Kazım Karabekir Paşa, Kurtuluş Savaşı mimarı ve Doğu hattının kahramanlarından biridir. 75 yıl önce bugün, 66 yaşında vefat etti. O, Milli Mücadeleyi başlatan ilk komutanlardan biriydi ve Anadolu'ya ilk geçen komutanlardan biridir. Her zaman Mustafa Kemal'in yanında  ve ona bağlı olmuştur.

Kızı Timsal Karabekir, babasını TRT Haber'e anlattı.

Paşam diyor, Atatürk’e İstanbul’da kalmakla hiçbir şey elde edemeyiz. Kurtuluşun anahtarı doğudadır. Doğuya gel. Ben 15. Kolordunun başına Erzurum’a gidiyorum. Sizi bütün kolordumla destekleyeceğim.

Ancak İstanbul hükumeti, Atatürk'ün tutuklanması emrini vermişti ve bu emri bizzat Kazım Karabekir'den istemişti.

Kazım Karabekir'in kızı şöyle devam etti:

Hayır, diyor. Ben Mustafa Kemal’i tutuklamam. O, bu vatan için çalışmakta. Fakat Mustafa Kemal tedirgin. Yani her an tutuklanıp İstanbul’a gönderilebilecek. Yaveri koşarak içeriye geliyor. Paşam diyor, Kazım Karabekir, bir bölük süvariyle gelmekte. Kapı açılıyor, Kazım Karabekir, askeri kıyafetiyle sert bir asker selamı çakıyor sivil olan Mustafa Kemal Paşamıza ve diyor ki; paşam dün olduğu gibi bu gün de kolordumla emrinizdeyim. Sizi koruması için bir bölük süvari getirdim. İki dava arkadaşı gözleri yaşlı birbirlerine sarılıyorlar."

Hayatına sayısız askeri başarılar sığdırmıştı. Ülkenin yetim çocuklarının durumu onun için önemliydi. "Çocuklar kutsaldır" diyen Kazım Karabekir, neredeyse tamamen yıkılmış olan bir ülkenin yetim çocuklarını özel olarak ilgilendi. Onun hayatında, bayrak ve vatanın yanı sıra üçüncü önem olarak çocuk davası vardı. Timsal Karabekir, babasının "Savaşların en ıstıraplı evlatları çıkıyor. Ve ortada 9 bine yakın yetim evlat var. Kazım Karabekir, onları kolordusunun himayesine alıyor. Ve diyor ki anılarında; hayatta çok başarılarım oldu ama beni en mutlu eden başarım Sarıkamış’ı vatana kavuşturmak ve Sarıkamış’ı bir çocuk kasabası haline getirmektir" ifadelerini kullandı.

Kazım Karabekir Paşa, 26 Ocak 1948'de Ankara'da vefat etti. Cenazesi, önce Hava Şehitleri Mezarlığı'na defnedildi. Ardından Atatürk Orman Çiftliği'nde oluşturulan Devlet Mezarlığı'na nakledildi.