Kaçak göçmenlere sahte belge düzenleyenlere operasyon; 2 tutuklama Kaçak göçmenlere sahte belge düzenleyenlere operasyon; 2 tutuklama

Zonguldak'ta sivil toplum kuruluşları ve Genel Maden İşçileri Sendikası'nın (GMİS) oluşturduğu Zonguldak Platformu, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın "Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Reformu" adı altında yürüttüğü çalışmalara tepki gösterdi. GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, “Ülkemizin vazgeçilemez stratejik kuruluşları bile finansal temele dayalı, kârlılık esası ve piyasa şartlarına göre yönetim anlayışının hakim olacağı birer şirkete dönüştürülecektir. Bu durumda KİT’lerin özelleştirilmesinin, kârlılığı düşükse kapatılmasının önü açılmış olacaktır. Bu derecede önemli milli kaynakları üreten stratejik kamu kurum ve kuruluşlarına, kâr-zarar mantığıyla bakılamaz. Halkın malı olan, ülkemizin vazgeçilemez stratejik kurumları, piyasa şartlarına ve uluslararası tekellerin kontrolüne terk edilemez” dedi.

Tepkiler ve Katılım

GMİS Genel Başkanlığı Şemsi Denizer Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıda, Zonguldak Platformu olarak sivil toplum kuruluşları ve GMİS üyesi madenciler, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın KİT’lerin yapısını değiştirmeyi hedeflediği reform paketine karşı bir araya geldi. Toplantıya, CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, il ve ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri de katıldı. Yüzlerce madenci, ‘Madenler halkındır, satılamaz’ ve ‘Birleşe birleşe kazanacağız’ sloganları atarak reform paketine tepki gösterdi.

Reform Paketi Detayları

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıkladığı reform paketine göre, KİT’lerde Yönetim Kurulu üye sayısı 7’ye çıkarılacak ve bu üyelerin 4’ünü Hazine ve Maliye Bakanı atayacak. Yönetim Kurulu Başkanı da Bakanlık tarafından belirlenecek isimler arasından atanacak. Bu durumda KİT’lerin kontrol ve yönetimi doğrudan Hazine ve Maliye Bakanlığı’na geçecek.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, bu düzenlemenin, yetkili bakanlık olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın rolünü azaltacağını belirtti. Yeşil, “Enerji ve Madencilik özelinde, yetkili bakanlık olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, neredeyse bir şube müdürlüğü konumuna getirilecektir” dedi.

Kâr-Zarar Mantığına Karşı Çıkış

Yeşil, KİT’lerin kârlılık esası ve piyasa şartlarına göre yönetilmesine karşı çıkarak, “Bu derecede önemli milli kaynakları üreten stratejik kamu kurum ve kuruluşlarına, kâr-zarar mantığıyla bakılamaz” dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın tek yetkili konumuna gelmesinin kabul edilemez olduğunu belirten Yeşil, “Madencilik sektörünü yönetmek ve madencilik politikalarını belirlemek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın görevidir. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, uzmanlık alanı dışındaki KİT’lerin yanı sıra, madencilik politikaları ve maden işletmelerinin yönetimi konusunda da tek yetkili konumuna gelmesi kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

Taşkömürünün Stratejik Önemi

Yeşil, yaşanan enerji temelli savaşların, taşkömürünün stratejik önemini arttırdığını belirterek, “Enerji ve tedarik krizleri, taşkömürü gibi stratejik bir kaynağın önemini daha da arttırdı. Bu derecede önemli milli kaynakları üreten stratejik kamu kurum ve kuruluşlarına, kâr-zarar mantığıyla bakılamaz” dedi.

Vazgeçme Çağrısı

Yeşil, mücadelerinde kararlı olduklarını vurgulayarak, “Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hazırlamakta olduğu tasarıya bugün buradan bir kez daha hep birlikte ‘Hayır’ diyoruz. KİT Reformu adı altında hayata geçirilmeye çalışılan girişimlerden derhal vazgeçilmelidir” dedi. Yeşil, bu birlik ve beraberlik içinde mücadelelerinin süreceğini belirterek, “Kurumlarımız, ülkemiz ve geleceğimiz üzerine oynanan her oyunu bozacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA