TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/390 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, bulunduğu yer, kıymeti ve önemli özellikleri:

Özellikleri : İzmir İli, Çeşme İlçesi, Ilıca mahallesi, Punta Mevkii , 7746 ada, 1 numaralı parselde kayıtlI 756,00 metre kare yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazda 1/2 arsa paylı zemin + üst kat, 2 bağımsız bölüm numaralı dubleks meskenin tam payı satışa çıkartılmıştır.

Alanı 150 m2, Paşa limanı mevkiinde 5423 sokak ve 5430 sokakları köşesindeki parsel üzerinde yapılmış olan ikiz dubleks meskenlerden 5423 sokağa cepheli olan meskendir. Açık adresi 5423 sokak no:23 Ardıç Mahallesi/Çeşme dir. Üç tarafı bahçeli ve çim kaplı olan meskenin ön cephesinde diğer mesken ile ortak kullanımlı yüzme havuzu bulunmaktadır. 31.12.1997 tarihli inşaat ruhsatı ile yapılmış olan meskene 31.12.2002 tarihinde yapı kullanma izni alınmıştır. İnşaat ruhsatına göre 149 metre kare kullanım alanı bulunan dubleks mesken balkonları ve terasları ile birlikte yaklaşık 200 metre kare kullanım alanına sahiptir. Yan cepheden girişi olan meskenin giriş kapısı çelik kapı olup zemin katında salon, mutfak , banyo ve tuvalet , ön ve arka cephelerde terasları bulunmaktadır.

Teraslar mermer kaplı olup üzeri kiremit kaplamalı ahşap pergolelidir. Dubleks meskenin üst katında biri ebeveyn banyolu 3 adet oda, genel banyo tuvalet, ön ve arka cephelerinde balkonları bulunmaktadır. Balkonlar demir korkulukludur. Dış doğramalar Pvc doğrama olup storları bulunmaktadır. Parsel etrafı Alaçatı taşı kaplamalı duvarlı olup duvar üzerleri dekoratif panel çitlidir. Çeşme'nin tercih edilen bölgelerinden Paşa limanında ve denize yakın konumda olan taşınmaz Çeşme merkeze 13 kilometre uzaklıktadır. Belediye imkanlarından yararlanmakta olan taşınmaza ulaşım kolaydır. İİK'nun 127.maddesi uyarınca tebliğ yapılamayan ilgililer yönünden gazetede veya elektronik ortamda yapılan ilanın satış ilanı tebliği yerine kaim kabul edilmesine, (Tespitler bilirkişi raporundan yapılmıştır.)

Adresi : Ardıç Mahallesi 5423 Sokak No:23 Çeşme / İZMİR
Yüzölçümü : 756 m2
Arsa Payı : 1/2
İmar Durumu: Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik müdürlüğünün 09.09.2022 tarihli imar durumu belgesine göre söz konusu parsel İmar planında konut alanında kalmaktadır. Bina cephesi 7 metreden az olamaz. Parselde en fazla 2 bağımsız bölüm yapılabilir. Gelişme alanındadır. İnşaat nizamı Ayrık , nispeti taks: 0.20, kaks:0,4, kat yüksekliği: 6.80 Metre Ön bahçe mesafesi 7 metre, komşu mesafeler 4 metre, arka bahçe mesafesi 5 metre, kat adedi ikidir.
Kıymeti : 15.000.000,00 TL
KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf
Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 19/07/2023 - 10:01
Bitiş Tarih ve Saati : 26/07/2023 - 10:01

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 21/08/2023 - 10:01
Bitiş Tarih ve Saati : 28/08/2023 - 10:01

18/05/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

detay için

Editör: Cem Özer