TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2019/1033 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mardin İli Kızıltepe İlçesi, HANİKAHARZEM Mahallesi, 123 Ada, 2 Parsel, Birinci Kat, 1 Nolu Bağımsız Bölümde bulunan mesken nitelikli taşınmaz. Konu taşınmaz olan 1.Kat 1 nolu bağımsız bölüm mesken vasıflı olup 175 m2 net, 196 m2 brüt alana sahiptir. Onaylı mimari projesine göre 3 oda 1 salon,1 balkon, mutfak,wc, banyo ve antre hacimlerinden oluşmaktadır. Konu bina 6-10 yıllık betonarme binadır. (Taşınmazın geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır.)

Adresi : Hanikaharzem (Yenikent) Mahallesi 3.Cadde Azad Apt. Kat1 No:1 Kızıltepe / MARDİN
Yüzölçümü : 1.186,09 m2 Arsa Payı : 130/3050
İmar Durumu : Var. (Müdürlüğümüz dosyasında geniş evsafı mevcuttur.)
Kıymeti : 592.387,50 TL
KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler:

1- ŞERH: İhtiyati Tedbir: KIZILTEPE 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN 11/02/2019 Tarih 2019/64 ESAS sayılı Mahkeme Müzekkeresi sayılı ile - 12/02/2019 Tarih ve 1854 Yevmiyeli
2- ŞERH: KIZILTEPE 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN 11/02/2019 Tarih 2019/64 ESAS sayılı konkordato şerhi- 10/05/2019 Tarih ve 5935 Yevmiyeli
3- ŞERH: KIZILTEPE 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN 19/12/2019 Tarih 2019/64 ESAS sayılı konkordato şerhi- 23/12/2019 Tarih ve 17674 Yevmiyeli
NOT: Kızıltepe 2.Asliye Hukuk Mahkemesinin (Asliye Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla)24/05/2022 tarih ve 2019/64 Esas sayılı yazısı ile "...mahkememiz tarafından verilen gerekçeli karar ve şerhlerin kaldırılmasına ilişkin yazı ekte sunulmuş olup, mahkememizce Mardin ili Kızıltepe ilçesi Hanikaharzem köyü 123 Ada 2 Parsel 1 kat 1 nolu dairenin cebri icra yoluyla satışına ve tesciline engel bir durum teşkil etmediği hususu...'' bildirilmiştir. (Dosyada mevcut tapu kaydında olduğu gibidir.)

Artırma Bilgileri

1.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 03/07/2023 - 13:36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 10/07/2023 - 13:36
2.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 01/08/2023 - 13:36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 08/08/2023 - 13:3623/05/2023(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

ilan için

Editör: Cem Özer