TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/175 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Taşınmazın ilgili imar paftası incelendiğinde taşınmazın belediye sınırları içerisinde, imar planı dışında, arsa niteliği kazanmamış yerlerden olduğu ve belediye hizmetlerinden yararlanmadığı tespit edilmiştir. Belirtilen nedenlerden dolayı kıymet taktirine konu taşınmaz tarım arazisidir. Toprak yapısı: Yapılan incelemelere göre killi-tınlı tekstürde, 2. sınıf tarım arazisidir. Organik madde oranı normal, potasça iyi, fosforca fakir topraklardandır. Ulaşım durumu normal şekilde toprak yoldan sağlanan taşınmaz, Musabeyli İlçe merkezine 12 km, Kızıl kent köy merkezine 2 km mesafededir. Tarımsal durumu: Taşınmaz tapu kayıtlarında tarla vasfında belirtilmiş olup, halihazırda kuru koşullarda tarla olarak kullanıldığı ve üzerinde arpa ekili olduğu görülmüş olup, toprak yapısı incelendiğinde arpa tarımı için elverişli olduğu tespit edilmiştir. Eğimi %2-3 civarında, killi-tınlı toprak yapısına sahip, hafif taşlı yapıda, makineli tarıma elverişli kültürel bakımlarının ve toprak işlemesinin yapıldığı görülmüştür. DİKKAT:TAŞINMAZIN TOPLAM YÜZ ÖLÇÜMÜ 18.083,55 M2 OLUP, BORÇLUNUN 3/40 HİSSESİNE KARIŞLIK GELEN 1.356,27 M2 LİK KISMI SATILACAKTIR.

Adresi : Kilis İli, Musabeyli İlçesi, Kızıl kent Köyü, Kör pınar Mevkii, 117 Ada, 56 Parsel Musabeyli / KİLİS
Yüzölçümü : 18.083,55 m2
Arsa Payı : 3/40
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 27.125,00 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi olup, tapu kaydı dosyamızdan incelenebilir

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 05/07/2023 - 10:15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 12/07/2023 - 10:15

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 08/08/2023 - 10:15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 15/08/2023 - 10:15

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Taşınmazın ilgili imar paftası incelendiğinde taşınmazın belediye sınırları içerisinde, imar planı dışında, arsa niteliği kazanmamış yerlerden olduğu ve belediye hizmetlerinden yararlanmadığı tespit edilmiştir.Belirtilen nedenlerden dolayı kıymet taktirine konu taşınmaz tarım arazisidir.Toprak yapısı: Yapılan incelemelere göre killi-tınlı tekstürde, 2. sınıf tarım arazisidir.Organik madde oranı normal,potasça iyi, fosforca fakir topraklardandır.Ulaşım durumu normal şekilde toprak yoldan sağlanan taşınmaz, Musabeyli İlçe merkezine 12 km, Kızılkent köy merkezine 2 km mesafededir.Tarımsal durumu:Taşınmaz tapu kayıtlarında tarla vasfında belirtilmiş olup, halihazırda üzerinde 15-16 yaşlarında bağ omcaları ile 30-35 yaşlarında zeytin ağaçlarının dikili olduğu görülmüş olup, toprak yapısı incelendiğinde bağ ve zeytin tarımı için elverişli olduğu tespit edilmiştir.Eğimi %5-6 civarında, killi-tınlı toprak yapısına sahip, hafif taşlı yapıda, makineli tarıma elverişli kültürel bakımlarının ve toprak işlemesinin yapıldığı görülmüştür.DİKKAT:TAŞINMAZIN TOPLAM YÜZ ÖLÇÜMÜ 15.936,97 M2 OLUP, BORÇLUNUN 3/40 HİSSESİNE KARIŞLIK GELEN 1.195,27 M2 LİK KISMI SATILACAKTIR.

