T.C.
KONYA 5. İCRA DAİRE
2023/4249 ESAS TAŞINMAZIN
GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/4249 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Konya İli, Meram İlçesi, 1 MAHALLE , 995 Ada, 143 Parsel, 3. kat 9 nolu bağ.böl.
Adresi : Konya İli Meram İlçesi Konevi Mah.Vali Cemil Keleşoğlu Sok. No:34/8
Yüzölçümü : 99,41 m2
Arsa Payı : 16/160
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planında; konut alanında kalmakta olup, Bitişik Nizam, 6 Kat imarlı yapılaşma koşullarına sahiptir. Bölgede revizyon imar planı çalışması yapıldığı .
Kıymeti : 1.100.000,00
TL KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: İhtiyat-i tedbir, konkordato ve haciz şerhleri mevcut

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Diyanet İşleri Başkanlığı Sözleşmeli Personel (4/B) alacak Diyanet İşleri Başkanlığı Sözleşmeli Personel (4/B) alacak

Başlangıç Tarih ve Saati : 31/10/2023 - 10:59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 07/11/2023 - 10:59

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 28/11/2023 - 10:59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 05/12/2023 - 10:59

2 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Konya İli, Karatay İlçesi, MEZBAHA(FETİH) Mahallesi, 31459 Ada, 3 Parsel, D Blok 1. kat 3 nolu bağ.bölüm
Adresi : Konya İli Karatay İlçesi Fetih Mahallesi Ahmet Hamdi Göğüş Cad. No:6/3
Yüzölçümü : 122,24 m2
Arsa Payı : 80/9600
İmar Durumu :1/1000 ölçekli uygulama imar planında; konut alanında kalmakta olup, Ayrık Nizam, Yençok:18 m, Kaks:0.25 ve E:1.50 imarlı yapılaşma koşullarına sahiptir.
Kıymeti : 2.250.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: İhtiyat-i tedbir, konkordato ve haciz şerhleri mevcut

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 31/10/2023 - 11:29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 07/11/2023 - 11:29

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 28/11/2023 - 11:29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 05/12/2023 - 11:29

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Kaynak: İLAN.GOV.TR