ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Muğla Marmaris'te mahkeme kararıyla satılık 12.490 m² tarla . İşte detaylar...

Konya Akşehir'de mahkemeden satılık 146 m² daire Konya Akşehir'de mahkemeden satılık 146 m² daire

T.C.
MARMARİS
SULH HUKUK MAHKEMESİ
Satış Memurluğu

2021/26 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesinden dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/26 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla ili, Marmaris ilçesi, Turgut mahallesi, Değirmenyanı mevki, 1482 parsel, 12.490-m2 yüzölçümlü, zeytinli tarla ana taşınmaz niteliğindeki taşınmaz
Adresi : Muğla ili, Marmaris ilçesi, Turgut mahallesi, Değirmenyanı mevki, 1482 parsel, 12.490-m2 yüzölçümlü, zeytinli tarla ana taşınmaz niteliğindeki taşınmaz
Yüzölçümü : 12.490 m2
İmar Durumu : Marmaris Belediye Başkanlığı İmar Ve Şehircilik Müdürlüğünün E-41823250-804.01-29021 sayı ve 11/05/2022 tarihli yazısında Turgut mahallesi, Değirmenyanı mevkii,1482 parselin; Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonunda “1.Derece Doğal Sit Alanı” sınırları içinde,kısmen” Marjinal Tarım Alanı” kısmen “Orman Alanı” içinde kalmaktadır.
Kıymeti : 9.998.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/11/2023 - 10:45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 29/11/2023 - 10:45
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/12/2023 - 10:45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/12/2023 - 10:45

13/09/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Kaynak: İLAN.GOV.TR