TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/160 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İzmir İli, Tire İlçesi, Başköy Mah., Köyiçi mevkii,121 ada 20 parsel sayılı 51.43 m2 yüzölçümünde Kargir İki Katlı ev niteliğindeki taşınmaz borçlu adına 1/2 hisse oranında kayıtlıdır. Taşınmaz Başköy Mahallesi meskun yerleşim alanı içinde köy meydanına 110 m mesafede kısmen alt yapısı mevcut, ulaşım imkanı bulunan Belediye hizmetlerinden faydalanılan bir bölgede bulunmaktadır. Taşınmaz dikdörtgen arazi sınırlarına sahip, az eğimli. parselin tamamına oturmuş,1980 li yıllarda yapıldığı tahmin edilen yığma tarzda yapılmış çatı katı teras olarak kullanılan yapının 1. katı mesken olarak kullanılmaktadır. Yapının dış cehhesi boyalı, dış doğramaları pvc doğrama, depo kapısı demir malzemeden yapılıdır. Borçlunun hissesi 1/2 'dir.
İmar Durumu : Kırsal yerleşim alanı içinde kalmaktadır.
Kıymeti : 74.882,08 TL( Tire İcra Hukuk Mahkemesi 2021/172 Esas sayılı ilamı gereğince)
KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 12/07/2023 - 10:35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 19/07/2023 - 10:35
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 15/08/2023 - 10:35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 22/08/2023 - 10:35
18/05/2023 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

ilan için

Editör: Cem Özer