İLAN
İZMİR 9. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/587
KARAR NO : 2023/601
Davacı AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI vekili tarafından davalı ZARİFA ABDYRASHIDOVA aleyhine mahkememizde açılan Velayetin kaldırılması davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
HÜKÜM :
1-Davanın KABULÜ İLE;
ZARİFA ABDYRASHIDOVA'nın,
Türkmenistan uyruklu 12/10/2019 doğumlu, 99144445976 yabancı kimlik numaralı CASUR ABDYRASHIDOVA üzerindeki VELAYETİNİN, TMK 348. maddesi uyarınca KALDIRILMASINA,
2-Küçüğün evlat edindirilmesinde ana-babasının rızasının aranmamasına, karar verilmiştir.
Davalı ZARİFA ABDYRASHIDOVA'ya mahkeme kararının,
Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 11/09/2023

Editör: Kazim Bozkurt