Vekil Purçu’dan TBMM’ye ‘Genç’ önergesi

CHP’li Purçu; Gençlerin sorunlarının araştırılması için TBMM’ye önerge verdi.

Vekil Purçu’dan TBMM’ye ‘Genç’ önergesi

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu; Türkiye’deki gençlerin sorunlarının araştırılması için TBMM Başkanlığına Meclis Araştırma Önergesi verdi. CHP’li Purçu’nun hazırladığı önergede şu değerlendirmeler yapıldı:

“Türkiye'nin genç nüfus oranı yüzde 15,3 ile Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranlarından daha yüksektir. Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranları incelendiğinde, 2021 yılında genç nüfus ortalaması yüzde 10,6‘dır.

Türkiye genç bir nüfus sahipken; ne yazık ki gençlerimizin sorunları dağ gibi yığılmıştır. Bu kadar genç nüfusa sahip bir ülkede; gençlerin bilgilerinden, dinamikliğinden, girişimci ruhlarından, okur yazarlıklarından ne yazık ki yeterince faydalanılamamaktadır. Çünkü gençlerimiz derin ekonomik buhrandan etkilenmekte; geleceğe dair inançları kalmamaktadır.

Gençlerimiz işsiz; gençlerimiz ümitsizdir. Genç nüfusta işsizlik 1.2 puan artışla yüzde 19.6’ya çıkarken, geniş tanımlı işsizlik (Atıl Işgücü) oranı yüzde 20.3 oldu.. 15-34 yaş grubundaki toplam genç işsiz sayısı 2 milyonu aşmıştır. Ancak geniş tanımlı genç işsiz sayısı 3 milyon 452 bine ulaşmıştır.

15-34 yaş arasında en az 2 yıllık üniversite mezunu işsiz sayısı 734 bindir. 1 milyon 214 bin üniversite mezunu ise iş bulma ümidini yitirdiği için artık işsiz bile sayılmamaktadır.

Gençlik Heba Oldu

Eğitimde fırsat eşitsizliği, işsizlik, sosyal ve kültürel alanda var olan yetersizlikler, gelecek kaygısı gençlerimizin temel sorunları arasında yer almaktadır. Gençlerin sorunların çözümüne yönelik etkin ve kalıcı politikalar oluşturulamamakla birlikte bu sorunlar katlanarak devam etmektedir.

Meslek sahibi olan gençler ise ağır çalışma koşulları; işyerlerinde yaşadıkları baskılar, düşük ücret politikaları nedeniyle yurt dışına göç etmekte; ya da göç etmenin yollarını aramaktadır.

Gençler ayrıca ifade özgürlüğünün olmamasından; fırsat eşitsizliğinden şikayetçidir. Kendilerini ifade edemediklerini belirten gençler; baskıcı bir ortamda yaşamaktan duydukları memnuniyetsizliği her platformda dile getirmektedirler.

Diğer taraftan barınma ve geçinme sorunu yaşayan öğrenciler ise bu sorunlarla başa çıksa bile; üniversiteyi bitirdiklerinde iş bulma konusunda kaygı yaşamaktadır. Sınavları başarsa bile yapılan sözlü mülakatlar ile yapılan haksız elemeler; liyakatsiz atamalar, KPSS’de yaşanan soru skandalları gençlerin geleceğe olan güvenini zedelemekte; adil bir şekilde iş bulabilecekleri inancını yok etmektedir.

Gençler Nefes Almak İstiyor

Gençlerimizin daha özgür, daha refah, daha güvenilir, şeffaf ve adil bir Türkiye’de yaşayacaklarına dair inançlarının sağlamlaştırılması, beyin göçlerinin önüne geçilmesi Türkiye’nin geleceğinin inşası için son derece elzem olup; biran evvel buna dair stratejik planların ortaya konması ve uygulanması gerekmektedir.

Gençlerin Sorunları araştırılsın; Gelecek Kaygıları Yok Edilsin

Ülkemizin geleceği olan gençlerin yaşadığı sorunların tespiti; bu sorunlara kalıcı çözümler üretilmesi ve sorunlara yönelik öncü tedbirlerin alınması; gelecek kaygısı yaşayan gençlerin kaygılarının önüne geçilmesi; gençlerin geleceğinin inşası için stratejik planlamaların yapılması amacıyla Meclis Araştırması açılmasını arz ve talep ederiz.”

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner101

banner100