İş kazalarında yaşamını yitiren işçi sayısı her geçen gün artıyor. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi tarafından açıklanan verilere göre, sadece Mart ayında en az 130 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Bu kazalardan 3'ü çocuk, 8'i mülteci ve 3'ü kadın olurken, inşaat sektörü Mart ayında en çok kazaya sahne oldu. Rapora göre, iş cinayetlerinin yüzde 24’ü deprem, yüzde 19’u trafik/servis kazası ve yüzde 13’ü de düşme nedeniyle gerçekleşti.

İSİG, illere göre işçi ölümleri verilerini de açıkladı. Mart ayında en fazla işçi ölümü İstanbul'da gerçekleşti. 23 işçinin hayatını kaybettiği İstanbul'u 7 işçinin ölümüyle Malatya izledi. Şanlıurfa ise 6 işçinin ölümüyle İstanbul ve Malatya'nın ardından 3. sırada yer aldı.

Deprem bölgesinde ise asbest tehlikesi de var. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ortaya çıkan asbest sorunu, İSİG Meclisi tarafından da dikkat çekildi. Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan Türkiye Asbest Kontrolü Stratejik Planı dokümanına göre, 2012 yılında asbest ile kırsal alanda temas etmiş 1 milyon kişi olduğu ve bunların yaklaşık yüzde 33'ünde asbest nedenli hastalıkların gelişeceği ölçüde temas olduğu belirtildi. Ayrıca toplamda 473 köyde asbest içerikli toprak kullanıldığı açıklandı.

İSİG Meclisi, bölgedeki enkaz kaldırma işlerinin işçi ve halk sağlığı ile doğrudan ilintili olduğunu belirterek, uygun olmayan bir yıkım ve iki enkaz kaldırma faaliyeti ile atıkların atıldığı yerlerin uygun olmadığını ifade etti. Meclis, enkaz kaldırma çalışmalarının sulama yapılmasıyla desteklenmesi gerektiğini, enkazın döküleceği yerlerin doğru ve merkezi bir planlama ile belirlenmesi ve enkaz kaldırma çalışmasına katılanların yüksek koruyucu maske kullanması gerektiğini önerdi. Ayrıca, pandemi döneminde yaygın kullanılan basit cerrahi maskelerin bu maddelere karşı koruyucu olmadığının altı çizildi.
 

İSİG Meclisi, enkaz kaldırmaya ilişkin önerilerini şu şekilde sıraladı:

  • Uygunsuz ve aşırı toz çıkmasına yol açacak biçimde yapılan enkaz kaldırma çalışmaları engellenmelidir.
  • Enkaz kaldırma çalışmalarında sulama yapılması kaldırılan tozun etkisini azaltacaktır. Bu nedenle enkaz çalışmalarına sulama eşlik etmelidir.
  • Kaldırılan enkazın döküleceği yerler doğru ve merkezi bir planlama ile belirlenmeli, rastgele hafriyat dökülmesi engellenmelidir.
  • Enkaz kaldırma çalışmasına katılanların “FFP2” veya “FFP3” tipi yüksek koruyucu maske kullanması, sağlık açısından bir zorunluluktur. Bu bağlamda bu tür maskelerin bölgeye ulaştırılması gerekmektedir.
  • Pandemi döneminde yaygın kullanıma giren basit cerrahi maskeler bu maddelere karşı koruyucu değildir.
Editör: Kazim Bozkurt