Mersin Mezitli'de 106 m² 3+1 daire icradan satılıktır

Çanakkale Çan'da mahkemeden satılık 2.528 m² bahçe Çanakkale Çan'da mahkemeden satılık 2.528 m² bahçe

T.C.MERSİN 8. İCRA DAİRESİ

2020/6117 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2020/6117 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tapu kaydı: Mersin İli, Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesi 67 Ada 1 nolu parselde kayıtlı, 5.271,00 m2 yüzölçümlü A BC D Bloklu Zemin Artı Beş Katlı Yirmibeş Daireli Seksen Kargir Apartmanlar ve Arsası vasıflı ana taşmmaz üzerinde bulunan 1/80 arsa paylı, B Blok, 4.kat 13 no.lu bağımısız bölüm MESKEN niteliğindeki taşınmaz. Taşınmaz B Blokta, 4. Normal katta yer alan 13 bağımsız bölüm notu meskendir. Taşınmaz kapalı olduğundan içerisi görülememiş olup daha önce düzenlenen 8.İcra Müdürlüğü'nün raporuna istinaden taşınmazın 3 oda, salon+mutfak, banyo, wc, antre, hol ve 3 adet balkon hacimlerindenoluşmakta olduğu ve brüt: 126,24 m2 net: 106,25 m2 olduğu belirtilmiştir.
Adresi : Fatih Mah, 30029 Sokak Deryalar Sitesi, No: 7B Blok, Kat: 4 D:13Mezitli / MERSİN
Yüzölçümü : 5.271,00 m2 Arsa Payı : 1/80
İmar Durumu :1/1000 Ölçekii Uygulama İmar Planında, Konut+Ticaret Alanı Lejantında, Taks:0,50 Emsal: 1,50 Yençok= 10 Kat İmarlıdır
Kıymeti : 1.300.000,00 TL KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler:Tapu kaydındaki gibidir
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/01/2024 - 14:10
Bitiş Tarih ve Saati : 24/01/2024 - 14:10
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/02/2024 - 14:10
Bitiş Tarih ve Saati : 20/02/2024 - 14:10

22/11/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Kaynak: İLAN.GOV.TR