YSK'dan '500 milyon oy zarfı' iddiasıyla ilgili açıklama

YSK'nın yayın ilkelerine ilişkin kararı uyarınca, tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine uygun davranmakla yükümlü radyo ve televizyon kuruluşları ile yazılı, sözlü ve görsel basın, tek yönlü, taraf tutan yayınlar yapamayacak

YSK'dan '500 milyon oy zarfı' iddiasıyla ilgili açıklama
Yüksek Seçim Kurulu, basında yer alan 500 milyon oy zarfı basıldığı iddialarının doğru olmadığını duyurdu. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 500 milyon oy zarfı basıldığı haberleriyle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 14. maddesi ile Yüksek Seçim Kuruluna;

Oy zarflarını her seçim türü için başka renk ve ölçüde, filigranlı olarak yeteri kadar imal ettirmek ve bu zarfları il seçim kurullarına, her ilin ihtiyacına yetecek sayıda, alındı belgeleri karşılığında gönderme görevi verilmiştir. (298/14-1) Oy zarfı kağıtları ve oy pusulası kağıtlarının imali ile oy zarflarının yaptırılması aşamasında, tüm süreç 24 saat kamera ile görüntülenmekte ve bu tesisler güvenlik güçleri tarafından aralıksız korunmaktadır.

Seçimin türüne göre bir sandıkta oy kullanabilecek seçmen sayısı Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenerek ilan edilmekte ve belirlenen bu rakam doğrultusunda oy zarfları gönderilmektedir. Halkoylamasında bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı 410-415 olarak belirlenmiş (YSK Kararı 2017/50) ve 167.072 sandıkta oy verme işlemi gerçekleştirilmiştir. Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde ise; bir sandık bölgesindeki seçmen sayısının 320 olarak belirlenmesine, köylerde seçmen sayısı 400’ü aşmadığı takdirde bir sandıkta oy kullanılabileceğine (YSK Kararı 2013/460) karar verilmiş, oy pusulaları ve oy zarfları bu miktarlar göz önünde bulundurularak ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilmiştir. Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde seçmenler; büyükşehir belediye başkanlığı, ilçe belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, mahalle muhtarlığı, ihtiyar heyeti seçimi için iki zarf ve iki sandıkta, büyükşehir belediye başkanlığı seçimi yapılmayacak yerlerde, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği köy/mahalle muhtarlığı, ihtiyar meclisi/heyeti seçimi için üç zarfta ve üç sandıkta, köylerde köy muhtarlığı, ihtiyar meclisi ve il genel meclisi üyeliği seçimi için iki zarfta ve iki sandıkta oy kullanmışlardır. (YSK Kararı 2014/23) Bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayılarının belirlenmesine ilişkin Kurul kararlarımız internet sitemizde yayımlanmıştır.

Yüksek Seçim Kurulu, her seçim türü için her zaman hazırlıklı olunması bakımından seçimler tamamlandıktan sonra bir sonraki seçim hazırlıklarına başlamakta, ihtiyaç duyulan filigranlı oy pusulası kağıdı ile oy zarfı kağıdının ve diğer seçim malzemelerinin imalini yaptırmaktadır. Söz konusu kağıt alımı işi için iki aylık ihale süreci ve dört aylık imal süreci öngörülmekte olup, bu kağıtlardan zarf imal ettirilmesi ise yaklaşık 1 yıllık süre almaktadır. Bu bakımdan 18/05/2016 tarihli, 223 sayılı Yüksek Seçim Kurulu kararı ile;

2.142.000 kg. (2.142 ton) filigranlı oy zarfı kağıdının imal ettirilmesi, ardından da bu filigranlı kağıtlardan sırasına göre il genel meclisi, muhtarlık ve belediye seçimlerinde, Cumhurbaşkanı seçiminde ve milletvekili genel seçiminde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan;

215.000.000 adet sarı renkli,
12.000.000 adet turuncu renkli,
70.000.000 adet mor renkli,
60.000.000 adet mavi renkli,

olmak üzere, toplam 357.000.000 adet oy zarfının yaptırılmasına karar verilmiştir. Alınan söz konusu karar 298 sayılı Kanunun 17. maddesi uyarınca Yüksek Seçim Kurulunda temsilci bulunduran Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Halkların Demokratik Partisi temsilcilerinin de bulunduğu, toplantıda alınmıştır.

Anılan 18/05/2016 tarihli karar uyarınca;

215.000.000 adet sarı renkli oy zarfı Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri için hazırlanmış ve Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalma hali de göz önünde bulundurulmuştur.

12.000.000 adet turuncu renkli oy zarfı il genel meclisi üyeliği seçimlerinde kullanılmak üzere, 70.000.000 adet mor renkli oy zarfı muhtarlık seçimleri için kullanılmak üzere, 60.000.000 adet mavi renkli oy zarfı belediye başkanlığı seçimlerinde kullanılmak üzere, yaptırılmaktadır.

Söz konusu zarfların imali 2016 yılında yani, 13 Mart 2018 tarihinde TBMM Genel Kurulunca kabul edilen 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yasalaşmadan önce planlanmıştır.

Bununla birlikte, her yıl Haziran ayının ilk Pazar günü yapılan muhtarlık ve ihtiyar meclisi/heyeti üyeliği seçimleri ile belediye ve il genel meclisi üyeliği ara seçimlerinde de bu zarflar kullanılmaktadır.

Yüksek Seçim Kurulu tarafından yaptırılan oy zarflarının miktarı, hangi il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına ne kadar gönderileceği yine Yüksek Seçim Kurulunda bulunan siyasi parti temsilcileri tarafından da bilinmektedir.

Gönderilen bu oy zarfları tutanakla teslim alınmakta olup, teslim alan ilçe seçim kurullarında da dört siyasi parti üyesi bulunmaktadır.

Sandık kurullarına teslim edilen torbalarda yer alan oy zarflarını ve diğer seçim malzemelerini yedi kişilik bu kurulda görev yapan beş siyasi parti üyesi de bilmekte ve tutanak altına almaktadır. Bu şekilde kullanılmayarak artan oy zarfları da tutanak altına alınmakta ve ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim edilmektedir.

Görüldüğü üzere basımı yaptırılan ve dağıtılan zarflarla ilgili tüm süreç şeffaf bir şekilde, siyasi parti temsilcilerinin bilgisi dâhilinde yürütülmekte olup, seçim türleri ve seçmen sayısı dikkate alındığında şaibe oluşturacak herhangi bir durum bulunmamaktadır.

Bu itibarla, basında yer alan 500 milyon oy zarfı basıldığı ve bu kadar zarfın şaibe yaratacağı iddiaları tamamen asılsız ve mesnetsiz olup, gerçeği yansıtmamaktadır.
Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2018, 16:43
YORUM EKLE