TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/284 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mersin İl, Erdemli İlçe, AYAŞ Mahalle/Köy, Ören Mevkii, 185 Ada, 373 Parsel, Bilirkişi raporuna göreAyaş Mahallesi Ören Mevkinde bulunan bu taşınmaz tapu kayıtlarına göre tarla vasfında ve 16.524,00 m2 yüzölçümündedir. Taşınmazın 2/4 hissesi borçlu adına kayıtlıdır. Kıymet takdirine konu taşınmaz görülebilir toprak karakteristikleri bakımından Terra Rosa diye adlandırdığımız kırmızı kahve renkli klasik tip Akdeniz bölge toprağı yapısında olup drenaj, tuztuluk, asitlik problemleri bulunmayan, organik maddece zengin olup taban süyüproblemibulunmamaktadır. Taşınmaz Akdeniz ikliminin egemen olduğu bölgelere özgü, ortatama 1-2 metre boyundaki küçük ağaç ya da çalıların oluşturduğu maki bitki örtüsüyle kaplı, engebeli konumda, sulama tesisi olmayan boş tarla vasfındadır. Taşınmazın tarım yapılabilir hale gelmesi için iş makinesi yardımı ve imar-ihya çalışmaları ile tesviye yapmak suretiyle her türlü kuru ve sulu tarıma uygundur. Taşınmaz mahalle merkezine oldukça uzak olup kadastral yolu yoktur. Taşınmazda zirai muhdesat değeri taşıyan bitkiler bulunmamaktadır.

Adresi : Ayaş Mahallesi Ören Mevki Erdemli / MERSİN
Yüzölçümü : 16.524,00 m2
İmar Durumu :detaylar dosyasında mevcuttur.
Kıymeti : 1.900.260,00 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler: Tamamı 3. derece arkeolojik sit alanı içerisinde kalmaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 06/07/2023 - 14:00
Bitiş Tarih ve Saati : 13/07/2023 - 14:00
2.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 03/08/2023 - 14:00
Bitiş Tarih ve Saati : 10/08/2023 - 14:00

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mersin İl, Erdemli İlçe, AYAŞ Mahalle/Köy, Ören Mevkii, 185 Ada, 374 Parsel, Bilirkişi raporuna göreAyaş Mahallesi, Ören Mevkinde bulunan bu taşınmaz tapu kayıtlarına göre tarla vasfında ve 2.874,18 m2 yüzölçümündedir. Taşınmazın 2/4 hissesi borçlu adına kayıtlıdır. Kıymet takdirine konu taşınmaz görülebilir toprak karakteristikleri bakımından Terra Rosa diye adlandırdığımız kırmızı kahve renkli klasik tip Akdeniz bölge toprağı yapısında olup drenaj, tuzluluk, asittik problemleri bulunmayan, organik maddecezengin olup taban süyü problemi bulunmamaktadır. Taşınmaz Akdeniz ikliminin egemen olduğu bölgelere özgü, ortalama 1-2 metre boyundaki küçük ağaç ya da çalıların oluşturduğu maki bitki örtüsüyle kaplı, engebeli konumda, sulama tesisi olmayan boş tarla vasfındadır. Taşınmazın tarım yapılabilir hale gelmesi için iş makinesi yardımı ve imar-ihya çalışmaları ile tesviye yapmak suretiyle her türlü kuru ve sulu tarıma uygundur. Taşınmaz mahalle merkezine oldukça uzak olup kadastral yolu yoktur. Taşınmazda zirai muhdesat değeri taşıyan bitkiler bulunmamaktadır.

