TAŞINMAZIN ELEKTRONİK SATIŞ ORTAMINDA AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, bulunduğu yer, kıymeti ve önemli özellikleri:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri :

Konya ili Karatay ilçesi Sarnıç mahallesi 5061 ada 50 parsel D blok 4. Kat 17 nolu bağımsız bölüm5.562,77 m2 y.ö. taşınmazın borçluya ait hisse oranı 1/2 paylı olup bu hisse satılacaktır.Taşınmaz4 Adet Yedi Katlı Betonarme Mesken ve Arsası vasfıyla ana taşınmaz nitelikli, D Blok, 4. Kat, 17 bağımsız bölüm (Adres Kapı No: 17) numaralı niteliği '' Mesken'' olan taşınmaz Borçlu Ali Kemal USTA adına 1/2 hisse ve Hiybet USTA adına 1/2 hisse olarak kayıtlı bulunmaktadır. Taşınmaz Nakipoğlu Mahallesi, Çelikpaşa Sokak, Firdevs Sitesi, D Blok, No: 18/17 (17 BB nolu daire) Karatay / KONYA adresindedir.

Taşınmazın yapılı bulunduğu 5061 ada, 50 parsel, Karatay İlçesi, Çelikpaşa Sokak, Darıcılar Sokak, Gedik Ahmet Paşa Sokak ve Türkmenoğlu Sokağın çevrelediği alan içerisinde bulunmaktadır. Ana taşınmaz çevrili olduğu alan içerisinde Çelikpaşa Sokağa cepheli vaziyettedir. Taşınmazın bulunduğu bölge; 4-6 katlı konut amaçlı kullanılan ayrık nizam yapılar, küçük çaplı alışveriş merkezleri, ilköğretim okulu, sağlık ocağı, parklar ve ibadethane gibi ve sosyal alanlar yer almaktadır. Her türlü sosyal tesisler ve yeşil alan imkanı mevcuttur. Toplu taşıma araçları ile ulaşım kolaydır. Gayrimenkulün bulunduğu bölgede altyapı ve ulaşım sorunsuz olup; bölgenin her türlü altyapı hizmeti belediye tarafından karşılanmaktadır.

Taşınmazın bulunduğu bölgede otopark, yeşil alan, sosyal donatı alanları gibi ihtiyaçlar belediyenin çalışmaları ve yeni projelerle en iyi şekilde karşılanmaktadır. Sağlıksız ve zararlı olan, alt yapısı olmayan, az gelişmiş, çevre sağlığını tehdit eden sanayi atıkları, jeolojik açıdan tehlike arz eden oturmalar ve heyelan, ıslah edilmemiş dere yatağı, çöp boşaltım alanlarından, yüksek gerilim enerji hattı, emniyet acısından suç işleme oranı yüksek bölgeden uzak konumdadır. Taşınmazın yakın çevresinde Ali Ulvi Kurucu Caddesine 400m, Keçeciler Caddesine 400m, İstanbul Caddesine 600m, Mevlana Caddesine 800m, Aziziye Caddesine 800m mesafede bulunmakta olup, şehir merkezi Alaaddin Bulvarına 1,5 km mesafede konumlu durumdadır. Bahçe Mesafesi, Arka Bahçe Mesafesi belirtilmemiştir. Parsel imar parseli konumundadır. Dava konusu taşınmaza 02.06.2015 tarih ve 2015/477-212 sayılı yeni yapı ruhsat belgesi ve 30.03.2017 tarih ve 2017/173 sayılı iskan ruhsat belgesinin alındığı belirlenmiştir. Konu binada kat irtifakı kurulmuş olup, kat mülkiyetine geçilmiştir. Keşfi yapılan ana taşınmaz 5.562,77m2 alanlı 5061 ada, 50 no.lu parsel üzerinde karkas yapı arzında 4 Bloktan inşa edilmiştir.