Adresi : Kilis İli, Musabeyli İlçesi, Kızılkent Köyü, Çürükkaya Mevkii, 119 Ada, 84 Parsel Musabeyli / KİLİS
Yüzölçümü : 15.936,97 m2
Arsa Payı : 3/40
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 35.858,00 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi olup, tapu kaydı dosyamızdan incelenebilir

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 05/07/2023 - 10:35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 12/07/2023 - 10:35

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 08/08/2023 - 10:35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 15/08/2023 - 10:35

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :, Taşınmazın ilgili imar paftası incelendiğinde taşınmazın belediye sınırları içerisinde, imar planı dışında, arsa niteliği kazanmamış yerlerden olduğu ve belediye hizmetlerinden yararlanmadığı tespit edilmiştir.Belirtilen nedenlerden dolayı kıymet taktirine konu taşınmaz tarım arazisidir.Toprak yapısı: Yapılan incelemelere göre killi-tınlı tekstürde, 2. sınıf tarım arazisidir.Organik madde oranı normal,potasça iyi, fosforca fakir topraklardandır.Ulaşım durumu iyi asfalt yoldan sağlanan taşınmaz, Kızılkent köyü asfalt yoluna bitişik, Musabeyli ilçe merkezine 10 km, Kızılkent köy merkezine bitişik mesafededir.Taşınmaz tapu kayıtlarında tarla vasfında belirtilmiş olup, halihazırda kuru koşullarda tarla olarak kullanıldığı ve üzerinde arpa ekili olduğu görülmüş olup, toprak yapısı incelendiğinde arpa tarımı için elverişli olduğu tespit edilmiştir.Eğimi %1-2 civarında, killi-tınlı toprak yapısına sahip, hafif taşlı yapıda, makineli tarıma elverişli kültürel bakımlarının ve toprak işlemesinin yapıldığı görülmüştür.DİKKAT:TAŞINMAZIN TOPLAM YÜZ ÖLÇÜMÜ 1.667,62 M2 OLUP, BORÇLUNUN 3/40 HİSSESİNE KARIŞLIK GELEN 125,07 M2 LİK KISMI SATILACAKTIR.

Adresi : Kilis İli, Musabeyli İlçesi,Kızılkent Köyü, Başpınarı Mevkii, 110 Ada, 35 Parsel Musabeyli / KİLİS
Yüzölçümü : 1.667,62 m2
Arsa Payı : 3/40
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 6.253,00 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi olup, tapu kaydı dosyamızdan incelenebilir

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 05/07/2023 - 11:05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 12/07/2023 - 11:05

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 08/08/2023 - 11:05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 15/08/2023 - 11:05

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Taşınmazın ilgili imar paftası incelendiğinde taşınmazın belediye sınırları içerisinde, imar planı dışında, arsa niteliği kazanmamış yerlerden olduğu ve belediye hizmetlerinden yararlanmadığı tespit edilmiştir.Belirtilen nedenlerden dolayı kıymet taktirine konu taşınmaz tarım arazisidir.Toprak yapısı: Yapılan incelemelere göre killi-tınlı tekstürde, 2. sınıf tarım arazisidir.Organik madde oranı normal,potasça iyi, fosforca fakir topraklardandır.Ulaşım durumu iyi asfalt yoldan sağlanan taşınmaz,Kızılkent köyü asfalt yoluna bitişik, Musabeyli İlçe merkezine 10 km, Kızılkent Köy merkezine bitişik mesafededir.Taşınmaz tapu kayıtlarında ZEYTİNLİK vasfında belirtilmiş olup, halihazırda üzerinde 50-60 yaşlarında zeytin ağaçlarının dikili olduğu görülmüş olup, toprak yapısı incelendiğinde zeytin tarımı için elverişli olduğu tespit edilmiştir.Eğimi %2-3 civarında, killi-tınlı toprak yapısına sahip, hafif taşlı yapıda, makineli tarıma elverişli kültürel bakımlarının ve toprak işlemesinin yapıldığı görülmüştür.DİKKAT:TAŞINMAZIN TOPLAM YÜZ ÖLÇÜMÜ 7.203,42 M2 OLUP, BORÇLUNUN 3/40 HİSSESİNE KARIŞLIK GELEN 540,26 M2 LİK KISMI SATILACAKTIR.

Adresi : Kilis İli, Musabeyli İlçesi, Kızılkent Köyü, Başpınar Mevkii, 110 Ada,15 Parsel Musabeyli / KİLİS
Yüzölçümü : 7.203,42 m2
Arsa Payı : 3/40
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 27.012,00 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi olup, tapu kaydı dosyamızdan incelenebilir

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 05/07/2023 - 11:35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 12/07/2023 - 11:35

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 08/08/2023 - 11:35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 15/08/2023 - 11:35

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

ilan için

Editör: Cem Özer