TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

 Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/891 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Tuzla İlçe, AYDINLI Mahalle, DURHASAN Mevkii, 5908 Ada, 8 Parsel, Borçlu firmanın taşınmazdaki 48/100 hissesi satılıktır.

Ana Taşınmaz Özellikleri:

Parsel geometrik açıdan beşgen bir şekle sahip olup , 7.463,74 m2 yüzölçümlü olan arazi kısmen eğimli bir yapıdadır. Parselin üzerinde yerinde betonarme ve çelik konstrüksiyonlu yapılar ve bu yapılar içinde insan asansörü 6 istasyonlu, yük asansörü 4 istasyonlu (aktif olmayıp çalışmaz vaziyette), fotoselli yana sürgülü cam kapı, dış bahçe kapısı otomatik ferforje 14 metre , endüstriyel kapı kepenk sistemi 7,75 x 2,75 metre ve parsel üzerinde boş alanlar yer almaktadır.

Parsel üzerindeki yapılar toplamda yaklaşık 4 adet olup parsel ile ilgili projelere göre bahse konu yapılar ,Ana Bina, A, B ve C Blok olarak isimlendirilmiştir. Bu yapılardan ana bina olarak isimlendirilen yapının 26.03.1999 tarih 99/0023 sayılı mimari projeye, 15.04.1999 tarih bila sayılı ruhsata ve 29.09.2003 tarih 32 sayılı iskan belgesine (2+5=7 Kat, 7.166,09 m2 inşaat alanı 3B yapı sınıfı)sahip olduğu İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi arşivinden öğrenilmiştir.

Yapı, parselin kuzeydoğu cephesinde konumludur. Yapı, yasal belgelerinde ve yerinde 2 bodrum, zemin, 4 normal kat olmak üzere toplamda 7 katlı, 7.166.09 m2 inşaat alanlıdır. Yapının 2.bodrum katı 1.844,20 m2 inşaat alanlı olup kapalı otopark, ortak depo, kazan dairesi, ortak alan hacimlerinden, 1.bodrum katı 1.786,57 m2 inşaat alanlı olup depo, sığınak, yemekhane ve ortak alanlar, zemin katı 1.703,57 m2 inşaat alanlı olup teşhir salonu, ofis, imalathane hacimlerinden, 1.normal katı 903.55 m2 inşaat alanlı olup 2 adet ofis, imalathane ve ortak alan hacimlerinden, 2., 3. ve 4.normal katları ise294.40 ar m2 inşaat alanlı olup 2 şer adet ofis ve ortak alan hacimlerinden oluşmaktadır.

Yapının yaklaşık 45 m2 inşaat alanlı bir de kontrol noktası bulunmaktadır. Ana yapı idari bina ve fabrika binası olarak 2 bölümden oluşmakta olup yapılan incelemelerde toplam inşaat alanının 1.766,40 m2 sinin idari binaya, 5.399,69 m2 sinin ise fabrika alanına ait olduğu belirlenmiştir. Yerinde yapılan incelemelerde yapının iç hacimlerinde kullanım amacına yönelik olarak değişiklikler yapıldığı belirlenmiştir. Yapıda idari bina kısmında tüm zeminler seramik kaplı , ofis alanlarında zeminler kısmen halı, kısmen ahşap parke ve kısmen de seramik kaplıdır.

Duvarlar sıva üzeri boyadır. Wc hacimlerinde zemin ve duvarlar seramik kaplı olup wc’lerde klozet ve lavabo bulunmaktadır. Yapının fabrika alanında zeminler betonarme olup duvarlar sıva üzeri boyalıdır. Yapıda katlar arası geçiş merdiven ve asansörler ile sağlanmaktadır.Yapının girişi projesinde ve yerinde yapının zemin kat seviyesinden ve güneydoğu cephesinden camlı otomatik kapı ile yapılmaktadır. Yapı içindeki kapılar ahşap ve cam malzemeden imaldir.