Adresi : Ayaş Mahallesi Ören Mevki Erdemli / MERSİN
Yüzölçümü : 2.874,18 m2
İmar Durumu :detaylar dosyasında mevcuttur.
Kıymeti : 330.530,70 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler: Tamamı 3. derece sit alanı içerisindedir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 13/07/2023 - 12:00
Bitiş Tarih ve Saati : 20/07/2023 - 12:00
2.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 10/08/2023 - 12:00
Bitiş Tarih ve Saati : 17/08/2023 - 12:00

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mersin İl, Erdemli İlçe, AYAŞ Mahalle/Köy, Ören Mevkii, 185 Ada, 223 Parsel, Bilirkişi raporuna göre Ayaş Mahallesi, Ören Mevkiinde bulunan bu taşınmaz tapu kayıtlarına göre tarla vasfında ve 1.418,51m2 yüzölçümündedir. Taşınmazın 1/4 hissesi borçlu adına kayıtlıdır. Kiymet takdirine konu taşınmaz görülebilir toprak karakteristikleri bakımından Temra Rosa diye adlandırdığımız kırmızı kahve renkli klasik tip Akdeniz bölge toprağı yapısında olup dremaj, tuzluluk, asitlik problemleri bulunmayan, organik maddece zengin olup taban suyu ptoblemi butunmamaktadır. Taşınmaz Akdeniz ikliminin egemen olduğu bölgelere özgü, ortalama 1-2 metre boyundaki küçük ağaç ya da çalıların oluşturduğu maki bitki örtüsüyle kaplı, engebeli konumda, sulama tesisi olmayan boş tarla vasfındadır. Taşınmazın tarım yapılabilir hate gelmesi için iş makinesi yardımı ve imar-ihya çalışmaları ile tesviye yapmak suretiyle her türlü kuru ve sulu tarıma uygundur. Taşınmaz mahalle merkezine oldukça uzak olup kadastral yolu yoktur. Taşınmazda zirai muhdesat değeri taşıyanbitkiler bulunmamaktadır.

Adresi : Ayaş Mahallesi Ören Mevki Erdemli / MERSİN
Yüzölçümü : 1.418,51 m2
İmar Durumu :detaylar dosyasında mevcuttur.
Kıymeti : 81.564,33 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler: 1. derecede arkeolojik sit alanıdır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 13/07/2023 - 12:20
Bitiş Tarih ve Saati : 20/07/2023 - 12:20
2.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 10/08/2023 - 12:20
Bitiş Tarih ve Saati : 17/08/2023 - 12:20

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mersin İl, Erdemli İlçe, AYAŞ Mahalle/Köy, Kızılbağ Mevkii, 185 Ada, 78 Parsel, Bilirkişi raporuna göre Mersin İl, Erdemli İlçe, AYAŞ Mahalle/Köy, Kızılbağ Mevkii, 185 Ada, 78 Parsel, Bilirkişi raporuna göre; Ayaş Mahalesı Kızılbağ mevkide bulunan bu taşınmaz tapu kayıtlarına göre tarla vasfında ve 650,61 m2 yüzölçümündedir. Taşınmazın 1/2 hissesi borçlu adına kayıtlıdır. Kıymet takdirine konu taşınmaz düz/düze yakın eğimde olup, iş makinası marifetiyle imar-ihya çalışması yapılmış ve her türlü sulu kuru tarım yapılabilir hale getirilmiştir. Görülebilir. toprak karakteristikleri bakımından Terra Rosa diye adlandırdığımız kırmızı kahve renkli klasik tip Akdeniz bölge toprağı yapısında olup drenaj, tuzluluk, asitlik problemleri bulunmayan, organik maddece zengin olup taban suyu problemi bulunmamaktadır. Kıymet takdirine konu taşınmaz üzerinde henüz mahsuldar olmayan, değişik yaşlarda 15 adet zeytin, 2 adet incir ağacı ve 12 adet keçiboynuzu ağacı bulunmaktadır. Taşınmaz mahalle merkezine oldukça uzak olup kadastral yolu yoktur.

Adresi : Ayaş Mahallesi Kızılbağ Mevki Erdemli / MERSİN
Yüzölçümü : 650,61 m2
İmar Durumu :detaylar dosyasında mevcuttur.
Kıymeti : 99.736,50 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler: Tamamı 3. derece arkeolojik sit alanı içerisinde kalmaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 13/07/2023 - 13:30
Bitiş Tarih ve Saati : 20/07/2023 - 13:30
2.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 10/08/2023 - 13:30
Bitiş Tarih ve Saati : 17/08/2023 - 13:30

