"Kadınlar hakları konusunda ayağa kalktı"

29 Ekim Kadınları Derneği Manisa Şube Başkanı Fatma Ayhan, kadınların Cumhuriyet döneminde elde ettiği kazanımlarıdan bir adım geriletmeden daha çok hak elde etmek, özgürlükler ve eşitlik için ayağa kalkmış durumda olduğunu söyledi. 

"Kadınlar hakları konusunda ayağa kalktı"

Haber / Arif Arı

Fatma Ayhan, Manisa'da derneğin şubesini açarak, bu manevi değeri yüksek önemli bir görevi üstlenerek yola çıktıklarını belirterek, yönetim olarak ilk toplantıda görev dağılımını yaptıklarını açıkladı. Derneğin icra kurulunda, şube sekreteri olarak Emel Şen Yenigelen, şube saymanı olarak da  Esra  Bircan'ın görev üstlendiklerini, Lale Erdoğan Tuncer, Nilgün Çetinkalp, Lale Kale, Asuman Özdemirin de yönetim kurulu üyesi olduklarını bildiren Ayhan, önümüzdeki günlerde geniş katılımla toplanarak diğer görevlerin belirleneceğini söyledi. 

Önceliklerinin eğitim olduğunu bu amaçla gönüllü eğitimcilerden destek alarak ailelere eğitimde katkı vereceklerini ve kadın, erkeğin bilinçlenmesi yolunda çaba sarf edeceklerini ifade eden Başkan Ayhan, 9 Eylül Gazetesi'ne şunları söyledi:

" Derneğimizin amacı; Cumhuriyet Devrimlerinin kadının toplumsal yaşama eşit katılımı için açtığı yolu izleyerek, genelde insan hakları, özelde kadının insan haklarını savunmak, geliştirmek, toplumsal cinsiyet eşitliği bilinci yaratmak, demokratik, laik, sosyal, hukuk devletinin gereklerine uygun olarak, yasal planda ve yaşamın içinde ev - okul iş sosyal ve siyasal alanda kadınların statüsünü yükseltmek, kadın ve çocukların her türlü şiddetten korunması için çalışmaktır. Bu amaç doğrultusunda hareket ederek çalışmalarımızı planlayacağız.  Bu çerçevede çalışmamızın zor olduğunu görüyoruz. Manisa'da Mahalle baskısının olduğu, muhafazakar çevre ve din eksenli bir toplum içinde yaşadığımızı biliyoruz. Ama nasıl bir gerici döneme girdiğimizi, ekonomimizin ne kadar kötüleştiğini Türkiye genelinde olduğu gibi Manisa'da yaşayanlarca da  fark edildiği sokakta sıkça dile getirilmektedir. İstanbul sözleşmesi fesih edildiğinden bu tarafa  kadınların güvence alanında bir gerileme yaşamaya başladığı ve kadına olan şiddetin arttığı ortadadır. Bu konularda da hem erkeğe hem kadına eğitim verilmesi önceliğimiz olacaktır. Siyasette kadınların olması yönünde teşvik edici olacağımız kadar aday çıkması konusunda da daha azimli olacağız. Cumhuriyet ve ilkeleri koruma konusunda kadınlar olarak cephenin ön saflarında her zaman yerimizi alacağız. ''

Kadınların biraz daha öne çıkartarak örgütlenme konusunda teşvik eden hareketler içinde olacaklarını belirten Ayhan, şöyle devam etti:

" Kadın ekonomik özgürlüğü olduğunda daha özgürleşiyor ve hakları konusunda daha direnç gösteriyor. Bu konuda da var olan çalışmaları genişleterek, yeni alanlar açarak kooperatifleşme örgütlenmelerinde kadınların ekonomik bağımsızlıklarını güçlendirmeyi planlıyoruz.  Bununla ilgili çalışmamız hemen planlanması gerekenler arasında ikinci sırayı almaktadır. Çekingen davranan ve mahalle baskısı altında kalan çok kadın var, buradan onları kurtarıp, bilinçli hareket eden insan konumuna getireceğiz. Bunu başardığımızda  Manisa'da kadın hareketi güçlenecek başka bir Manisa olacaktır. Burada amacımız toplumu isyanlaştırna değil, daha bilinçli bir insan topluluğu oluşturmaktır. O zaman kimse ülkenin manevi değerlerine saldıramaz, güvende bir Cumhuriyeti yaşatır, Atatürk'ün ilkelerinde ve söylemlerinde Türkiye'yi ayakta tutarız.''.

YORUM EKLE