboratuvar teknolojisi, tıbbi görüntüleme teknolojisi ve diğer sağlık teknolojileri hakkında eğitim alınır.

 2. Eğitim süresi genellikle 2-3 yıl arasında değişmektedir. Eğitim süresi boyunca teorik derslerin yanı sıra uygulamalı dersler de verilir.

 3. Eğitim sonrası Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen sertifikasyon sınavlarına girilir ve başarılı olunursa "Sağlık Teknikeri" unvanı alınır.

 4. Sağlık teknikerleri, çalışacakları alanın gereksinimlerine göre belirli bir alanda uzmanlaşabilirler. Örneğin; tıbbi görüntüleme teknikerleri, radyoloji, manyetik rezonans görüntüleme (MRI) veya ultrasonografi (USG) gibi bir alanda uzmanlaşabilirler.

Sağlık teknikeri olmak için üniversiteye gitmek zorunlu değildir ancak MYO'ların sağlık teknolojileri bölümlerinde eğitim almak gereklidir. Ayrıca mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek isteyen sağlık teknikerleri, Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen sertifikasyon programlarına da katılabilirler.

Editör: Tunca Civa