TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/818 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Bilgileri : İzmir İli, Dikili İlçesi, Gazipaşa Mahallesi, 223 Ada 12 Parsel, 639,15m2 Yüzölçümlü, Arsa Ana Taşınmaz Nitelikli, İkinci Kat, 28 Bağımsız Bölüm Nolu, 64/1532 Arsa Pay/Paydalı, Dubleks Mesken Bağımsız Bölüm Nitelikli olarak tapuda kayıtlı taşınmazdır.
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz taşınmazın bulunduğu bina, Dikili ilçe merkezinin güneyinde, Gazipaşa mahallesinin kuzey sınırına yakın olan merkezi bir bölgede bulunmakta olup, taşınmaz önemli merkezlere, kuş uçuşu olarak yaklaşık; Denize 120 m,Dikili Limanına 300 m, Dikili Devlet Hastanesine 500 m, Dikili Belediyesine 1.150 m, Dikili Otogarına 1.500 m, mesafede konumlanmıştır.

Satışa konu konu taşınmazın bulunduğu, 3 kata imarlı, eğimli bir arazi üzerine bulunan, Gazipaşa Mahallesi, 223 ada, 12 parsel numaralı taşınmaz üzerine inşa edilmiş olan bina, 2. Bodrum Kat, (5 adet mesken vasıflı bağımsız bölüm + 1 adet sığınak + 1 adet kapıcı dairesi mevcut durumda iş yeri) 1. Bodrum Kat, (6 adet mesken vasıflı bağımsız bölüm) Zemin Kat, (6 adet mesken vasıflı bağımsız bölüm) 1. Kat, (6 adet mesken vasıflı bağımsız bölüm) 2. Kat (8 adet mesken vasıflı, Çatı Arası bağlantılı dubleks bağımsız bölüm) olmak üzere, bodrum katlarla birlikte 5 kat + Çatı Arası Katı olarak inşa edilmiş olup, 23 adetmesken vasıflı bağımsız bölüm, 8 adet mesken vasıflı, Çatı Arası bağlantılı dubleks bağımsız bölüm bulunmakta olup, satışa konu taşınmaz, 2. Katta bulunan Çatı Arası bağlantılı 28 numaralı mesken vasıflı dubleks bağımsız bölümdür.

Satışa konu taşınmaz Dikili, Gazipaşa mahallesi 16 sokak No:19 adresindeki yaklaşık 10 yıllık binanın, 2. Kat 28nolu Çatı Arası bağlantılı dubleks mesken vasfındaki bağımsız bölüm olan taşınmazın, onaylı mimari projesinden alınan ölçülere göre; 2. Kattaki bölümünde; salon: 26,98m2, oda: 14,46m2, banyo: 3,19m2, hol:5,57m2, balkon: 6,10m2, olmak üzere2. Katta toplam 56,30 m2;Çatı Arası bölümünde; oda: 20,33 m2, oda: 13,12m2, hol: 2,00m2, banyo: 5,50 m2;teras:9,32m2 olmak üzere Çatı Arasında toplam 50,27m2 olup, taşınmaz 3 oda + 1 salon olan taşınmazın toplam net kullanım alanı 106,57 m2 olarak görünmekte ve taşınmazın brüt inşaat alanı yaklaşık 123,00 m2 olarak hesaplanmıştır.

Adresi : Gazipaşa Mahallesi 16. Sokak No: 19 D: 28 Dikili /İzmir
Yüzölçümü : 639,15 m2
Arsa Payı : 64/1532
İmar Durumu: Dikili Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 05/05/2023 tarih ve E­86396801­640­50676 sayılı yazısı ile taşınmazın 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Kitle Nizam, 3 Kat, Konut Alanı olarak planlı olduğu, taşınmaz içerisinde 2 adet kitle bulunmakta olduğu bildirilmiştir.
Kıymeti : 2.250.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Satışa konu taşınmazın beyanlar hanesinde "Beyan Yönetim Planı: 11/10/2011 14/10/2011 tarih ve 7435 Yevmiye " şerhi mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 07/07/2023 - 11:10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 14/07/2023 - 11:10

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 08/08/2023 - 11:10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 15/08/2023 - 11:10

23/05/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

ilan için

Editör: Cem Özer