Hac ibadeti, İslam dünyası için büyük öneme sahip olan ve 16 Haziran Pazar günü başlayacak Kurban Bayramı içerisinde gerçekleştirilecek. Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla kutsal mekanların ziyaret edilmesini ifade eden hac, İslam'ın beş şartından biri olarak kabul edilmektedir.

Hollanda ile Fransa sessizliği bozamadı Hollanda ile Fransa sessizliği bozamadı

Hac Kimlere Farzdır?

Hac, sağlık, servet ve yol emniyeti yönünden haccetme imkanına sahip, akıl sağlığı yerinde ve büluğ çağına erişmiş Müslümanlara farzdır. Bu kriterleri karşılayan kişiler, imkan elde ettiklerinde geciktirmeden hacı yerine getirmelidirler. Ancak yaşlılar veya sağlık sorunları sebebiyle hacca gidemeyecek durumda olanlar ile kura sınırlamaları sebebiyle hacca gidemeden ölenler, bu ibadeti yerine getirmekle yükümlü değildirler.

Hacda Kurban Ne Zaman Kesilir?

Hanefi mezhebine göre kurban, bayramın ilk üç gününde kesilir ve daha önce kesilmesi uygun değildir. Şafii mezhebine göre ise kurban, bayramın 4. günü gün batana kadar kesilebilir.

Vekalet Yoluyla Hac Yapılabilir Mi?

Hac farz olan bir kişi, sağlık veya yaşlılık gibi sebeplerden dolayı bizzat hacca gidemeyecek durumda ise başka birisini vekil göndererek hac ibadetini yerine getirebilir. Bunun için, kişinin hayattayken bir vekil göndermesi mümkün olduğu gibi vasiyeti üzerine de vekalet yoluyla hac ibadeti gerçekleştirilebilir.

Hacca Giden Kişinin Kurbanları Memleketinde Kesilebilir Mi?

Temettu veya kıran haccına niyet eden kişilerin, kurbanlarını Harem bölgesinde kesmeleri gerekmektedir. Bu kurbanlar, Kurban Bayramı'nda kesilen kurbanlarla aynı kapsamda değildir ve Harem dışında kesilmeleri geçerli değildir.

Haccin Farzlari Ve Cesitleri Hac Ibadeti Nasil Yapilir Umre Ve Hac Arasindaki Fark 1655470358 3724

Kura Sistemi Dışında Hacca Gitmek Mümkün Müdür?

Hac ibadeti belirli şartlara bağlı olarak yerine getirilmesi gereken bir ibadettir. Kura sistemi dışında hacca gitmek, dinen uygun görülmeyen bir davranıştır ve Allah'ın emirlerine uygun hareket etmekle çelişir.

Hac Görevli Olarak Giden Kişinin Hac Borcu Düşer Mi?

Hac görevli olarak giden kişinin, yaptığı hac kendi adına geçerlidir ve bu görev karşılığında ücret alması bu durumu değiştirmez.

Evli Bir Kadın Hac veya Umreye Kocasının İznini Almadan Gidebilir Mi?

Evli bir kadın, Hanefi mezhebine göre kocasının iznini almadan hac veya umreye gidemez. Ancak Şafii ve Maliki mezheplerine göre, güvenilir bir grup içerisinde bulunarak mahremsiz olarak hacca gidebilir.

Sağlık Nedeniyle Gücü Yetmeyen Kişi Hac Bedelini Sadaka Olarak Verebilir Mi?

Hac ibadetini yerine getiremeyecek durumda olan kişiler, kendi yerlerine vekalet yoluyla hac yaptırabilirler. Ancak bu kişiler, sadaka vermekle hac sorumluluğundan kurtulamazlar.

Borçlanarak Hacca Gitmek Doğru Mudur?

Maddi imkanları olmayan kişilerin borçlanarak hacca gitmeleri gerekli değildir. Ancak bu kişiler, borç alarak hacca gitmeleri halinde, hac ibadetini yerine getirmiş olurlar ve hac sorumluluğundan kurtulurlar.

Bankada Vadeli Hesapta Bekletilen Para İle Hac Yapılabilir Mi?

Bankada vadeli hesapta bekleyen para, helal kazançla elde edilmiş olduğu sürece hac için kullanılabilir. Ancak bu paranın faiz gelirleri ihtiyaç sahiplerine dağıtılmalı ve tövbe edilmelidir.

Kaynak: AA