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mersin İl, Erdemli İlçe, AYAŞ Mahalle/Köy, Kızılbağ Mevkii, 185 Ada, 63 Parsel, Bilirkişi raporuna göre Mersin İl, Erdemli İlçe, AYAŞ Mahalle/Köy, Kızılbağ Mevkii, 185 Ada, 63 Parsel, Bilirkişi raporuna göre;Ayaş Mahallesi, Kızılbağ Mevkiinde bulunan bu taşınmaz tapu kayıtlarına göre tarla vasfında ve 1.041,90 m2 yüzölçümündedir. Taşınmazın 1/10 hissesi borçlu adına kayıtlıdır.Kıymet takdirine konu taşınmaz görülebilir toprak karakteristikleri bakımından Terra Rosa diye adlandırdığımız kırmızı kahve renkli klasik tip Akdeniz bölge toprağı yapısında olup drenaj, tuzluluk, asitlik problemleri bulunmayan, organik maddece zengin olup taban suyu problemi bulunmamaktadır. Taşınmaz içetisinde iş makinası marifetiyle imarihya çalışması başlanmış olup tesviye işlemi yapılmamış, büyük kaya parçalarının olduğu boş tarla vasfındadır. Taşınmazın tarım yapılabilir hale gelmesi için tesviye yapmak suretiyle her türlü kuru ve sulu tartma uygundur. Taşımmaz mahalle merkezine oldukça uzak olup kadastral yolu yoktur. Taşınmazda zirai muhdesat değeri taşıyan bitkiler bulunmamaktadır.

Adresi : Ayaş Mahallesi Kızılbağ Mevki Erdemli / MERSİN
Yüzölçümü : 1.041,90 m2
İmar Durumu :detaylar dosyasında mevcuttur.
Kıymeti : 26.047,50 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler: Kısmen 3. derece arkeolojik sit alanı içerisinde kalmaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 13/07/2023 - 13:50
Bitiş Tarih ve Saati : 20/07/2023 - 13:50
2.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 10/08/2023 - 13:50
Bitiş Tarih ve Saati : 17/08/2023 - 13:50

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mersin İl, Erdemli İlçe, AYAŞ Mahalle/Köy, Kızılbağ Mevkii, 185 Ada, 114 Parsel, Bilirkişi raporuna göre; İlçesi, Ayaş Mahallesi, Kızılbağ Mevkiinde bulunan bu taşınmaz tapu kayıtlarına göre tarla vasfında ve 5.560,54 m2 yüzölçümündedir. Taşınmazın 1/10 hissesi borçlu adına kayıtlıdır. Kıymet takdirine konu taşınmaz görülebilir. Toprak karakteristikleri bakımından 'Terra Rosa diye adlandırdığımız kırmızı kahve renkli klasik tip Akdemiz bölge toprağı yapısında olup drenaj, tuzluluk, asitlik problemleri bulunmayan, organik maddece zengin olup taban suyu problemi bulunmamaktadır. Taşınmaz Akdeniz ikliminin egemen olduğu bölgelere özgü, ortalama 1-2 metre boyundaki küçük ağaç ya da çalıların oluşturduğu maki bitki örtüsüyle kaplı, engebeli konumda, sulama tesisi olmayanı boş tarla vasfındadır. Taşınmazın tarım yapılabilir hale gelmesi için iş makinesi yardımı ve imar-ihya çalışmaları ile tesviye yapmak suretiyle her türlü kuru ve sulu tarıma uygundur. Taşınmaz mahalle merkezine oldukça uzak olup kadastral yolu yoktur. Taşınmazdazirai muhdesat değeri taşıyanbitkiler bulunmamaktadır.

Adresi : Ayaş Mahallesi Kızılbağ Mevki Erdemli / MERSİN
Yüzölçümü : 5.650,54 m2
İmar Durumu :detaylar dosyasında mevcuttur.
Kıymeti : 127.892,42 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler: Tamamı 3. dereece arkeolojik sit alanı içerisinde kalmaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 13/07/2023 - 14:10
Bitiş Tarih ve Saati : 20/07/2023 - 14:10
2.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 10/08/2023 - 14:10
Bitiş Tarih ve Saati : 17/08/2023 - 14:10