Bu bloklar A, B, C ve D bloklar olarak adlandırılmıştır. Sitede bahçe e çevre düzenlemesi tamamlanmıştır. Konu taşınmazın bulunduğu D Blok bina bodrum, zemin, 5 normal at dan ibaret olup, binada Bodrum katta; sığınak, kazan dairesi, elektrik odası, jeneratör odası, ortak depo, enerji odası, zemin katta; 4 adet daire, bina girişi, 5 adet normal katların her birinde; 4'er daire olmak üzere toplam 24 bağımsız bölüm vardır. Dış cephe kaplaması mantolama sıva üzeri boya olan binanın girişinde, merdiven ve sahanlıklarında yer döşemesi mermer, duvarları saten alçı üzeri boyalıdır. Binada1 adet asansör mevcuttur. Kıymet takdiri yapılan 17 bağımsız bölüm numaralı mesken D Blok binanın 4. katta bulunmaktadır. Mimari projesine göre Antre, 3 oda, salon, mutfak, 1 banyo, WC, giriş holü ve 2 balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Salonda ve odalarda yer döşemesi laminat parke, duvarlar saten alçı üzeri boya, tavan kısmen spot ışıklı asma tavan, kısmen kartonpiyerdir.

Banyo ve WC 'de yer döşemesi seramik, duvarlar seramiktir. Mutfakta yer döşemesi laminat parke, duvarlar saten boya, tavan kartonpiyer ve spot ışıklı asma tavan olup, mutfakta alt ve üst mutfak dolabı, tezgah arası fayans ve tezgah mermeri mevcuttur. Giriş holü ve koridorda yer döşemesi seramik, duvarlar saten boya, tavan kartonpiyerdir. Pencereler pvc doğrama ve ısıcamlıdır. İç kapılar panel, dış kapı çeliktir. Banyoda vitrifiye malzemesi olarak, klozet, duşkabin mevcuttur. Dairede doğalgaz yakıtlı, bireysel sistem petekli ısıtma kullanılmaktadır. Konu bina yaklaşık 5 yıldır kullanımdadır. Konu daire Ali Kemal USTA ikamet etmektedir. Kuzey, Doğu cepheli, D Blok, 4. kat, 17 bağımsız bölüm numaralı mesken yaklaşık balkon dahil brüt 137 m2, balkon hariç net 107 m2 alanlı olduğu belirlenmiştir. Taşınmaz 1. Sınıf konut yapılara girdiği, Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde olan yapının net alanı 107 m2 dir. Borçlunun hissesi 1/2 olmakla bu hissenin değeri 375.000,00 TL’dir.
Yüzölçümü : 5.562,77 m2
Arsa Payı : 1/2
Kıymeti : 375.000,00 TL
KDV Oranı : %1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 11/07/2023 - 14:02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 18/07/2023 - 14:02

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 07/08/2023 - 14:02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 14/08/2023 - 14:02

Satış şartları:

1- Birinci ve ikinci arttırma belirtilen gün ve saatler aralığında açık artırma suretiyle Elektronik Satış Portalı’nda (esatis.uyap.gov.tr) yapılacaktır. Bu artırmada Elektronik Satış Portalı’nda verilecek tekliflerin malın muhammen kıymetinin yüzde ellisi ile o malla güvence altına alınan ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından hangisi fazla ise bu miktarı ve ayrıca bu miktara ilave olarak paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi şartı ile ihale olunur.

2- Artırmaya katılabilmek için, mahcuzun muhammen kıymetinin yüzde onunu karşılayacak tutardaki nakit teminatın en geç artırma süresinin bitiminden önceki gün saat 23.30’a kadar satışı yapan icra dairesinin banka hesabına Elektronik Satış Portalı üzerinden yatırılması, gösterilecek teminatın, teminat mektubu olması hâlinde, artırmaya katılacaklar veya ilgili banka tarafından, en geç artırma süresinin bitiminden önceki iş günü mesai bitimine kadar satışa konu mahcuzun muhammen kıymetinin yüzde onunu karşılayacak tutarda kesin ve süresiz banka teminat mektubunun, satışı yapan icra dairesine elden veya sistem alt yapısı oluşturulduğu takdirde elektronik olarak tevdi edilmesi zorunludur.

