Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İzmir eski Şube Başkanı Doktor Ergün Demir, bundan bir ay önce geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Vakitsiz kaybettikleri meslektaşlarını unutmayan İzmir Tabip Odası, sendikal mücadelenin her zaman ön saflarında yer alan Ergün'ü anacak. İzmir Tabip Odası konferans salonunda 18 Kasım Cumartesi günü Dr. Ergün Demir için anma töreni düzenlenecek. Yüzlerce kişinin cem evinden sonsuzluğa uğurladığı Ergün, bir kez de daha meslektaşları tarafından yadedilecek.

erg

Doktor Ergün Demir kimdir?

1964 Elazığ doğumlu olan Demir, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuydu. 2002 ila 2011 yılları arası SES İzmir Şube Başkanlığı görevini yürüten Demir, İzmir Tabip Odası üyesi. Tüm Sağlık Sen sürecinde de aktif rol alan Demir, sağlıkta dönüşüm politikası başta olmak üzere sağlık hakkı konusunda bir çok çalışma yürüttü. Halkın sağlık hakkı için mücadele veren Demir, aynı zamanda mültecilerin sağlık hakkı için de mücadele etti. İnsan hakları savunucusu olan Demir’in çeşitli yayınlarda yazıları ve kitapları da bulunuyor. Demir, halkın ücretsiz, nitelikli, devlet eliyle yürütülen bir sağlık sisteminde hizmet alma hakkını ömrü boyunca savunan; hekimlerin ve sağlık çalışanlarının özlük hakları ve çalışma koşullarının iyileştirilme mücadelesinin her zaman ön saflarında yer almış bir hekimdi. Ergün, sağlığı paralı hale getirme gayesiyle çıkarılan yasaları halkın anlayacağı dile çevirmesiyle de tanınıyor. Son olarak İstanbul Tabip Odası için Dr. Güray Kılıç'la birlikte “Sağlıkta Dönüşümün 20. Yılında Sağlık Hizmetlerinden yararlanma Şartları, Gerçekler ve Haklarımız” kitabını hazırlamıştı.

İzmir’de oto galeriyi kurşunlayan 4 kişi tutuklandı İzmir’de oto galeriyi kurşunlayan 4 kişi tutuklandı

Kaynak: Haber Merkezi