TBMM’ye hadisli eleman ilanı!

TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık) sözleşmeli şoför alımı ilanına “İnsanların en hayırlısı insanlara en fazla faydası dokunandır” hadisiyle çıktı. Alınacak 5 şoför için lise mezunu olma ve en az 3 yıl makam şoförlüğü yapmış olma şartı da aranıyor.

TBMM’ye hadisli eleman ilanı!

TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu, 5 şoför alımı için ilan verdi. Resmi Gazete’de yayımlanan ilanda önce Kurumun “İnsanların en hayırlısı insanlara en fazla faydası dokunandır” inancını ve “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” ilkesini kendisine rehber edindiği bildirildi, daha sonra alınacak personele ilişkin şartlar sıralandı.

Başvuracak personele KPSS puanının yanı sıra en az 3 yıl makam şoförlüğü yapmış ve D sınıfı sürücü belgesine sahip olması şartı koşulurken, işe başvuracak kişilerin herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B’li olarak çalışıyor olmaması ve makam şoförü olarak görev yaptığını gösteren SGK dökümü istendi.

İlanda diğer koşullar şöyle açıklandı:

-Ehliyetine herhangi bir sebeple el koyulmamış, alkol veya uyuşturucu kullanımı nedeniyle işlem yapılmamış olmak.

-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Ombudsmanlık Kurumu’na başvurular üzerinden 5 asil ve 5 yedek aday belirlenecek. Belirlenen 5 ismin tam teşekküllü hastaneden şoför olarak görev yapabileceğine dair sağlık raporu almasının ardından kendileriyle sözleşme imzalanacak. KDK’da şoför olmak isteyenler 25 Kasım’a kadar başvurabilecek

YORUM EKLE