Belediye muhtarların elektrik ve su faturalarını ödeyecek

CHP belediye meclisi üyeleri, İyi Parti ile ortaklaşa önerge verdi ve önergede, muhtarların çalışmaları sırasında kullanmak zorunda kaldıkları elektrik, su ve internet gibi temel gereksinimleri 5393 sayılı Belediye Kanunu 9. maddesi hükmü gereği belediye bütçesinden ödenmesini istedi.

Belediye muhtarların elektrik ve su faturalarını ödeyecek

Belediye meclisi Plan Bütçe- Eğitim ve Kültür, Turizm Karma Komisyonu’nda önerge görüşüldü ve olumsuz karar alındı. Komisyon, muhtarlıkların elektrik, su, internet ve doğalgaz gibi giderlerinin ödenmesi ile ilgili bir hüküm bulunmadığı gerekçesi ve 26.12.2018 tarih ve 45462 no.lu Sayıştay Temyiz Kurulu Kararını gerekçe göstererek muhtarlık binalarının elektrik, su, internet ve doğalgaz faturalarının ödenmesinin yasal dayanaktan yoksun olduğu ve hukuk dışı olduğu kanaatiyle ödenmesinin uygun olmayacağını belirtti. CHP Grubu meclisin Mart ayı toplantısında önergesi lehine yaptığı ikinci görüşmede; "Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı da iyi incelendiğinde oradaki uyuşmazlık konusunun muhtarlıklara belediye bütçesinden her ay nakit para ödemesi yapıldığı ve bunun mevzuata aykırı olduğundan bahisle kamu zararı oluştuğuna hükmedildiği anlaşılmaktadır. Oysa bizim önergemizde önerilen ödeme NAKİT para ödemesi değil elektrik, su, internet faturalarının ayni yardım ve destek anlamında karşılanmasını içermektedir.'' denilerek yapılacak desteğin yasal zemin içinde olacağını belirterek önergenin kabulünü savundu.

Meclisin Mart ayı toplantısında ikinci kez görüşülen önerge üzerinde uzlaşı sağlanamadı ve komisyonun raporu doğrultusunda mecliste reddedildi.

Meclisin CHP ve İyi Parti önergesini meclisin reddetmesinin ardından Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, " hukukçularla inceleyeceğim haklı iseniz Meclis kararına gerek duymadan uygulamaya başlatacağım''dedi. Başkanın sözleri üzerine belediye hukukçularının olumlu görüş belirtmesi üzerine Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, de muhtarların elektrik, su ve internet faturalarının ödenmesi yolunda talimat verdi. 

CHP haklı ve özverili mücadele

CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Hakan Gürtunca yazılı bir açıklama yaparak, "Muhtarlarımıza destek konusunda CHP Grubunun haklı ve özverili mücadelesi meyve verdi'' diyerek değerlendirdi.

Toplumun en uç birimlerinde görev yapan fedakârca görev yapan muhtarlara pek çok belediye destek verirken, Şehzadeler Belediyesi de bu uygulamanın olmadığını belirten Gürtunca şunları belirtti:

"Şubat ayı Belediye Meclisinde CHP grubu olarak bu konuda uygulamaları ve dayanakları açıklayan önergemizi verdik. Benzer bir önergeyi de Millet İttifakı ortağımız İyi Parti Meclis grubu verdi. İki önergede birleştirilip ortak önerge olarak komisyona havale edildi. İlgili komisyonlarda reddedildi. Mart Ayı Belediye Meclisinde önerge hakkında CHP Grubu önergenin kabulü hakkında tekrar söz alarak uygulamanın yasal dayanakları ve örneklerini meclise açıkladı. Buna rağmen Muhtarlarımıza destek önergesi reddedildi. Red kararından sonra tekrar söz alarak uygulama örneklerini bir daha açıklamamız sonunda Belediye Başkanımız hukukçularla inceleyeceğim haklı iseniz Meclis kararına gerek duymadan uygulamaya başlayacağım demiştir. Bugün yapılan açıklamada muhtarlarımız için yaptığımız haklı mücadelemizin kabul edilip uygulamanın başlayacağının ilanı bizleri mutlu etmiştir.''

Gürtunca, açıklamada sözlerini; 

"Gelinen noktada fedakar Muhtarlarımıza hak ettiği desteğin verilmesinde özveriyle uygulama ve örnekleri bıkmadan usanmadan anlatıp yok sayılan kararı hayata geçirten CHP Şehzadeler Belediyesi Meclis Üyelerimize çok teşekkür ederim'' diye tamamladı. Arif Arı

YORUM EKLE

banner97

banner96