TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/12 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

BİLİRKİŞİ RAPORUNDA:

Satışa konu TaşınmazYatak odası (38,68 m2), Özel Banyo (3,98 m2), Oda (12,00 m2), Sandık odası ( 4,56 m2), Banyo ( 6,08 m2),Hol (5,60 m2), Antre (4,34 m2), Mutfak (10,03 m2), Salon (50,35 m2), Balkon (7,42 m2) Net alanlı hacimlerden ibaretolup toplamda 143,34 m2 net alanlıdır. Dairenin yer aldığı apartman güneyinde Mitatpaşa caddesi Kuzeyinde Mustafa Kemal Sahil Bulvarı ve Bulvar kenarındaki çevre düzenlemelerine cephelidir. Cepheli olduğu caddeler İzmir ulaşımının ana arterleri olup toplu taşıma araçlarının güzergahıdır. Taşınmaz Namık Kemal İlk Öğretim Okuluna 125 m. Mitatpaşa Meslekve Teknik AnadoluLisesineyaklaşık 350 m. Vecdi Gönül Anadolu Lisesine 440 m. Necatibey İlk Öğretim Okuluna 475 m. Özel Türk Okullarına yaklaşık 500 m. Hakimiyeti Milliye İlk Öğretim Okuluna yaklaşık 725 m. Direk uzaklıkta bulunan konuma sahiptir. Mevcut Merkezi konumu ile ulaşım ve taşıma imkanlarının çok iyi durumda olduğu belirlenmiştir.

Taşınmaz civarındaki yoğun yapılaşma ve otopark alanlarının yetersizliği nedeni ile bölgede büyük otopark sıkıntısı yaşandığı görülmüştür. Taşınmaz Mustafa Kemal Sahil Bulvarına cepheli olup bu kısımda deniz manzarasımevcuttur. Mustafa Kemal Sahil Bulvarında tramvay hattı mevcuttur. Taşınmazın cepheli olduğu Mitatpaşa Caddesi üzerinde zemin katların işyeri dükkan olarak kullanıldığı görülmüştür. Taşınmazın günübirlik ihtiyaçların kolaylıkla karşılanabileceği bir konumda yer almakta olduğu, eğitim,sağlık,sosyo kültürel alanlara yakın ve kolay ulaşılabilir konumda yer almaktadır. Daire Mitatpaşa Caddesindeki girişe göre 1. Bodrum katta yer almakta olup Mustafa Kemal Sahil Bulvarına cepheli kısımda 1. Kat Yüksekliğinde yer almaktadır. .olarak bildirilmiştir

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Konak İlçe, KÖPRÜ Mahalle Tramvay Caddesi Mevkii, 6502 Ada, 1 Parsel, bodrum kat 2 no lu bağımsız bölüm, Bağımsız Bölüm Nitelik Mesken

Adresi : Çankaya Mahallesi Mithatpaşa Caddesi No.702 D.2 Konak / İZMİR
Yüzölçümü : 240,77 m2
Arsa Payı : 190/1857
İmar Durumu : İnşaat tarzı 1/1000 ölçekliüçkuyular-Hatay-Bayramyeri Uygulama İmar Planında "B-7" Bitişik nizamda 7 kat yapılaşma koşullu "KTI"Zemin+1. Kat Tercihli Üst Katlar Konut Alanında Kalmaktadır. 2 Nolu parsel ile Tevhitİfrazıve imar hattının tahakkuku gerekmektedir. Ayrıca Hatay Bölgesi Mevcut Plandaki durumu korunacak alanlar (K) sınırı içinde kalmaktadır.
Kıymeti : 3.750.000,00 TL
KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler:1- Hacizlidir
2-6785 Sayılıİmar Kanununun 11. Maddesi Mucibince Şerh 27/06/1960 tarih 2647 Yevmiye nolu şerh vardır.
3-Kesinleşmemiş Mahkeme Kararı vardır (İzmir 14 asliye Hukuk Mahkemesinin 27/04/2022 tarih ve 2021/94 Esas sayılı mahkeme müzekkeresi yazısı ile) 27/04/2022 tarih ve 18370 yevmiye nolu şerhi olup bu şerh ile ilgili izmir 14. Asliye Hukuk Mahkemesinin 19/04/2023 tarih ve 2021/94 Esas sayılı cevap yazılarında (Mahkememiz dosyasında tapu müdürlüğüne yazılan 27/04/2022 tarihli yazı İİK.nun28. Maddesi uyarınca mahkeme hüküm özetinin tapuya bildirilmesine dair bir yazı olup tedbir niteliği taşımadığı bildirilmiştir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 28/06/2023 - 10:07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 05/07/2023 - 10:07

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 26/07/2023 - 10:07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 02/08/2023 - 10:07

12/05/2023(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

ilan için

Editör: Cem Özer