Milli Eğitim Bakanlığı, Yeni Müfredatı Bu Ay Açıklayacak Milli Eğitim Bakanlığı, Yeni Müfredatı Bu Ay Açıklayacak

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrenci karnelerinde önemli değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. 2023-2024 eğitim öğretim yılı sonunda dağıtılacak yeni tasarımlı karnelerde, sadece akademik başarı değil sosyal etkinlikler de yer alacak.

Öğrenci Karneleri Artık Daha Kapsamlı Olacak

Bakanlık, öğrenci karnelerinin içeriğini ve tasarımını revize ederek, sadece ders ve davranış notlarını değil, aynı zamanda sosyal etkinlikleri de kapsayacak şekilde düzenleyecek. Yeni karnelerde "bilimsel", "kültürel", "sanatsal", "sportif" etkinlikler ve "toplum hizmeti" gibi farklı alanlardaki başarılar da yer alacak.

Sosyal Etkinliklerin Değeri Artacak

Öğrencilerin sosyal etkinliklere katılımı artık karnelerinde daha belirgin bir şekilde yer alacak. Karnelerde, öğrencilerin sosyal etkinliklere katılımı, ürün ortaya koyma, performans gösterme ve derece alma gibi kriterlere dayalı olarak değerlendirilecek. Böylece öğrencilerin sosyal etkinliklere olan katılım düzeyleri açıkça görülebilecek.

Okul İçi ve Okul Dışı Etkinlikler Ayrıntılı Olarak İşlenecek

Öğrencilerin katıldığı etkinlikler, sadece okul içi değil, aynı zamanda okul dışında gerçekleşen etkinlikler de karnelerde yer alacak. Bu etkinlikler, ‘okul içi’, ‘okullar arası’, ‘ilçe geneli’, ‘il geneli’, ‘bölgesel’, ‘ulusal’ ve ‘uluslararası’ gibi farklı kategorilere ayrılarak detaylı bir şekilde gösterilecek.

E-Okul Modülü İle Kolay Erişim Sağlanacak

Öğrencilerin okul dışında gerçekleştirdikleri etkinlikler, e-Okul modülü üzerinden kolayca erişilebilir olacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygun görülen ve onaylanmış etkinlikler, öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda belirlenerek sisteme işlenecek. Böylece öğrencilerin okul dışındaki etkinliklere katılımı ve başarıları daha sistemli bir şekilde takip edilebilecek.

Sonuç Olarak

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı bu değişikliklerle birlikte, öğrencilerin sadece akademik başarıları değil, aynı zamanda sosyal etkinliklere olan katılımları da daha detaylı bir şekilde değerlendirilebilecek. Bu da öğrencilerin genel gelişimlerine daha kapsamlı bir bakış açısı sunacak.

Kaynak: HABER MERKEZİ