TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/3 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, 4 Temmuz Mahallesi, 1129 Ada, 6 Parseldeki zemin kat 1 nolu bağımsız bölüm ana taşınmaz niteliği bahçeli altı katlı iki dükkanlı ondört daireli, bağımsız bölüm niteliği mesken olarak geçmektedir. Karamürsel İlçesinin mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında taşınmazın bulunduğu Imar adası Ayrık Yapı Nizamında (A-5) beş katlı yapı sahası olarak planlanmış olup, imar adasının bir kısmı ticari alan, tespite konu taşınmazın bulunduğu kısmı konut alanı olarak belirlenmiştir. Taşınmaz üzerine yapılacak binanın taba alanı kat sayısı (TAKS) zemin katta maksimum 0,40 olarak sınırlandırılmıştır. Taşınmaz için 1985 yılında inşaatruhsatı alınarak yapılan betonarme bir yapı bulunmaktadır. Merkezi yerde, ulaşımı kolay, cami okul, sağlık ocağına yakındır. Doğal gazlıdır, daire kapısı çeliktir. Brüt inşaat alanı 93,15 m2 net kullanım alanı 86 m2 dir. Ortak kullanım alanı toplamı 124,87 m2 dir. 1999 depremi sonrasında orta hasarlı duruma gelmiş, akabinde güçlendirme işlemi yapılmıştır., 469,59 m2 yüzölçümlü taşınmaz Dört Temmuz Mah. 1129 Ada, 6 Parseldeki 1 Nolu Bağımsız Bölüm Karamürsel / KOCAELİ adresindir.

Adresi : Dört Temmuz Mah. 1129 Ada, 6 Parseldeki 1 Nolu Bağımsız Bölüm. Karamürsel / KOCAELİ
Yüzölçümü : 469,59 m2 (Ana taşınmaz)
İmar Durumu :Karamürsel İlçesinin mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında taşınmazın bulunduğu Imar adası Ayrık Yapı Nizamında (A-5) beş katlı yapı sahası olarak planlanmış olup, imar adasının bir kısmı ticari alan, tespite konu taşınmazın bulunduğu kısmı konut alanı olarak belirlenmiştir. Taşınmaz üzerine yapılacak binanın taba alanı kat sayısı (TAKS) zemin katta maksimum 0,40 olarak sınırlandırılmıştır
Kıymeti : 562.725,14 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki gibidir.Hisse bazlı icrai haciz vardır, riskli yapı şerhi vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 29/06/2023 - 10:25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/07/2023 - 10:25
2.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 24/07/2023 - 10:25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 31/07/2023 - 10:2522/05/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

ilan için

Editör: Cem Özer