Mardin Ömerli'de icradan satılık 2 katlı kargir ev Mardin Ömerli'de icradan satılık 2 katlı kargir ev

İzmir Bornova'da 1.337.500 TL değerinde 430 m² arsa ve üstündeki yapı icradan satılıyor.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/1024 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE;
TAPU KAYDI: Bornova İlçesi, Çamdibi Mahallesi, 9034 ada, 1 parsel, 430,00m² miktarlı Arsa vasıflı ana taşınmazın 1/4 hissesi 14.08.2015 tarih, 16647 yevmiye numarası ile borçlu adına kayıtlıdır.
ADRESİ: Gaziosmanpaşa Mahallesi, 5227 Sokak, No:58, Bornova/İZMİR adresinde yer almaktadır.
İMAR DURUMU: Bornova Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 05.08.2022 tarihli yazı ekindeki İmar Durum Belgesinde; Söz konusu parsel; 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Bitişik Nizam, 4 (DÖRT) Kat, Konut Alanında kalmaktadır; 03.06.2021 tarihli İ.B. B. İmar Yönetmeliği Hükümlerine tabidir denmektedir.
ANA GAYRİMENKULÜN KONUMU: Bölge ticari+iskân amaçlı gelişim göstermiş olup, bölgede caddelere ve caddelere yakın ara sokaklara cepheli parsellerde giriş katları muhtelif sektörlerde faaliyet gösteren işyerleri, normal katları genellikle orta gelir grubu tarafından konut, kısmi olarak ofis/büro amaçlı kullanılan, 3-4 katlı apartman tipi yapılar bulunmaktadır. Bölgenin belediye hizmetleri ve sosyal donatı alanları tam olup, toplu taşıma araçları ile ulaşım imkânı bulunmaktadır. Dava konusu taşınmazın bulunduğu parsel bölgenin ana ulaşım ve ticari arteri durumundaki 5227 Sokağa cepheli olup, Sağlık Ocağına 80m, Kamil Tunca Caddesine 160m, Çamdibi Kapalı Pazar Alanına 230m kuş uçuşu mesafede yer almaktadır.
RESMİ KURUM İNCELEMELERİ: Dosyasında mevcut Bornova Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 05.08.2022 tarihli yazı ekindeki 08.10.1970 tarihli Yapı Ruhsatı eki mimari projeye göre parsel üzerinde zemin katı 200m2, 1. Katı 70m2 olmak üzere toplam 270m2 inşaat alanlı, yığma tuğla inşaat tekniği ile inşa edilmiş bir adet bina bulunmaktadır. Mahallen yapılan incelemede parsel üzerinde 350m2 zemin oturumlu, 2 katlı ve betonarme karkas yapı tarzında inşa edilmiş bir adet bina olduğu gözlemlenmiş olup parsel üzerindeki yapının Ruhsatsız olduğu kanaati oluşmuştur.
Zeminde yapılan incelemede dava konusu taşınmazın yaklaşık 8-10 yıllık olduğu kanaati oluşmuştur. 02.12.1982 Gün ve 17886 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan aşınma paylarına ilişkin oranları gösteren cetvele göre %10 yıpranması bulunduğu hesaplamalarda dikkate alınmıştır.
Deprem Hasar Notu: Konu, uzmanlık alanımız olmamakla birlikte çıplak gözle yapılan incelemede depremle ilgili bir hasar görülmemiş olup, ÇŞB web sitesinde Hasar Tespit Sorgulama sayfasında (https://hasartespit.csb.gov.tr) yapılan araştırmada bina üzerinde herhangi bir hasar kaydına rastlanmamıştır. Konu uzmanlık alanımız olmadığından, taşınmazda herhangi bir deprem hasarı olup olmadığının veya yönetmeliklere göre yeterliliğinin konunun uzmanları tarafından yapılacak olan tetkik ve deneylerle kesinlik kazanacağı muhakkaktır.
TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ: 9034 ada, 1 nolu taşınmaz, 430,00m2 yüzölçümlü parsel üzerinde bitişik nizamda ve betonarme karkas yapı tarzında, 3A yapı sınıfında inşa edilmiş, iki katlı bir adet binadır. Keşif tarihinde kiracı Birleşik Mağazalar A.Ş. (BİM) tarafından market olarak işletilen taşınmaz, mağaza müdürü Ersin BIYIKLI eşliğinde incelenmiştir. Mahallen yapılan incelemeye göre konu mülkün zemin ve 1. Katlarının her biri 350m2 olmak üzere toplam 700m2 kullanım alanlıdır. Taşınmaz içinde kullanım amacına uygun olarak market alanı, çeşitli büyüklüklerde ofis ve dinlenme odaları, mutfak, depo ve wc alanları oluşturulduğu gözlemlenmiştir.Giriş kat zemini mermer, normal kat zemini seramik kaplı olup, duvarlar plastik boya ile boyalıdır. Binanın 5227 Sokağa yaklaşık 12m eninde ve ~6,5m yüksekliğinde cephesi bulunmaktadır. Binanın çatısı oluklu saç ile kaplıdır. Taşınmazın elektrikli cihazlarla ısıtıldığı beyan edilmiştir.
KAYDINDAKİ ŞERHLER: TAPU KAYDINDAKİ GİBİ OLUP, TAŞINMAZ TAKYİDATINDA MEVCUT BULUNAN 07/05/1969 TARİH VE 1099 YEVMİYE NOLU A.M: ETİBANK GN MD LEHİNE 40960 M²LİK SAHADA HAVAİ İRTİFAK HAKKI ŞERHİ İLE BİRLİKTE TESCİL İŞLEMİ YAPILACAKTIR.
Adresi : Gaziosmanpaşa Mahallesi, 5227 Sokak, No:58, Bornova/İzmir Bornova / İZMİR
Yüzölçümü : 107,50 m2
Kıymeti : 1.337.500,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDAKİ GİBİ OLUP, TAŞINMAZ TAKYİDATINDA MEVCUT BULUNAN 07/05/1969 TARİH VE 1099 YEVMİYE NOLU A.M: ETİBANK GN MD LEHİNE 40960 M²LİK SAHADA HAVAİ İRTİFAK HAKKI ŞERHİ İLE BİRLİKTE TESCİL İŞLEMİ YAPILACAKTIR.

ilan için

Kaynak: İLAN.GOV.TR