Lohusalık, doğumdan sonra kadının kanamasının devam ettiği bir süreçtir. Bu süre boyunca kadın, bazı ibadetleri yapamaz. Peki lohusayken namaz kılınır mı? Lohusayken tespih çekilir mi? Bu soruların cevaplarını haberimizde bulabilirsiniz.

Lohusalık Süresi Ne Kadardır?

Lohusalık süresi, kadından kadına değişebilen bir süredir. Bu süre, kadının fiziki yapısına, kalıtım ve çevre şartlarına göre farklılık gösterebilir. Hanefi mezhebine göre lohusalık süresinin üst sınırı 40 gündür. 40 günden fazla görülen kan, nifas kanı değil, özür kanı sayılır. Şafii mezhebine göre ise lohusalık süresinin üst sınırı 60 gündür. Lohusalık süresinin alt sınırı ise yoktur.Doğumdan sonra kanama kesilirse, kadın yıkanarak ibadetlerine başlayabilir.

Lohusayken Namaz Kılınır mı?

Lohusayken namaz kılınmaz. Bu konuda Kur’an ve hadislerde açık bir şekilde yasaklama vardır. Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurulur:

“Kadınlarınızın hayız hali (adet) onlara bir zarardır. Hayız halinde iken kadınlardan uzaklaşın ve temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın…” (Bakara, 2/222)

Bu ayette, hayız halindeki kadınların cinsel ilişkide bulunmalarının yasak olduğu belirtilir. Aynı zamanda, hayız halindeki kadınların namaz kılmalarının da yasak olduğu, bu ayetin nüzul sebebiyle ilgili rivayetlerde açıklanır. Buna göre, Yahudiler, hayız halindeki kadınların evden çıkmamalarını, yemek yememelerini, içmemelerini ve kocalarının yanına yaklaşmamalarını emrediyorlardı. Müslümanlar da bu konuda ne yapacaklarını sorunca, Allah bu ayeti indirdi ve hayız halindeki kadınların sadece cinsel ilişkiden uzak durmalarını, diğer işleri yapmalarına izin verildiğini bildirdi. Ancak, hayız halindeki kadınların namaz kılmalarının da yasak olduğu, Hz.Peygamber (s.a.s) tarafından ayrıca bildirildi.

Hz. Peygamber (s.a.s), Fatıma binti Ebi Hubeyş’e şöyle buyurmuştur:

“Hayız gördüğün zaman namazı bırak ve hayız halin sona erince, kanı temizleyerek guslet ve namaz kıl.” (Buhari, Hayz, 19, 24, Vudu, 63; Müslim, Hayz, 62; Ebu Davud, Taharet, 109)

Buhari’deki rivayette şöyle denir:

“Âdetin devam ettiği sürece namazı bırak, sonra boy abdesti al ve namaz kıl.” (Buhari, Hayz, 20)

Başkan Hürriyet’ten Yeşilova Pazarı ziyareti Başkan Hürriyet’ten Yeşilova Pazarı ziyareti

Lohusalık halindeki kadınlar da, hayız halindeki kadınlar gibi namaz kılmazlar. Bu konuda müçtehitler görüş birliği içindedirler. Lohusalık halindeki kadınlar, kılmadıkları namazları daha sonra kaza etmezler, ancak tutamadıkları oruçları kaza ederler. Hz. Aişe (r.a) şöyle demiştir:

“Biz Rasulullah (s.a.s) devrinde âdet görüyorduk. Namazı kaza etmekle emrolunmadığımız halde, tutamadığımız orucu kaza etmekle emrolunuyorduk.” (Buhari, Hayz, 20; Ebu Davud, Taharet, 104; Tirmizi, Savm, 67; Nesai, Hayz, 17; Siyam, 64)

Lohusayken Tespih Çekilir mi?

Lohusayken tespih çekilir. Tespih, Allah’ı zikretmek, O’nu noksan sıfatlardan tenzih etmek, hamd ve şükür etmek, O’nu büyüklemek anlamına gelir. Tespih, namazlardan sonra ve namaz dışında da yapılan bir ibadettir. Tespih çekmenin birçok fazileti ve sevabı hadislerde bildirilmiştir.Tespih çekmek, kalbi Allah’ın zikriyle canlı tutmak, şeytanın vesveselerinden korunmak, günahların affedilmesi, rızkın artması, kalbin yumuşaması, ruhun huzur bulması gibi pek çok fayda sağlar.

Lohusalık halindeki kadınlar, namaz kılamasalar da tespih çekebilirler. Bu konuda herhangi bir yasaklama yoktur. Aksine, lohusalık halindeki kadınların tespih çekmeleri, ibadetlerinden uzak kalmamaları, manevi bir rahatlama yaşamaları, Allah’ın rahmet ve mağfiretine nail olmaları için tavsiye edilir. Lohusalık halindeki kadınlar, namazlardan sonra ve namaz dışında da tespih çekebilirler. Tespih çekerken, “Sübhanallah”, “Elhamdülillah”, “Allahu ekber”, “La ilahe illallah”, “Estağfirullah”, “Subhanallahi ve bihamdihi” gibi zikirleri söyleyebilirler. Ayrıca, tespih çekerken dua da edebilirler. Tespih çekmek, lohusalık halindeki kadınların hem dünyevi hem de uhrevi hayatlarını güzelleştirecek bir ibadettir4.

Kaynak: HABER MERKEZİ