Sağlık Bakanlığı, özel hastanelerin ruhsatlandırılması, denetlenmesi ve yatak sayılarına ilişkin yönetmelikte değişiklik yaptı. Yeni yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Özel hastaneler en az yüz yataklı olacak

Yapılan değişiklikle, özel hastanelerin gözlem yatakları hariç en az yüz hasta yataklı olarak açılması zorunlu hale getirildi. Ayrıca yoğun bakım yatak sayısı ile kuvöz sayılarının toplamı, toplam hasta yatak sayısının yüzde 30’unu geçemeyecek.

Mevcut özel hastanelerin ise bina ve fiziki şartları sağlamaları kaydıyla yatak sayılarını yüze çıkarabilecekleri belirtildi. Bunun için uzman hekim kadrosu ve kapalı alan kriterleri getirildi.

Özel Hastaneler Ruhsatlandırma Komisyonu kuruldu

Özel hastanelerin ruhsat başvurularının ve ruhsatlarındaki değişiklik taleplerinin incelenmesi, açılması, denetlenmesi, değerlendirilmesi ve kapatılması ile ilgili tavsiye kararları almak üzere Sağlık Bakanlığı bünyesinde bir Özel Hastaneler Ruhsatlandırma Komisyonu kuruldu.

Komisyon, Genel Müdür veya bir genel müdür yardımcısının başkanlığında, özel hastanelerden, sağlık hizmetleri planlamalarından, hukuk ve mevzuat işlerinden sorumlu daire başkanları ile Bakanlık tarafından belirlenecek bir mimar ve beş seçilmiş üyeden oluşacak. Komisyon üyeleri iki yıl süre ile görev yapacak.

Türkiye ile Katar arasında ortak bildiri ve 12 anlaşma imzalandı Türkiye ile Katar arasında ortak bildiri ve 12 anlaşma imzalandı

Bakanlık, gerekli gördüğünde, ruhsatlandırılmış özel hastanelerin yerinde incelenmesini ve değerlendirilmesini de Komisyondan isteyebilecek.

Komisyon kararları salt çoğunlukla alınacak

Komisyon, salt çoğunluk ile toplanacak ve karar alacak. Oylarda eşitlik olması halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluk sağladığı kabul edilecek. Komisyon kararları, Bakanlıkça onaylanmak kaydıyla kesinleşecek.

Yeni yönetmelik, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kaynak: HABER MERKEZİ