Yapının idari bina kısmında dış cephe cam giydirme kaplı , fabrika kısmında ise dış cephe boyalı haldedir.Bu yapılardan A, B ve C Blok olarak isimlendirilmiş yapıların 08.07.2003 tarih 2003/42 sayılı mimari projeye, 08.07.2003 tarih 42 sayılı ruhsata ( 2+1=3 Kat, 3560,77 m2 inşaat alanı , 4A yapı sınıfı) ve sadece A Bloğun bir kısmına ait 17.12.2003 tarih 53 sayılı iskan belgesine ( 2+1=3 Kat, 1367,79 m2 inşaat alanı, 4A yapı sınıfı)sahip olduğu İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi arşivinden öğrenilmiştir. Yapılardan A Blok parselin kuzeybatı cephesinde konumludur. Yapı yasal belgelerinde ve yerinde 2 bodrum, zemin olmak üzere toplamda 3 katlı, 1.813,80 m2 inşaat alanlıdır.

Yapının 2.bodrum katı604.60 m2 inşaat alanlı , 1.bodrum katı 604.60 m2 inşaat alanlı , zemin katı ise 604.60 m2 inşaat alanlıdır. Yerinde yapılan incelemelerde yapının iç hacimlerinde kullanım amacına yönelik olarak değişiklikler yapıldığı belirlenmiştir. Yapıda zeminler betonarme olup duvarlar sıva üzeri boyalıdır. Yapıda katlar arası geçiş merdivenler ile sağlanmaktadır.Yapı içindeki kapılar ahşap malzemedendir. Yapının dış cephesi dış cephe boyalı haldedir. Yapılardan B Blok parselin batı cephesinde konumlu olup A ve C Blokların arasında yer almaktadır. Yapı projesinde 1 bodrum, zemin olmak üzere toplamda 2 katlı, 1.457,50 m2 inşaat alanlıdır.

Yapının 1.bodrum katı 728.75 m2 inşaat alanlı ,zemin katı ise 728.75 m2 inşaat alanlıdır.Yerinde yapılan incelemelerde yapının katlarının inşaa edilmediği yapının sadece temel seviyesinin inşaa edildiği belirlenmiştir. Bu seviyenin de projesine aykırı olarak büyük inşaa edildiği tespit edilmiştir. Bu aykırılık nedeni ile 22.06.2015 tarih 424/02 sayı ile yapı tatil tutanağı tutulduğu ve bu tutanağa istinaden de 22.12.2015 tarih 1003 sayı ile 32.madde içerikli yıkım cezalı ve 25.08.2015 tarih 758 sayı ile 42.madde içerikli para cezalı encümen kararları alındığı görülmüştür.

Parsel üzerinde B Bloğun olması gereken alan mevcut yerinde diğer blokların otopark alanı olarak kullanılmaktadır. Yapılardan C Blok parselin güneybatı cephesinde konumludur. Yapı projesinde 1 bodrum, zemin olmak üzere toplamda 2 katlı, 1.213,70 m2 inşaat alanlıdır. Yapının 1.bodrum katı 606.85 m2 inşaat alanlı ,zemin katı ise 606.85 m2 inşaat alanlıdır.Yerinde yapılan incelemelerde yapının zemin kat seviyesinin inşaa edilmediği , 1.bodrum kat seviyesinin de projeye aykırı olarak 660.80 m2 inşaat alanlı olarak inşaa edildiği belirlenmiştir. Bu aykırılık nedeni ile 22.06.2015 tarih 424/02 sayı ile yapı tatil tutanağı tutulduğu ve bu tutanağa istinaden de 22.12.2015 tarih 1003 sayı ile 32.madde içerikli yıkım cezalı ve 25.08.2015 tarih 758 sayı ile 42.madde içerikli para cezalı encümen kararları alındığı görülmüştür. Bahse konu evraklarda C Blok olarak ifade edilmesi gereken yapının A Blok olarak sehven ifade edildiği düşünülmektedir.

Mevcut yerinde yapılmış olan yapının proje ile bağlantısının olmadığı alüminyum doğramadan depo nitelikli tek katlı bir yapı olduğu , yapının iç hacimlerinde de kullanım amacına yönelik olarak değişiklikler yapıldığı belirlenmiştir. Yapıdazeminler betonarme olup duvarlar sıva üzeri boyalıdır.Yapı içindeki kapılar ahşapmalzemedendir. Yapının dış cephesi dış cephe boyalı haldedir. Parsel üzerinde ayrıca bahse konu yapıların kullanımında olan insan asansörü 6 istasyonlu, yük asansörü 4 istasyonlu (aktif olmayıp çalışmaz vaziyette), fotoselli yana sürgülü cam kapı, dış bahçe kapısı otomatik ferforje 14 metre , endüstriyel kapı kepenk sistemi 7,75 x 2,75 metreteçhizatları olduğu görülmüştür. Parsel üzerindeki yapılara kat irtifakı kurulmamış olması nedeni ile tapu dairesinde yapılar ile ilgili proje bulunmamaktadır. Belediyede yapılan incelemede imar barışından yararlanılarak parsel üzerindeki yapılar ile yapı kayıt belgeleri alındığı görülmüştür.