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mersin İl, Erdemli İlçe, AYAŞ Mahalle/Köy, Ören Mevkii, 185 Ada, 235 Parsel, Bilirkişi raporuna göre Mersin İl, Erdemli İlçe, AYAŞ Mahalle/Köy, Ören Mevkii, 185 Ada, 235 Parsel, Bilirkişi raporuna göre; Ayaş Mahallesi, Ören Mevkiinde bulunan bu taşınmaz tapu kayıtlarına göre tarla vasfında ve 1.515,37 m2 yüzölçümündedir. Taşınmazın 2/4 hissesi borçlu adına kayıtlıdır. Kıymet takdirine konu taşınmaz görülebilir toprak karakteristikleri bakımından Terra Rosa toprak yapısında olup drenaj, tuzluluk, asitlik problemleri bulunmayan, organik maddece zengindir. Taşınmaz Akdeniz ikliminin egemen olduğu bölgelere özgü, ortalama 1-2 metre boyundaki küçük ağaç ya da çalıların oluşturduğu maki bitki örtüsüyle kaplı, engebeli konumda, sulama tesisi olmayan boş tarla vasfindadır. Taşınmazın tarım yapılabilir hale gelmesi için iş makinesi yardemı ve imar-ihya çalışmaları ile tesviye yapmak suretiyle her türlü kuru ve sulu tarıma uygundur. Taşınmaz mahalle merkezine oldukça uzak olup kadastral yolu yoktur. Taşınmazda zirai muhdesat değeri taşıyan bitkiler bulunmamaktadır.

Adresi : Ayaş Mahallesi Ören Mevki Erdemli / MERSİN
Yüzölçümü : 1.515,37 m2
İmar Durumu :detaylar dosyasında mevcuttur.
Kıymeti : 174.265,55 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler: Tamamı 3. derece arkeolojik sit alanı içerisindedir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 13/07/2023 - 14:30
Bitiş Tarih ve Saati : 20/07/2023 - 14:30
2.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 10/08/2023 - 14:30
Bitiş Tarih ve Saati : 17/08/2023 - 14:30

8 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mersin İl, Erdemli İlçe, AYAŞ Mahalle/Köy, Kızılbağ Mevkii, 185 Ada, 446 Parsel, Bilirkişi raporuna göre; İlçesi, Ayaş Mahallesi, Kızılbağ Mevkinde bulunan bu taşınmaz tapu kayıtlarına göre tarla vasfında ve 3.709,85 m2 yüzülçümündedir. Taşınmazın 1/10 hissesi borçluadına kayıtlıdır. Kıymet takdirine konu taşınmazgörülebilir. Toprak karakteristikleri bakımından Terra Rosa diye adlandırdığımız kırmizi kahve renkli klaşik tip Akdeniz bölge toprağı yapısında olup drenaj, tuzluluk, asitlik problemleri bulunmayarı, organik maddece zengin otup taban suyu problemi bulunmamaktadır. Taşımnmaz Akdeniz ikliminin egemen olduğu bölgetere özgü, ortalama 1-2 metre boyundaki küçük ağaç ya da çalıların oluşturduğu maki bitki örtüsüyle kaplı, engebeli konumda, sulama tesisi olmayan boş tarla vasfındadır. Taşmmazın tarım yapılabilir hale gelmesi için iş makinesi yardımı ve imar-ihya çalışmaları ile tesviye yapmak suretiyle her türlü kuru ve sulu tarıma uygundur. Taşınmaz mahalle merkezine oldukça uzak olup kadastral yolu yoktur. Taşınmazda zirai muhdesat değeri taşıyanbitkiler bulunmamaktadır.

Adresi : Ayaş Mahallesi Kızılbağ Mevki Erdemli / MERSİN
Yüzölçümü : 3.709,85 m2
İmar Durumu :detaylar dosyasında mevcuttur.
Kıymeti : 85.326,55 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler: Kısmen 3. derece arkeolojik sit alanı içerisinde kalmaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 13/07/2023 - 14:50
Bitiş Tarih ve Saati : 20/07/2023 - 14:50
2.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 10/08/2023 - 14:50
Bitiş Tarih ve Saati : 17/08/2023 - 14:50
18/05/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

detay için

Editör: Cem Özer