TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/560 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, ÖRCÜN Ş. Mahalle/Köy, 494 Ada, 8 Parsel, Zemin -1-Çatı Katı, Bağ.Böl.No:36

Adresi : Topçular Mahallesi Adanan Kahveci Caddesi Çağlar Sitesi No:124/36
Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 10.678 m2
Arsa Payı : 1/45
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında, Ayrık Nizam, 2 katlı,TAKS=0.30 ve KAKS=0.60 olmak üzere, Konut Alanında kaldığı belirlenmiştir.
Kıymeti : 1.100.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında olduğu gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 27/06/2023 - 14:10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/07/2023 - 14:10
2.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 20/07/2023 - 14:10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/07/2023 - 14:1018/05/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

ilan için

Editör: Cem Özer