Parsel üzerindeki yapılar yerinde Ana Bina 7.166,09, A Blok 1.813.80 ve C Blok 660.80 m2 olmak üzere toplamda yaklaşık brüt 9.640,69 m2 inşaat alanlıdır. Parselin, üzerinde yapı olmayan kısımları ise parsel üzerindeki yapıların araç otoparkı ve boş alanı olarak kullanılmaktadır. Parsel üzerindeki Ana binaya ait bir de trafo bölgesi olduğu öğrenilmiş olup trafonun parsel dışında kalması nedeni ile bahse konu alan ana binanın kıymetine olumlu şerefiye olarak yansıtılmıştır.Parsel üzerindeki yapılarda güvenlik kameralarının bulunduğu ancak çalışmadığı, sayaç panosunun son derece eski olduğu, kıymet takdirine konu dağıtım panolarının bulunduğu, ancak bunların da eski olduğu, mevcut dağıtım ve kumanda panolarının içindeki mevcut şalterleri ve panosu ile yaklaşık değerinin 9.000,00 TL olacağı kanaatine varılmıştır.

Bahse konu yapılar tamamlanmış durumdadır. Yapılar kiracı ve mal sahibi tarafından kullanılmaktadır. Ana binanın boş olduğu , sadece en üst katının ofis olarak kullanıldığı belirlenmiştir. Parsel üzerinde ekonomik değeri olan ağaç bulunmamaktadır. Parsel kırsal alanda değildir. Üzerinde tarım yapılmamaktadır. Parselin Kadife Caddesi cephesi yaklaşık 96.- mt uzunlukta, Deri Sanayi Yolu Sokak cephesi ise yaklaşık 110.- mt uzunluktadır. Parsel ile ilgili herhangi bir kısıtlayıcı durum bulunmamaktadır.

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDEKİ BU TAŞINMAZIN İÇİN İHALESİNE KATILIM ŞARTLARI:

15.04.2000 tarihinde yürürlüğe giren 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu gereğince Organize Sanayi Bölgelerinde icra yolu ile satışlarda aşağıda belirtilen Şartları sahip Gerçek ve ya Tüzel Kişilere ihale yapılacaktır.

1. Tapu kaydı üzerinde İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi (İDOSB) lehine tesis edilmiş şerh ve Beyanlarla yükümlü olarak satışı ve tescili yapılacaktır.

2. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 15.maddesi ve 18.maddesi gereği: Bölgenin Ana Sözleşmesinde öngörülen niteliklere sahip alıcılara satış yapılabilecektir. “İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi Ana Sözleşmesinin Katılımcıların Sektör Grupları başlığını taşıyan 41.maddesine göre; DERİ, TEKSTİL, SABUN-GLİSERİN, İLAÇ, KİMYA, MATBAA MALZEME VE ARAÇ GEREÇLERİ İLE DERİ SANAYİİNE UYUMLU VE ATIKSU ARITMA TESİSİNE ZARAR VERMEDİĞİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NCE TESPİT EDİLEN DİĞER VE BENZERİ SANAYİ KOLLARINA AİT KURULUŞLAR İLE BÖLGE DAHİLİNDE, BAKANLAR KURULU KARARI İLE KENDİSİNE ARSA SATIŞI YAPILAN VE SERBEST BÖLGELER KANUNU'NA GÖRE 1994 YILINDAN BERİ FAALİYETTE BULUNMAKTA OLAN İSTANBUL DERİ VE ENDÜSTRİ SERBEST BÖLGESİ İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alacaktır.” Ayrıca icra satışları dahil , İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi dahilinde işbu parselin sahibi olan kişiler, ancak sinai üretim faaliyeti yapabilirler. Söz konusu sinai üretim faaliyetinden elde edilecek atık suyun bölgede mevcut arıtma tesisine zarar vermeyecek nitelikte olması hususu da ayrı bir yükümlülüktür. Saniyen, yine icra satışları dahil, İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi dahilinde faaliyette bulunacak kişiler OSB Kanunu'na göre “ Katılımcı sıfatını haizdirler ve ayrıca bir karar ve hüküm istihsaline gerek kalmaksızın Kanun, yönetmelik ve OSB organlarının tesis edip, uygulamakta olduğu temel nizama uyma mükellefiyetlerine haizdirler.

3. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu'nun 15.maddesinin 4.fıkrası ve 5. Fıkrası ve OSB Uygulama Yönetmeliğinin 61. maddesinin 8. fıkrası ve 9.fıkrası gereği satış ilanlarında aynen yer alması zorunlu hususlar aşağıda belirtilmektedir. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu'nun 15.maddesinin 4.fıkrası ve 5. Fıkrası ve OSB Uygulama Yönetmeliğinin 61. maddesinin 8. fıkrası ve 9.fıkrası gereği: OSB'ce teminat olarak gösterilen ve bu nedenle satışına karar verilen veya katılımcıların borcundan dolayı satışına karar verilen taşınmazların icra yolu ile satışı halinde; Bakanlık ( Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ) ve OSB alacaklarının öncelikle ödenmesi koşuluyla Bölgenin Ana Sözleşmesinde öngörülen niteliklere sahip alıcılara gayrimenkul yatırım fonu, gayrimenkul yatırım ortaklığı, varlık yönetim şirketi ve varlık kiralama şirketine veya kredi alacaklısı kuruluşa satış yapılabilir. Satış ilanlarında Ana Sözleşme de yer alan katılımcı niteliklerine de yer verilir. Taşınmazların kredi alacaklısı kuruluş veya gayrimenkul yatırım fonu, gayrimenkul yatırım ortaklığı, varlık yönetim şirketi ve varlık kiralama şirketine satılması halinde kredi alacaklısı kuruluş satın aldığı taşınmazı sadece bölgenin Ana Sözleşmesinde öngörülen niteliklere sahip gerçek veya tüzel kişilere en geç iki yıl içerisinde satmak veya aynı nitelikteki gerçek ve tüzel kişilere kiraya vermek zorundadır.

4. İcra satışlarında, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 18.maddesindeki amir hüküm gereli satış ilanlarında aynen yer alması zorunlu hususlar aşağıda belirtilmektedir. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu'nun 18.maddesi gereği: Katılımcılara tahsis olunan yerlerle ilgili borcun tamamı ödenmeden ve tesis üretime geçmeden satış işlemi yapılamaz. Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla; Satış tarihine kadar doğmuş/doğacak bir borç olursa bu meblağın, öncelikle, satış bedelinden kesilmesi; alacağa mahsuben satış yapılması halinde alacaklıdan tahsil edilerek depo ettirilmesi ve her iki durumda da ihalenin kesinleşmesi sonrasında tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir. Ayrıca İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesindeki mevcut ve/veya gelecekteki tezyidi bedel, kamulaştırmasız el atma ve rücu davaları, arsa alımlarından ve sair bölge ile yükümlülükler ve Ferilerinden her halükarda alıcı kayıtsız şartsız sorumlu olup, bu yükümlülükler kesinleştiğinde borç miktarına ayrı olarak ilave ve dahil edilmek üzere ilgi müzekkerenin tebliğ tarihi itibariyle tahakkuk etmiş bir borcu bulunmamaktadır.

5. OSB Kanununun 18.maddesi 9. fıkrası hükmüne göre, satışa katılacakların OSB den uygunluk yazısıettirmeleri zorunluluğuna ilişkin Satış ilanlarında aynen yer alması zorunlu hususlar aşağıda belirtilmektedir. SB Kanununun 18. maddesi 9. fıkrası hükmüne göre satışa katılacak kişilerden İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi (İDOSB) tarafından hazırlanacak UYGUNLUK GÖRÜŞÜ Yazısının alınması zorunlu olup uygunluk görüşü yazısını ibraz etmeyen alıcılar ihaleye katılamayacaklardır.

Adresi : Deri Organize Sanayi Mahallesi Kadife Caddesi 5908 Ada 8 Parsel,No: 7, R-8 Özel, (Uavt: 3076623598) Tuzla / İSTANBUL
Yüzölçümü : 7.463,74 m2
Kıymeti : 40.800.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 11/07/2023 - 14:10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 18/07/2023 - 14:10
2.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 15/08/2023 - 14:10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 22/08/2023 - 14:10

17/05/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

detaylar için

Editör: Cem Özer