3- Temsilci vasıtasıyla artırmaya katılacak kişilerin, temsilcileriyle birlikte en geç artırma süresinin bitiminden önceki iş günü mesai saati bitimine kadar satışı yapan icra dairesine müracaat etmeleri gerekmektedir. Ancak noterlerin, resmî dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dâhilinde ve usulüne göre verdikleri vekâletnameyi veya belgeyi bulunduran temsilcinin icra dairesine müracaatları yeterli olup bu şekilde ihaleye katılacakların teminat miktarını başvuru anında icra dairesi hesabına yatırmaları veya teminat mektubunu icra dairesine tevdi etmeleri zorunludur.

4- Hisseli satışın mümkün olduğu hâllerde açık artırma konusu malı belirli paylarla satın almak isteyen müşterek alıcıların, en geç artırma süresinin sona ermesinden önceki mesai bitimine kadar satışı yapan icra dairesine müracaat ederek hisse oranlarını ve artırmada adlarına pey sürecek hissedarı veya temsilciyi bildirmeleri gerekmektedir. Ancak noterlerin, resmî dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dâhilinde ve usulüne göre verdikleri vekâletnameyi veya belgeyi bulunduran hissedarın veya temsilcinin icra dairesine müracaatları yeterli olup bu şekilde ihaleye katılacakların teminat miktarını başvuru anında icra dairesi hesabına yatırmaları veya teminat mektubunu icra dairesine tevdi etmeleri zorunludur.

5- Satış talep ederek artırmaya katılmak isteyen alacaklıdan ve ortaklığın satış suretiyle giderilmesinde artırmaya katılmak isteyen pay sahibinin, en geç artırma süresinin sona ermesinden önceki iş günü mesai bitimine kadar satışı yapan icra dairesine müracaat etmeleri hâlinde alacak veya ortaklık payının teminatı karşıladığı miktar kadar kendilerinden teminat alınmaz, alacağın veya ortaklık payının teminata yeterli gelmemesi hâlinde eksik kısmın başvuru anında icra dairesi hesabına yatırılması veya teminat mektubunun icra dairesine tevdi edilmesi zorunludur.

6-Varsa ipotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbitesiyle on beş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerekmektedir. Aksi hâlde hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacak ve bu hususlar irtifak hakkı sahipleri için de geçerli olacaktır.

7- İhale alıcısının, satış bedelinin tamamını ihalenin gerçekleştiğine ilişkin tutanağın Elektronik Satış Portalı’nda ilan edildiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde icra dairesi hesabına ödemesi gerekmektedir.

8- İhale alıcısının en yüksek teklifi verip de süresi içinde ihale bedelini yatırmaması hâlinde, alınan teminat iade edilmeyip öncelikle satış masraflarından düşülmek üzere alacaklarına mahsuben hak sahiplerine ödenecektir.

9- Asgari ihale bedelinin teklif edilmemesi nedeniyle ihalenin yapılamaması veya en yüksek teklif verenin ihale bedelini yatırmaması sebebiyle ihalenin iptal edildiği hallerde, ikinci artırma ilk açık artırmadaki şartlar çerçevesinde tekrar yapılacaktır.

10- Satışa katılanlar bütün ekleriyle birlikte şartnameyi görmüş ve içeriğini kabul etmiş sayılırlar.

11- Malın tescil ve teslim işlemleri ihalenin kesinleşmesi üzerine yapılacaktır.

12-KDV, damga vergisi, tapu harç ve teslim masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (İcra ve İflâs Kanununun 206 ncı maddesinin birinci fıkrası ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 21 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki hükümleri mahfuzdur.)

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

ilan için

Editör: Cem Özer