TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/5898 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Darıca İlçe, DARICA Ş. Mahalle/Köy, 425 Ada, 5 Parsel, 1 KAT 2 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM
Taşınmaza ait dosyada bulunan tapu kayıt örneğine göre taşınmazın Kocaeli ili, Darıca ilçesi, Darıca Ş. Mahallesi, 425 Ada, 263m2 yüzölçümlü ana taşınmaz niteliği arsa vasıflı 5 nolu parselde, 70/263 arsa paylı , 1. Kat 2 No lu meskenin tamamı (1/1) hissesi
Kıymet Takdirine esas olan taşınmaz Kocaeli ili, Darıca ilçesi, Darıca Ş. Mahallesi, 425 Ada 5 nolu parsel sayılı 263m2 yüzölçümlü arsa vasıflı ana taşınmaz üzerinde 70/263 arsa pay/paydalı, Zemin, 1.ve 2.Normal kat ve çatı arası kattan oluşan 3 katlı betonarme binanın; 1. kat, (2) no lu çelik kapılı meskenidir.

Belediyeden dosyası incelendi. Dairede; 1 Salon, 3 Yatak odası, 1 Banyo-tuvalet, 1 Mutfak, 1Antre, 3 adet balkonu bulunmaktadır. Binada her katta 1 daire bulunmaktadır, kattaki daireler aynı plandadır. Binada asansör mevcut değildir. Dairenin dış doğramaları plastik ısı camlı ve doğalgaz kombi ısıtmalıdır. Dairenin genel brüt inşaat alanı 116 m2 , bürüt alan 105 m2, net kullanım 80 m2'dir. Bina yaşı 7' dir. Dairenin bulunduğu binanın belediye arşivinden 22/10/2015 yılında ruhsat aldığı görülmüştür.

Adresi : Kocaeli İli Darıca İlçesi Darıca Ş. Mahallesi 425 Ada 5 Parsel 1. Kat 2 Nolu Bağımsız Bölüm Darıca/ KOCAELİ
Yüzölçümü : 263 m2
Arsa Payı : 70/263
İmar Durumu: 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında, Kısmen Konut Alanında, Kısmen Ticaret Alanında kalmaktadır. TASK:0.40 ,KASK:1.2
Kıymeti : 1.278.632,24 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Beyan: Yönetim Planı: 27/09/2017

Artırma Bilgileri

1.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 05/07/2023 - 10:08
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 12/07/2023 - 10:08
2.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 01/08/2023 - 10:08
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 08/08/2023 - 10:0823/05/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

ilan için

Editör: Cem Özer